ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน รูเปีย อินโดนีเซีย ราคาเต็ม 25 พ.ค. 2020 26 พ.ค. 2020 27 พ.ค. 2020 พฤ 28 พ.ค. 2020 29 พ.ค. 2020 30 พ.ค. 2020 อา 31 พ.ค. 2020 01 มิ.ย. 2020 02 มิ.ย. 2020 03 มิ.ย. 2020 พฤ 04 มิ.ย. 2020 05 มิ.ย. 2020 06 มิ.ย. 2020 อา 07 มิ.ย. 2020

Standard Sea View Non-Refundable

รายละเอียด
จอง 800,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Standard Garden View Non-Refundable

รายละเอียด
จอง 700,000 Rp 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000

Deluxe Sea View Non-Refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 900,000 Rp 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 710,000 เต็ม เต็ม 710,000 710,000 710,000 710,000

Deluxe Garden View Non-Refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 800,000 Rp 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000

Suite Sea View Non-Refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,200,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Suite Garden View Non-Refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,000,000 Rp 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 710,000 710,000 710,000 710,000 710,000 710,000 710,000

Family Suite Sea View Non-Refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,600,000 Rp 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

PRIVATE VILLA - Non Refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,000,000 Rp 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Deluxe Garden Suite Non-Refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 800,000 Rp 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

Deluxe Room Viewbay With Sea View , Non - Refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 900,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

L. Family Suite Garden View ( Damar Hideway ) NON-REFUNDABLE

รายละเอียด
จอง 1,600,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

PRIVATE VILLA 3 BEDROOM - NON REFUNDABLE

รายละเอียด
จอง 3,000,000 Rp เต็ม เต็ม 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000

FLORKA BUNGALOW NON - REFUNDABLE

รายละเอียด
จอง 800,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

SERENITY FAMILY SUITE GARDEN VIEW NON REFUNDABLE

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,750,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

DELUXE KING ROOM WITH KITCHEN AND LARGE BATHROOM NON - REFUNDABLE

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 800,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Double room with terrace Standard

รายละเอียด
จอง 800,000 Rp 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เต็ม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

Double room with terrace - NON REFUNDABLE

รายละเอียด
จอง 750,000 Rp 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 เต็ม 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

Double room with terrace - BREAKFAST

รายละเอียด
จอง 920,000 Rp 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 เต็ม 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000

X. TWIN ROOM GARDEN Standard

รายละเอียด
จอง 800,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

TWIN ROOM GARDEN - NON REFUNDABLE

รายละเอียด
จอง 750,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

TWIN ROOM GARDEN - BREAKFAST

รายละเอียด
จอง 920,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
ROOM & BREAKFAST

Deluxe Garden View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 800,000 Rp 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000

Deluxe Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 900,000 Rp 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 750,000 เต็ม เต็ม 750,000 750,000 750,000 750,000

Suite Garden View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,000,000 Rp 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

Family Suite Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,600,000 Rp 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

Suite Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,200,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Standard Sea View

รายละเอียด
จอง 800,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Standard Garden View

รายละเอียด
จอง 700,000 Rp 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000

PRIVATE VILLA

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,500,000 Rp 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

J. VILLA COLIBRI Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,000,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

L. Family Suite Garden View ( Damar Hideway ) Standard

รายละเอียด
จอง 1,700,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

I. Deluxe Garden Suite Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850,000 Rp 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000

K. Deluxe Room Viewbay With Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,000,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

SERENITY FAMILY SUITE GARDEN VIEW Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,800,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

N. FLORKA BUNGALOW Standard

รายละเอียด
จอง 800,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

M. PRIVATE VILLA 3 BEDROOM Standard

รายละเอียด
จอง 3,000,000 Rp เต็ม เต็ม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

DELUXE KING ROOM WITH KITCHEN AND LARGE BATHROOM Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

KAMAR UNTUK AGODA Standard

รายละเอียด
จอง 800,000 Rp เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

Bali Santi Bungalows
+62 (363) 41611
+62 821 475 65627
Jalan Raya Candidasa
Karangasem Bali 80871 อินโดนีเซีย

Villa Bali santi bungalows features twenty bungalows, 13 bungalows brand new renovation, each with elegant furnishings, a Balinese-style, open air bathroom with hot and cold water and a verandah overlooking the ocean. Spend your days snorkeling, exploring cultural sites, enjoying a swim in our pool overlooking to the sea, a meal in our open-air restaurant or a traditional Balinese massage.

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. Free WiFi
 2. Free Parking
 3. Bar / Lounge
 4. Concierge
 5. Dry Cleaning Service
 6. Recepción ลา 24 ชั่วโมง
 7. Guest Laundry
 8. Spa
 9. WiFi Internet
 10. Outdoor Swimming Pool

รายละเอียดที่พัก

No image

Standard Sea View Non-Refundable จอง

 1. Double Bed
 2. Air conditioned
 3. Tea/Coffee Making
 4. Non-Smoking
 5. Balcony
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Laundry Facilities
 9. Wireless Internet
 10. Heating
 11. Room Service
 12. Bath
 13. Television
 14. One King Bedroom
 15. Cable/Satellite TV
 16. Sea View
 17. King Bed
 18. Mini Bar
 19. Seafront Front Terrace
 20. Linen and Towels Provided
No image

Standard Garden View Non-Refundable จอง

 1. Double Bed
 2. Air conditioned
 3. Tea/Coffee Making
 4. Views
 5. One King Bedroom
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Laundry Facilities
 9. Mini Bar
 10. Heating
 11. Room Service
 12. King Bed
 13. Television
 14. Non-Smoking

Bali Santi Bungalows

Deluxe Sea View Non-Refundable

Deluxe Sea View Non-Refundable จอง

 1. Double Bed
 2. Air conditioned
 3. Tea/Coffee Making
 4. Views
 5. Wireless Internet
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Laundry Facilities
 9. Mini Bar
 10. Sea View
 11. Room Service
 12. King Bed
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Shower - separate
 16. Seafront Front Terrace
 17. Spa

Bali Santi Bungalows

Deluxe Garden View Non-Refundable

Deluxe Garden View Non-Refundable จอง

 1. Double Bed
 2. Sea View
 3. Shower over bath
 4. Television
 5. Views
 6. DVD Player
 7. Seafront Front Terrace
 8. Broadband Internet Access
 9. Linen and Towels Provided
 10. Mini Bar
 11. Room Safe
 12. Air conditioned
 13. Cable/Satellite TV
 14. Lounge Area
 15. Non-Smoking
 16. Room Service
 17. Hairdryer
 18. Tea/Coffee Making
 19. Verandah
 20. Wireless Internet
 21. 3 Big Screen LCD TVs
 22. Shower - separate
 23. Laundry Facilities

Bali Santi Bungalows

Suite Sea View Non-Refundable

Suite Sea View Non-Refundable จอง

 1. Double Bed
 2. Air conditioned
 3. King Bed
 4. Mini Bar
 5. Wireless Internet
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Tea/Coffee Making
 9. Non-Smoking
 10. Jacuzzi
 11. Room Service
 12. Sofa Bed
 13. Television

Bali Santi Bungalows

Suite Garden View Non-Refundable

Suite Garden View Non-Refundable จอง

 1. Room Safe
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Views
 5. Non-Smoking
 6. Room Service
 7. Shower over bath
 8. Television
 9. Mini Bar
 10. Wireless Internet
 11. Air conditioned
 12. Bath

Bali Santi Bungalows

Family Suite Sea View Non-Refundable

Family Suite Sea View Non-Refundable จอง

 1. One King Bedroom
 2. Seafront Front Terrace
 3. Jacuzzi
 4. Large Balcony/Terrace
 5. Views
 6. Double Bed
 7. Shared Bathroom
 8. King / 2 single beds
 9. Tea/Coffee Making
 10. Mini Bar
 11. Room Safe
 12. Air conditioned
 13. King Bed
 14. Laundry Facilities
 15. Non-Smoking
 16. Room Service
 17. Hairdryer
 18. Spa
 19. Television
 20. Wireless Internet
 21. Sea View

Bali Santi Bungalows

PRIVATE VILLA - Non Refundable

PRIVATE VILLA - Non Refundable จอง

 1. Non-Smoking
 2. Room Service
 3. Shower - separate
 4. Large Balcony/Terrace
 5. Mini Bar
 6. One King Bedroom
 7. Air-conditioning
 8. Kitchen
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Room Safe
 12. Hairdryer

Bali Santi Bungalows

Deluxe Garden Suite Non-Refundable

Deluxe Garden Suite Non-Refundable จอง

Bali Santi Bungalows

Deluxe Room Viewbay With Sea View , Non - Refundable

Deluxe Room Viewbay With Sea View , Non - Refundable จอง

No image

L. Family Suite Garden View ( Damar Hideway ) NON-REFUNDABLE จอง

No image

PRIVATE VILLA 3 BEDROOM - NON REFUNDABLE จอง

No image

FLORKA BUNGALOW NON - REFUNDABLE จอง

Bali Santi Bungalows

SERENITY FAMILY SUITE GARDEN VIEW NON REFUNDABLE

SERENITY FAMILY SUITE GARDEN VIEW NON REFUNDABLE จอง

 1. Non-Smoking
 2. Shower over bath
 3. Tea/Coffee Making
 4. Linen and Towels Provided
 5. Views
 6. Double Bed
 7. Balcony
 8. Kitchenette
 9. Daily Room Service
 10. Lounge Area
 11. Room Safe
 12. Sofa Bed
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Microwave
 15. Mini Bar
 16. Room Service
 17. Jacuzzi
 18. Television
 19. 2 Single Beds
 20. Wireless Internet
 21. Air-conditioning
 22. King Bed
 23. Laundry Facilities
 24. King / 2 single beds
 25. Shower - separate
 26. Hairdryer
 27. Cable/Satellite TV
 28. Laundry Service
 29. Verandah

Bali Santi Bungalows

DELUXE KING ROOM WITH KITCHEN AND LARGE BATHROOM NON - REFUNDABLE

DELUXE KING ROOM WITH KITCHEN AND LARGE BATHROOM NON - REFUNDABLE จอง

No image

Double room with terrace Standard จอง

Standard rates for this room

No image

Double room with terrace - NON REFUNDABLE จอง

No image

Double room with terrace - BREAKFAST จอง

No image

X. TWIN ROOM GARDEN Standard จอง

Standard rates for this room

No image

TWIN ROOM GARDEN - NON REFUNDABLE จอง

No image

TWIN ROOM GARDEN - BREAKFAST จอง

Bali Santi Bungalows

Deluxe Garden View

Deluxe Garden View จอง

Standard rates for this room

 1. Double Bed
 2. Sea View
 3. Shower over bath
 4. Television
 5. Views
 6. DVD Player
 7. Seafront Front Terrace
 8. Broadband Internet Access
 9. Linen and Towels Provided
 10. Mini Bar
 11. Room Safe
 12. Air conditioned
 13. Cable/Satellite TV
 14. Lounge Area
 15. Non-Smoking
 16. Room Service
 17. Hairdryer
 18. Tea/Coffee Making
 19. Verandah
 20. Wireless Internet
 21. 3 Big Screen LCD TVs
 22. Shower - separate
 23. Laundry Facilities

Bali Santi Bungalows

Deluxe Sea View

Deluxe Sea View จอง

Standard rates for this room

 1. Double Bed
 2. Air conditioned
 3. Tea/Coffee Making
 4. Views
 5. Wireless Internet
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Laundry Facilities
 9. Mini Bar
 10. Sea View
 11. Room Service
 12. King Bed
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Shower - separate
 16. Seafront Front Terrace
 17. Spa

Bali Santi Bungalows

Suite Garden View

Suite Garden View จอง

Standard rates for this room

 1. Room Safe
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Views
 5. Non-Smoking
 6. Room Service
 7. Shower over bath
 8. Television
 9. Mini Bar
 10. Wireless Internet
 11. Air conditioned
 12. Bath

Bali Santi Bungalows

Family Suite Sea View

Family Suite Sea View จอง

Standard rates for this room

 1. One King Bedroom
 2. Seafront Front Terrace
 3. Jacuzzi
 4. Large Balcony/Terrace
 5. Views
 6. Double Bed
 7. Shared Bathroom
 8. King / 2 single beds
 9. Tea/Coffee Making
 10. Mini Bar
 11. Room Safe
 12. Air conditioned
 13. King Bed
 14. Laundry Facilities
 15. Non-Smoking
 16. Room Service
 17. Hairdryer
 18. Spa
 19. Television
 20. Wireless Internet
 21. Sea View

Bali Santi Bungalows

Suite Sea View

Suite Sea View จอง

Standard rates for this room

 1. Double Bed
 2. Air conditioned
 3. King Bed
 4. Mini Bar
 5. Wireless Internet
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Tea/Coffee Making
 9. Non-Smoking
 10. Jacuzzi
 11. Room Service
 12. Sofa Bed
 13. Television
No image

Standard Sea View จอง

Standard rates for this room

 1. Double Bed
 2. Air conditioned
 3. Tea/Coffee Making
 4. Non-Smoking
 5. Balcony
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Laundry Facilities
 9. Wireless Internet
 10. Heating
 11. Room Service
 12. Bath
 13. Television
 14. One King Bedroom
 15. Cable/Satellite TV
 16. Sea View
 17. King Bed
 18. Mini Bar
 19. Seafront Front Terrace
 20. Linen and Towels Provided
No image

Standard Garden View จอง

Standard rates for this room

 1. Double Bed
 2. Air conditioned
 3. Tea/Coffee Making
 4. Views
 5. One King Bedroom
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Laundry Facilities
 9. Mini Bar
 10. Heating
 11. Room Service
 12. King Bed
 13. Television
 14. Non-Smoking

Bali Santi Bungalows

PRIVATE VILLA

PRIVATE VILLA จอง

 1. Non-Smoking
 2. Room Service
 3. Shower - separate
 4. Large Balcony/Terrace
 5. Mini Bar
 6. One King Bedroom
 7. Air-conditioning
 8. Kitchen
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Room Safe
 12. Hairdryer

Bali Santi Bungalows

J. VILLA COLIBRI Standard

J. VILLA COLIBRI Standard จอง

Standard rates for this room

No image

L. Family Suite Garden View ( Damar Hideway ) Standard จอง

Standard rates for this room

Bali Santi Bungalows

I. Deluxe Garden Suite Standard

I. Deluxe Garden Suite Standard จอง

Standard rates for this room

Bali Santi Bungalows

K. Deluxe Room Viewbay With Sea View

K. Deluxe Room Viewbay With Sea View จอง

Standard rates for this room

Bali Santi Bungalows

SERENITY FAMILY SUITE GARDEN VIEW Standard

SERENITY FAMILY SUITE GARDEN VIEW Standard จอง

Standard rates for this room

 1. Non-Smoking
 2. Shower over bath
 3. Tea/Coffee Making
 4. Linen and Towels Provided
 5. Views
 6. Double Bed
 7. Balcony
 8. Kitchenette
 9. Daily Room Service
 10. Lounge Area
 11. Room Safe
 12. Sofa Bed
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Microwave
 15. Mini Bar
 16. Room Service
 17. Jacuzzi
 18. Television
 19. 2 Single Beds
 20. Wireless Internet
 21. Air-conditioning
 22. King Bed
 23. Laundry Facilities
 24. King / 2 single beds
 25. Shower - separate
 26. Hairdryer
 27. Cable/Satellite TV
 28. Laundry Service
 29. Verandah
No image

N. FLORKA BUNGALOW Standard จอง

Standard rates for this room

No image

M. PRIVATE VILLA 3 BEDROOM Standard จอง

Standard rates for this room

Bali Santi Bungalows

DELUXE KING ROOM WITH KITCHEN AND LARGE BATHROOM Standard

DELUXE KING ROOM WITH KITCHEN AND LARGE BATHROOM Standard จอง

Standard rates for this room

No image

KAMAR UNTUK AGODA Standard จอง

Standard rates for this room

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Cancellation Policy ( Standard Rate )
- Applicable Cancellation Policy :If cancelled or modified up to 7 days before date of arrival, no fee will be charged.
- If cancelled or modified later, 50 percent of the first night will be charged.
- In case of no-show, the total price of the reservation will be charged.
- Applicable Deposit Policy : No deposit will be charged.
- Applicable Meal Plan : Breakfast is included in the room rate.

Cancellation Policy ( Non-Refundable )
- Applicable Cancellation Policy : Please note, if cancelled, modified or in case of no-show, the total price of the reservation will be charged.
- Applicable Deposit Policy : The total price of the reservation may be charged anytime after booking.
- Applicable Meal Plan : Breakfast is included in the room rate.

* Payment may be made by VISA or MASTERCARD are subject to a Bank Fee of 3 %.

* Our check in time is at 14:00 and our check out time is at 12.00 noon, request for extensions stay up to 6.00pm is chargeable based on 50% of the daily room rate quoted. After 6.00pm, you will be charged a fully day room rate.

* Pets is not allowed.

นโยบายการชำระเงิน

Payment settled Upon Arrival

นโยบายการยกเลิก

Cancellation Policy ( Standard Rate )
- Applicable Cancellation Policy :If cancelled or modified up to 7 days before date of arrival, no fee will be charged.
- If cancelled or modified later, 50 percent of the first night will be charged.
- In case of no-show, the total price of the reservation will be charged.
- Applicable Deposit Policy : No deposit will be charged.
- Applicable Meal Plan : Breakfast is included in the room rate.

Cancellation Policy ( Non-Refundable )
- Applicable Cancellation Policy : Please note, if cancelled, modified or in case of no-show, the total price of the reservation will be charged.
- Applicable Deposit Policy : The total price of the reservation may be charged anytime after booking.
- Applicable Meal Plan : Breakfast is included in the room rate.

* Payment may be made by VISA or MASTERCARD are subject to a Bank Fee of 3 %.

สอบถาม

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!