ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคาเต็ม 21 มี.ค. 2018 พฤ 22 มี.ค. 2018 23 มี.ค. 2018 24 มี.ค. 2018 อา 25 มี.ค. 2018 26 มี.ค. 2018 27 มี.ค. 2018 28 มี.ค. 2018 พฤ 29 มี.ค. 2018 30 มี.ค. 2018 31 มี.ค. 2018 อา 01 เม.ย. 2018 02 เม.ย. 2018 03 เม.ย. 2018

Bed in 4-Bed Mixed Dormitory Room - Standard

รายละเอียด
จอง 28 $ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Bed in 12 Bed Female Dormitory Room - Standard

รายละเอียด
จอง 20 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Bed in 6-Bed Mixed Dormitory Room - Standard Standard

รายละเอียด
จอง 19 $ 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Standard Double or Twin Room - Standard

รายละเอียด
จอง 70 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Bed in 4-Bed Mixed Dormitory Room - Weekly

รายละเอียด
จอง 22 $ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Bed in 6-Bed Mixed Dormitory Room - Weekly

รายละเอียด
จอง 19 $ 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Standard Double or Twin Room - Weekly

รายละเอียด
จอง 60 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Bed in 6-Bed Female Dormitory Room - Weekly

รายละเอียด
จอง 20 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Bed in 6-Bed Female Dormitory Room Standard

รายละเอียด
จอง 28 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Twin Female Dorm Standard

รายละเอียด
จอง 28 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Bed in 6-Bed Female Dormitory Room Weekly

รายละเอียด
จอง 28 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Bed in 12 Bed Female Dormitory Room - Weekly

รายละเอียด
จอง 20 $ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

The Captain Cook Hotel
+61 2 9360 4327
162 Flinders Street
Paddington NSW 2021 ออสเตรเลีย

PLEASE UPDATE PROPERTY DESCRIPTION

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. On Site Restaurant
 2. BBQ Area
 3. Street parking
 4. Fresh linen supplied
 5. Bar / Lounge
 6. Guest Laundry
 7. Free WiFi

รายละเอียดที่พัก

No image

Bed in 4-Bed Mixed Dormitory Room - Standard จอง

Bed in 4-Bed Mixed Dormitory Room - Standard

 1. Shared Bathroom
 2. Linen provided
 3. Non-Smoking
 4. Wireless Internet
No image

Bed in 12 Bed Female Dormitory Room - Standard จอง

Bed in 12 Bed Female Dormitory Room - Standard

No image

Bed in 6-Bed Mixed Dormitory Room - Standard Standard จอง

Bed in 6-Bed Mixed Dormitory Room - Standard

No image

Standard Double or Twin Room - Standard จอง

Standard Double or Twin Room - Standard

No image

Bed in 4-Bed Mixed Dormitory Room - Weekly จอง

Bed in 4-Bed Mixed Dormitory Room - Weekly

 1. Shared Bathroom
 2. Linen provided
 3. Non-Smoking
 4. Wireless Internet
No image

Bed in 6-Bed Mixed Dormitory Room - Weekly จอง

Bed in 6-Bed Mixed Dormitory Room - Weekly

No image

Standard Double or Twin Room - Weekly จอง

Standard Double or Twin Room - Weekly

No image

Bed in 6-Bed Female Dormitory Room - Weekly จอง

Bed in 6-Bed Female Dormitory Room - Weekly

No image

Bed in 6-Bed Female Dormitory Room Standard จอง

Standard rates for this room

No image

Twin Female Dorm Standard จอง

Standard rates for this room

No image

Bed in 6-Bed Female Dormitory Room Weekly จอง

No image

Bed in 12 Bed Female Dormitory Room - Weekly จอง

Bed in 12 Bed Female Dormitory Room - Weekly

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการชำระเงิน

Payments are in advance upon check-in . All major cards are accepted .

PLEASE UPDATE TERMS & CONDITIONS

นโยบายการยกเลิก

Cancellations with-in 3 days require a minimum payment of 1 night .

PROPERTY CANCELLATION POLICY

สอบถาม

PLEASE UPDATE TEXT

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!