เดอ ซี อัลมอนด์

Rating
4.0 stars
ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน บาท 06 มี.ค. 2021 อา 07 มี.ค. 2021 08 มี.ค. 2021 09 มี.ค. 2021 10 มี.ค. 2021 พฤ 11 มี.ค. 2021 12 มี.ค. 2021 13 มี.ค. 2021 อา 14 มี.ค. 2021 15 มี.ค. 2021 16 มี.ค. 2021 17 มี.ค. 2021 พฤ 18 มี.ค. 2021 19 มี.ค. 2021

Deluxe Family Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

Standard Mountain View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 1,650 1,650 เต็ม 1,650 1,650 เต็ม 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

Standard Quadruple Mountain View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 3,000 3,000 3,000 3,000 เต็ม เต็ม 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Superior Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 เต็ม 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Standard Mountain View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 990 990 เต็ม 990 990 เต็ม 990 990 990 990 990 990

Standard Mountain View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 1,237.50 1,237.50 เต็ม 1,237.50 1,237.50 เต็ม 1,237.50 1,237.50 1,237.50 1,237.50 1,237.50 1,237.50

Standard Mountain View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 1,320 1,320 เต็ม 1,320 1,320 เต็ม 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

Standard Mountain View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 1,485 1,485 เต็ม 1,485 1,485 เต็ม 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485

Standard Mountain View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 1,155 1,155 เต็ม 1,155 1,155 เต็ม 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155

Standard Quadruple Mountain View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 2,100 2,100 2,100 2,100 เต็ม เต็ม 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

Standard Quadruple Mountain View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 2,400 2,400 2,400 2,400 เต็ม เต็ม 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Standard Quadruple Mountain View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 2,700 2,700 2,700 2,700 เต็ม เต็ม 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

Standard Quadruple Mountain View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 2,250 2,250 2,250 2,250 เต็ม เต็ม 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

Standard Quadruple Mountain View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 1,800 1,800 1,800 1,800 เต็ม เต็ม 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Superior Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 เต็ม 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Superior Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 เต็ม 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750

Superior Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 เต็ม 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875

Superior Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เต็ม 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Superior Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 เต็ม 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

Deluxe Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 1,680 เต็ม 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 เต็ม 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

Deluxe Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 1,960 เต็ม 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 เต็ม 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960

Deluxe Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 2,100 เต็ม 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 เต็ม 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

Deluxe Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 2,240 เต็ม 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 เต็ม 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240

Deluxe Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 2,520 เต็ม 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 เต็ม 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

Deluxe Family Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Deluxe Family Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

Deluxe Family Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

Deluxe Family Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Premium Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 2,400 2,400 2,400 เต็ม เต็ม 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Premium Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 2,800 2,800 2,800 เต็ม เต็ม 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

Premium Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 3,200 3,200 3,200 เต็ม เต็ม 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

Premium Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 3,000 3,000 3,000 เต็ม เต็ม 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Premium Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 3,600 3,600 3,600 เต็ม เต็ม 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

Premium Quadruple Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880

Premium Quadruple Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360

Premium Quadruple Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840

Premium Quadruple Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

Premium Quadruple Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

MANSION 3000

รายละเอียด
จอง ฿ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Mansion 2500

รายละเอียด
จอง ฿ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Mansion Mountain View 700

รายละเอียด
จอง ฿ 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Mansion Mountain View 800

รายละเอียด
จอง ฿ 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Mansion Sea View 1500

รายละเอียด
จอง ฿ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Mansion Sea View 1200

รายละเอียด
จอง ฿ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Bungkalow Standard

รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

I) ลูกค้าไม่มา แต่ไม่ยกเลิก Standard

รายละเอียด
จอง ฿ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Superior Sea View RO (twins)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 2,500 เต็ม เต็ม เต็ม 2,500 2,500 เต็ม เต็ม 2,500 2,500 2,500 เต็ม 2,500 2,500

Superior Sea View (twins)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 2,500 เต็ม เต็ม เต็ม 2,500 2,500 เต็ม เต็ม 2,500 2,500 2,500 เต็ม 2,500 2,500

Superior Sea View -10% (twins)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 2,250 เต็ม เต็ม เต็ม 2,250 2,250 เต็ม เต็ม 2,250 2,250 2,250 เต็ม 2,250 2,250

Superior Sea View -20% (twins)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 2,000 เต็ม เต็ม เต็ม 2,000 2,000 เต็ม เต็ม 2,000 2,000 2,000 เต็ม 2,000 2,000

Superior Sea View -25% (twins)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 1,875 เต็ม เต็ม เต็ม 1,875 1,875 เต็ม เต็ม 1,875 1,875 1,875 เต็ม 1,875 1,875

Superior Sea View -30% (twins)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 1,750 เต็ม เต็ม เต็ม 1,750 1,750 เต็ม เต็ม 1,750 1,750 1,750 เต็ม 1,750 1,750

Superior Sea View -40% (twins)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 1,500 เต็ม เต็ม เต็ม 1,500 1,500 เต็ม เต็ม 1,500 1,500 1,500 เต็ม 1,500 1,500

Deluxe Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 2,800 เต็ม 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 เต็ม 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

Deluxe Family Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Premium Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ เต็ม เต็ม 4,000 4,000 4,000 เต็ม เต็ม 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Premium Quadruple Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จอง ฿ 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

เดอ ซี อัลมอนด์
+66 87 709 5544
+66 77 510 299
119/16 หมู่ 6 ตำบลหาดทรายรี
อำเภอเมือง Chumphon 86120 ประเทศไทย

เดอ ซี อัลมอนด์

At De Sea Almond Hotel Chumphon, you'll be 9.2 km (5.7 mi) from Mu Ko Chumphon National Park and 24.5 km (15.2 mi) from Chumphon National Museum. Highlights at this beach hotel include in-room free WiFi and LCD TVs.
Satellite TV, free bottled water, and desks are featured in all 18 rooms. Additionally, refrigerators and free toiletries are available.
This hotel has free WiFi in public areas, concierge services, and dry cleaning/laundry services. Plus you'll find tour/ticket assistance and luggage storage. Each morning English breakfast is served between 7 AM and 10 AM. There's also the convenience of free self parking.
With a stay at this 3-star Hat Sai Ri hotel, you'll be 29.5 km (18.3 mi) from Wat Chao Fa Sala Loi and 37.5 km (23.3 mi) from Thung Wua Laen Beach

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. Free WiFi
 2. Non-Smoking Rooms
 3. Air Conditioning
 4. Hairdresser
 5. Sea Access
 6. Free Parking
 7. BBQ Area
 8. Viewpoint
 9. Dry Cleaning Service
 10. WiFi Internet

รายละเอียดที่พัก

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -30%

Deluxe Family Sea View -30% จอง

Deluxe Family Sea View -30%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View

Standard Mountain View จอง

Standard Mountain View

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View

Standard Quadruple Mountain View จอง

Standard Quadruple Mountain View

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View

Superior Sea View จอง

Superior Sea View

 1. Non-Smoking
 2. Hairdryer
 3. King Bed
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. Sea View
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Air conditioned
 12. Balcony

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -40%

Standard Mountain View -40% จอง

Standard Mountain View -40%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -25%

Standard Mountain View -25% จอง

Standard Mountain View -25%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -20%

Standard Mountain View -20% จอง

Standard Mountain View -20%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -10%

Standard Mountain View -10% จอง

Standard Mountain View -10%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -30%

Standard Mountain View -30% จอง

Standard Mountain View -30%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -30%

Standard Quadruple Mountain View -30% จอง

Standard Quadruple Mountain View -30%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -20%

Standard Quadruple Mountain View -20% จอง

Standard Quadruple Mountain View -20%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -10%

Standard Quadruple Mountain View -10% จอง

Standard Quadruple Mountain View -10%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -25%

Standard Quadruple Mountain View -25% จอง

Standard Quadruple Mountain View -25%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -40%

Standard Quadruple Mountain View -40% จอง

Standard Quadruple Mountain View -40%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -40%

Superior Sea View -40% จอง

Superior Sea View -40%

 1. Non-Smoking
 2. Hairdryer
 3. King Bed
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. Sea View
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Air conditioned
 12. Balcony

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -30%

Superior Sea View -30% จอง

Superior Sea View -30%

 1. Non-Smoking
 2. Hairdryer
 3. King Bed
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. Sea View
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Air conditioned
 12. Balcony

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -25%

Superior Sea View -25% จอง

Superior Sea View -25%

 1. Non-Smoking
 2. Hairdryer
 3. King Bed
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. Sea View
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Air conditioned
 12. Balcony

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -20%

Superior Sea View -20% จอง

Superior Sea View -20%

 1. Non-Smoking
 2. Hairdryer
 3. King Bed
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. Sea View
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Air conditioned
 12. Balcony

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -10%

Superior Sea View -10% จอง

Superior Sea View -10%

 1. Non-Smoking
 2. Hairdryer
 3. King Bed
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. Sea View
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Air conditioned
 12. Balcony

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -40%

Deluxe Sea View -40% จอง

Deluxe Sea View -40%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -30%

Deluxe Sea View -30% จอง

Deluxe Sea View -30%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -25%

Deluxe Sea View -25% จอง

Deluxe Sea View -25%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -20%

Deluxe Sea View -20% จอง

Deluxe Sea View -20%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -10%

Deluxe Sea View -10% จอง

Deluxe Sea View -10%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -40%

Deluxe Family Sea View -40% จอง

Deluxe Family Sea View -40%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -10%

Deluxe Family Sea View -10% จอง

Deluxe Family Sea View -10%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -20%

Deluxe Family Sea View -20% จอง

Deluxe Family Sea View -20%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -25%

Deluxe Family Sea View -25% จอง

Deluxe Family Sea View -25%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -40%

Premium Sea View -40% จอง

Premium Sea View -40%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -30%

Premium Sea View -30% จอง

Premium Sea View -30%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -20%

Premium Sea View -20% จอง

Premium Sea View -20%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -25%

Premium Sea View -25% จอง

Premium Sea View -25%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -10%

Premium Sea View -10% จอง

Premium Sea View -10%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -40%

Premium Quadruple Sea View -40% จอง

Premium Quadruple Sea View -40%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -30%

Premium Quadruple Sea View -30% จอง

Premium Quadruple Sea View -30%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -20%

Premium Quadruple Sea View -20% จอง

Premium Quadruple Sea View -20%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -10%

Premium Quadruple Sea View -10% จอง

Premium Quadruple Sea View -10%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -25%

Premium Quadruple Sea View -25% จอง

Premium Quadruple Sea View -25%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making
No image

MANSION 3000 จอง

Standard rates for this room

No image

Mansion 2500 จอง

Mansion 2500

No image

Mansion Mountain View 700 จอง

Mansion Mountain View 700

No image

Mansion Mountain View 800 จอง

Mansion Mountain View 800

No image

Mansion Sea View 1500 จอง

Mansion Sea View 1500

No image

Mansion Sea View 1200 จอง

Mansion Sea View 1200

No image

Bungkalow Standard จอง

Standard rates for this room

No image

I) ลูกค้าไม่มา แต่ไม่ยกเลิก Standard จอง

Standard rates for this room

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View RO (twins)

Superior Sea View RO (twins) จอง

Standard rates for this room

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Television
 5. Mini Fridge
 6. 2 Single Beds
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Desk
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View (twins)

Superior Sea View (twins) จอง

Superior Sea View

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Television
 5. Mini Fridge
 6. 2 Single Beds
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Desk
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -10% (twins)

Superior Sea View -10% (twins) จอง

Superior Sea View -10%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Television
 5. Mini Fridge
 6. 2 Single Beds
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Desk
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -20% (twins)

Superior Sea View -20% (twins) จอง

Superior Sea View -20%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Television
 5. Mini Fridge
 6. 2 Single Beds
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Desk
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -25% (twins)

Superior Sea View -25% (twins) จอง

Superior Sea View -25%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Television
 5. Mini Fridge
 6. 2 Single Beds
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Desk
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -30% (twins)

Superior Sea View -30% (twins) จอง

Superior Sea View -30%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Television
 5. Mini Fridge
 6. 2 Single Beds
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Desk
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -40% (twins)

Superior Sea View -40% (twins) จอง

Superior Sea View -40%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Television
 5. Mini Fridge
 6. 2 Single Beds
 7. Shower - separate
 8. Stairs
 9. Desk
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View

Deluxe Sea View จอง

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View

Deluxe Family Sea View จอง

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View

Premium Sea View จอง

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View

Premium Quadruple Sea View จอง

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Check In Is 14:00 Hrs & Check Out Time Is 12:00 Hrs And Any Extension Of Stay Must Be Reconfirmed With The Duty Manager.
Government-issued photo ID required.

นโยบายการชำระเงิน

Upon receipt of bank transfer you will be allocated with a reservation confirmation letter of De Sea Almond hotel to secure your reservation.
Hotel's Bank Account by bank transfer

1 K BANK Chumphon
Acc no. 111-2-98111-2
Acc name: De Sea Almond by Thipharat Yansrisirichai

2 BANGKOK BANK Ocean Chumphon
Acc no. 444-7-12771-5
Acc name: Thipharat Yansrisirichai

นโยบายการยกเลิก

The guest will be charged 1 night if they cancel in the 14 days before arrival.

สอบถาม

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!