เดอ ซี อัลมอนด์

Rating
4.0 stars
จะคิดราคาเป็น Thailand Baht พฤ 30 มี.ค. 2017 31 มี.ค. 2017 01 เม.ย. 2017 อา 02 เม.ย. 2017 03 เม.ย. 2017 04 เม.ย. 2017 05 เม.ย. 2017 พฤ 06 เม.ย. 2017 07 เม.ย. 2017 08 เม.ย. 2017 อา 09 เม.ย. 2017 10 เม.ย. 2017 11 เม.ย. 2017 12 เม.ย. 2017

Deluxe Family Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 ขายแล้ว ขายแล้ว 3,150 3,150 3,150 3,150 ขายแล้ว 3,150

Standard Mountain View

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,650 ขายแล้ว 1,650 ขายแล้ว ขายแล้ว 1,650 1,650 ขายแล้ว 1,650 1,650 1,650 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Quadruple Mountain View

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ ขายแล้ว 3,000 3,000 ขายแล้ว 3,000 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว 3,000 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Superior Sea View

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,500 2,500 2,500 ขายแล้ว 2,500 2,500 2,500 ขายแล้ว 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ขายแล้ว

Standard Mountain View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 990 ขายแล้ว 990 ขายแล้ว ขายแล้ว 990 990 ขายแล้ว 990 990 990 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Mountain View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,237.50 ขายแล้ว 1,237.50 ขายแล้ว ขายแล้ว 1,237.50 1,237.50 ขายแล้ว 1,237.50 1,237.50 1,237.50 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Mountain View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,320 ขายแล้ว 1,320 ขายแล้ว ขายแล้ว 1,320 1,320 ขายแล้ว 1,320 1,320 1,320 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Mountain View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,485 ขายแล้ว 1,485 ขายแล้ว ขายแล้ว 1,485 1,485 ขายแล้ว 1,485 1,485 1,485 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Mountain View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,155 ขายแล้ว 1,155 ขายแล้ว ขายแล้ว 1,155 1,155 ขายแล้ว 1,155 1,155 1,155 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Quadruple Mountain View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ ขายแล้ว 2,100 2,100 ขายแล้ว 2,100 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว 2,100 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Quadruple Mountain View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ ขายแล้ว 2,400 2,400 ขายแล้ว 2,400 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว 2,400 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Quadruple Mountain View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ ขายแล้ว 2,700 2,700 ขายแล้ว 2,700 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว 2,700 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Quadruple Mountain View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ ขายแล้ว 2,250 2,250 ขายแล้ว 2,250 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว 2,250 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Standard Quadruple Mountain View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ ขายแล้ว 1,800 1,800 ขายแล้ว 1,800 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว 1,800 ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

Superior Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,500 1,500 1,500 ขายแล้ว 1,500 1,500 1,500 ขายแล้ว 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 ขายแล้ว

Superior Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,750 1,750 1,750 ขายแล้ว 1,750 1,750 1,750 ขายแล้ว 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 ขายแล้ว

Superior Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,875 1,875 1,875 ขายแล้ว 1,875 1,875 1,875 ขายแล้ว 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 ขายแล้ว

Superior Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,000 2,000 2,000 ขายแล้ว 2,000 2,000 2,000 ขายแล้ว 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ขายแล้ว

Superior Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,250 2,250 2,250 ขายแล้ว 2,250 2,250 2,250 ขายแล้ว 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 ขายแล้ว

Deluxe Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Deluxe Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

Deluxe Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

Deluxe Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Deluxe Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

Deluxe Family Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 ขายแล้ว ขายแล้ว 2,700 2,700 2,700 2,700 ขายแล้ว 2,700

Deluxe Family Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 ขายแล้ว ขายแล้ว 4,050 4,050 4,050 4,050 ขายแล้ว 4,050

Deluxe Family Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 ขายแล้ว ขายแล้ว 3,600 3,600 3,600 3,600 ขายแล้ว 3,600

Deluxe Family Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 ขายแล้ว ขายแล้ว 3,375 3,375 3,375 3,375 ขายแล้ว 3,375

Premium Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,520 2,520 2,520 ขายแล้ว 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

Premium Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,940 2,940 2,940 ขายแล้ว 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940

Premium Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 3,360 3,360 3,360 ขายแล้ว 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360

Premium Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 3,150 3,150 3,150 ขายแล้ว 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

Premium Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 3,780 3,780 3,780 ขายแล้ว 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

Premium Quadruple Sea View -40%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 3,300 3,300 3,300 3,300 ขายแล้ว 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 ขายแล้ว

Premium Quadruple Sea View -30%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 3,850 3,850 3,850 3,850 ขายแล้ว 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 ขายแล้ว

Premium Quadruple Sea View -20%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 4,400 4,400 4,400 4,400 ขายแล้ว 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 ขายแล้ว

Premium Quadruple Sea View -10%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 4,950 4,950 4,950 4,950 ขายแล้ว 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 ขายแล้ว

Premium Quadruple Sea View -25%

รูปภาพ รายละเอียด
จองที่ ฿ 4,125 4,125 4,125 4,125 ขายแล้ว 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 ขายแล้ว

MANSION 3000

รายละเอียด
จองที่ ฿ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Mansion 2500

รายละเอียด
จองที่ ฿ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Mansion Mountain View 700

รายละเอียด
จองที่ ฿ 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Mansion Mountain View 800

รายละเอียด
จองที่ ฿ 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Mansion Sea View 1500

รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Mansion Sea View 1200

รายละเอียด
จองที่ ฿ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาสำหรับรายการที่รวมไว้ จำนวนคนเข้าพัก และการพักอย่างน้อยที่สุด

รายละเอียดของโรงแรม

เดอ ซี อัลมอนด์
+66 87 709 5544
+66 77 510 299
119/16 หมู่ 6 ตำบลหาดทรายรี
อำเภอเมือง Chumphon 86120 ประเทศไทย

เดอ ซี อัลมอนด์

At De Sea Almond Hotel Chumphon, you'll be 9.2 km (5.7 mi) from Mu Ko Chumphon National Park and 24.5 km (15.2 mi) from Chumphon National Museum. Highlights at this beach hotel include in-room free WiFi and LCD TVs.
Satellite TV, free bottled water, and desks are featured in all 18 rooms. Additionally, refrigerators and free toiletries are available.
This hotel has free WiFi in public areas, concierge services, and dry cleaning/laundry services. Plus you'll find tour/ticket assistance and luggage storage. Each morning English breakfast is served between 7 AM and 10 AM. There's also the convenience of free self parking.
With a stay at this 3-star Hat Sai Ri hotel, you'll be 29.5 km (18.3 mi) from Wat Chao Fa Sala Loi and 37.5 km (23.3 mi) from Thung Wua Laen Beach

ข้อมูลโรงแรม

 1. Free WiFi
 2. Non-Smoking Rooms
 3. Air Conditioning
 4. Hairdresser
 5. Sea Access
 6. Free Parking
 7. BBQ Area
 8. Viewpoint
 9. Dry Cleaning Service
 10. WiFi Internet

รายละเอียดที่พัก

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -30%

Deluxe Family Sea View -30% จองที่

Deluxe Family Sea View -30%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View

Standard Mountain View จองที่

Standard Mountain View

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View

Standard Quadruple Mountain View จองที่

Standard Quadruple Mountain View

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View

Superior Sea View จองที่

Superior Sea View

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. 2 Double Beds
 7. Hairdryer
 8. King Bed
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Shower - separate
 13. Stairs
 14. Desk

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -40%

Standard Mountain View -40% จองที่

Standard Mountain View -40%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -25%

Standard Mountain View -25% จองที่

Standard Mountain View -25%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -20%

Standard Mountain View -20% จองที่

Standard Mountain View -20%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -10%

Standard Mountain View -10% จองที่

Standard Mountain View -10%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Mountain View -30%

Standard Mountain View -30% จองที่

Standard Mountain View -30%

 1. Non-Smoking
 2. Queen bed
 3. Shower - separate
 4. Linen and Towels Provided
 5. Mountain View
 6. Double Bed
 7. Air conditioned
 8. Stairs
 9. Mini Fridge
 10. Wireless Internet

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -30%

Standard Quadruple Mountain View -30% จองที่

Standard Quadruple Mountain View -30%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -20%

Standard Quadruple Mountain View -20% จองที่

Standard Quadruple Mountain View -20%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -10%

Standard Quadruple Mountain View -10% จองที่

Standard Quadruple Mountain View -10%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -25%

Standard Quadruple Mountain View -25% จองที่

Standard Quadruple Mountain View -25%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Standard Quadruple Mountain View -40%

Standard Quadruple Mountain View -40% จองที่

Standard Quadruple Mountain View -40%

 1. Non-Smoking
 2. King Bed
 3. Television
 4. Mini Fridge
 5. Mountain View
 6. Air conditioned
 7. Stairs
 8. Linen and Towels Provided
 9. Wireless Internet
 10. Queen bed
 11. Shower - separate
 12. Cable/Satellite TV

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -40%

Superior Sea View -40% จองที่

Superior Sea View -40%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. 2 Double Beds
 7. Hairdryer
 8. King Bed
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Shower - separate
 13. Stairs
 14. Desk

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -30%

Superior Sea View -30% จองที่

Superior Sea View -30%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. 2 Double Beds
 7. Hairdryer
 8. King Bed
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Shower - separate
 13. Stairs
 14. Desk

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -25%

Superior Sea View -25% จองที่

Superior Sea View -25%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. 2 Double Beds
 7. Hairdryer
 8. King Bed
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Shower - separate
 13. Stairs
 14. Desk

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -20%

Superior Sea View -20% จองที่

Superior Sea View -20%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. 2 Double Beds
 7. Hairdryer
 8. King Bed
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Shower - separate
 13. Stairs
 14. Desk

เดอ ซี อัลมอนด์

Superior Sea View -10%

Superior Sea View -10% จองที่

Superior Sea View -10%

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. Balcony
 4. Cable/Satellite TV
 5. Mini Fridge
 6. 2 Double Beds
 7. Hairdryer
 8. King Bed
 9. Television
 10. Wireless Internet
 11. Sea View
 12. Shower - separate
 13. Stairs
 14. Desk

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -40%

Deluxe Sea View -40% จองที่

Deluxe Sea View -40%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -30%

Deluxe Sea View -30% จองที่

Deluxe Sea View -30%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -25%

Deluxe Sea View -25% จองที่

Deluxe Sea View -25%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -20%

Deluxe Sea View -20% จองที่

Deluxe Sea View -20%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Sea View -10%

Deluxe Sea View -10% จองที่

Deluxe Sea View -10%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Shower - separate
 3. King Bed
 4. Tea/Coffee Making
 5. Mini Fridge
 6. Air conditioned
 7. Sofa Bed
 8. Stairs
 9. Linen and Towels Provided
 10. Wireless Internet
 11. Hairdryer

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -40%

Deluxe Family Sea View -40% จองที่

Deluxe Family Sea View -40%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -10%

Deluxe Family Sea View -10% จองที่

Deluxe Family Sea View -10%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -20%

Deluxe Family Sea View -20% จองที่

Deluxe Family Sea View -20%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Deluxe Family Sea View -25%

Deluxe Family Sea View -25% จองที่

Deluxe Family Sea View -25%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Laundry Facilities
 4. Mini Fridge
 5. Desk
 6. Non-Smoking
 7. Stairs
 8. Television
 9. Wireless Internet
 10. Mountain View
 11. 2 King Beds
 12. Cable/Satellite TV
 13. Linen and Towels Provided
 14. Air-conditioning
 15. Tea/Coffee Making
 16. En-Suite Bathroom
 17. Large Balcony/Terrace
 18. Daily Room Service
 19. Shower - separate
 20. Sea View
 21. Seafront Front Terrace

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -40%

Premium Sea View -40% จองที่

Premium Sea View -40%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -30%

Premium Sea View -30% จองที่

Premium Sea View -30%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -20%

Premium Sea View -20% จองที่

Premium Sea View -20%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -25%

Premium Sea View -25% จองที่

Premium Sea View -25%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Sea View -10%

Premium Sea View -10% จองที่

Premium Sea View -10%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air conditioned
 3. Stairs
 4. Linen and Towels Provided
 5. One King Bedroom
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Cable/Satellite TV
 9. Mini Fridge
 10. Hairdryer
 11. Sea View
 12. Balcony
 13. Large Balcony/Terrace
 14. Wireless Internet
 15. Tea/Coffee Making
 16. Seafront Front Terrace
 17. Bath

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -40%

Premium Quadruple Sea View -40% จองที่

Premium Quadruple Sea View -40%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -30%

Premium Quadruple Sea View -30% จองที่

Premium Quadruple Sea View -30%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -20%

Premium Quadruple Sea View -20% จองที่

Premium Quadruple Sea View -20%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -10%

Premium Quadruple Sea View -10% จองที่

Premium Quadruple Sea View -10%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making

เดอ ซี อัลมอนด์

Premium Quadruple Sea View -25%

Premium Quadruple Sea View -25% จองที่

Premium Quadruple Sea View -25%

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Seafront Front Terrace
 3. Balcony
 4. Mini Fridge
 5. Hairdryer
 6. 2 King Beds
 7. Air conditioned
 8. Cable/Satellite TV
 9. Wireless Internet
 10. Large Balcony/Terrace
 11. Sea View
 12. Shared Bathroom Facilities
 13. Television
 14. Non-Smoking
 15. Tea/Coffee Making
No image

MANSION 3000 จองที่

Standard rates for this room

No image

Mansion 2500 จองที่

Mansion 2500

No image

Mansion Mountain View 700 จองที่

Mansion Mountain View 700

No image

Mansion Mountain View 800 จองที่

Mansion Mountain View 800

No image

Mansion Sea View 1500 จองที่

Mansion Sea View 1500

No image

Mansion Sea View 1200 จองที่

Mansion Sea View 1200

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Check In Is 14:00 Hrs & Check Out Time Is 12:00 Hrs And Any Extension Of Stay Must Be Reconfirmed With The Duty Manager.
Government-issued photo ID required.

นโยบายการชำระเงิน

Upon receipt of bank transfer you will be allocated with a reservation confirmation letter of De Sea Almond hotel to secure your reservation.
Hotel's Bank Account by bank transfer

1 K BANK Chumphon
Acc no. 111-2-98111-2
Acc name: De Sea Almond by Thipharat Yansrisirichai

2 BANGKOK BANK Ocean Chumphon
Acc no. 444-7-12771-5
Acc name: Thipharat Yansrisirichai

นโยบายการยกเลิก

The guest will be charged 1 night if they cancel in the 14 days before arrival.

ถามคำถาม

 1. ถามคำถาม
Hot Deal!