ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน เปโซฟิลิปปินส์ อา 21 เม.ย. 2019 22 เม.ย. 2019 23 เม.ย. 2019 24 เม.ย. 2019 พฤ 25 เม.ย. 2019 26 เม.ย. 2019 27 เม.ย. 2019 อา 28 เม.ย. 2019 29 เม.ย. 2019 30 เม.ย. 2019 01 พ.ค. 2019 พฤ 02 พ.ค. 2019 03 พ.ค. 2019 04 พ.ค. 2019

Loft Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,000 5,000 เต็ม 5,000 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Superior

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 4,500 4,500 เต็ม เต็ม เต็ม 4,500 4,500 เต็ม เต็ม เต็ม 4,500 เต็ม

Deluxe

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 5,000 5,000 เต็ม 5,000 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,000 เต็ม 5,000 5,000

Twin Sharing Room Standard

รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,315 4,315 4,315 4,315 เต็ม 4,315 4,315 4,315 4,315 เต็ม

สอบถาม

  1. สอบถาม

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Loft Room

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Superior

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Deluxe

ข้อเสนอพิเศษ!