Harga akan dikenakan dalam Philippines Pesos Min 24 Mar 2019 Sen 25 Mar 2019 Sel 26 Mar 2019 Rab 27 Mar 2019 Kam 28 Mar 2019 Jum 29 Mar 2019 Sab 30 Mar 2019 Min 31 Mar 2019 Sen 01 Apr 2019 Sel 02 Apr 2019 Rab 03 Apr 2019 Kam 04 Apr 2019 Jum 05 Apr 2019 Sab 06 Apr 2019

Loft Room

Foto Rincian
Cadangan Terjual Terjual 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Terjual Terjual 5,000 5,000 Terjual Terjual Terjual

Superior

Foto Rincian
Cadangan Terjual Terjual 4,500 4,500 4,500 Terjual 4,500 Terjual Terjual 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

Deluxe

Foto Rincian
Cadangan Terjual Terjual 5,000 5,000 Terjual 5,000 Terjual Terjual Terjual 5,000 5,000 5,000 Terjual Terjual

Twin Sharing Room Standard

Rincian
Cadangan 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 Terjual Terjual 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315

Bertanya

  1. Bertanya

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Loft Room

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Superior

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Deluxe

Penawaran Terbaik!