ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน เปโซฟิลิปปินส์ อา 24 ก.พ. 2019 25 ก.พ. 2019 26 ก.พ. 2019 27 ก.พ. 2019 พฤ 28 ก.พ. 2019 01 มี.ค. 2019 02 มี.ค. 2019 อา 03 มี.ค. 2019 04 มี.ค. 2019 05 มี.ค. 2019 06 มี.ค. 2019 พฤ 07 มี.ค. 2019 08 มี.ค. 2019 09 มี.ค. 2019

Loft Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม 5,000 เต็ม เต็ม 5,000 เต็ม เต็ม 5,000 5,000 5,000 เต็ม เต็ม 5,000 5,000

Superior

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,500 4,500 เต็ม เต็ม 4,500 เต็ม

Deluxe

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม 5,000 5,000 เต็ม เต็ม เต็ม 5,000 5,000 เต็ม เต็ม 5,000 5,000

Twin Sharing Room Standard

รายละเอียด
จอง เต็ม 4,315 4,315 เต็ม 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315

สอบถาม

  1. สอบถาม

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Loft Room

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Superior

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Deluxe

ข้อเสนอพิเศษ!