ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน เปโซฟิลิปปินส์ 19 มี.ค. 2019 20 มี.ค. 2019 พฤ 21 มี.ค. 2019 22 มี.ค. 2019 23 มี.ค. 2019 อา 24 มี.ค. 2019 25 มี.ค. 2019 26 มี.ค. 2019 27 มี.ค. 2019 พฤ 28 มี.ค. 2019 29 มี.ค. 2019 30 มี.ค. 2019 อา 31 มี.ค. 2019 01 เม.ย. 2019

Loft Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,000 5,000 5,000 เต็ม 5,000 เต็ม เต็ม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เต็ม เต็ม

Superior

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,500 เต็ม 4,500 เต็ม 4,500 เต็ม เต็ม

Deluxe

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,000 เต็ม เต็ม 5,000 5,000 เต็ม 5,000 เต็ม เต็ม เต็ม

Twin Sharing Room Standard

รายละเอียด
จอง 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 4,315 เต็ม เต็ม

สอบถาม

  1. สอบถาม

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Loft Room

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Superior

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Deluxe

ข้อเสนอพิเศษ!