ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน Philippines Pisos 20 ส.ค. 2018 21 ส.ค. 2018 22 ส.ค. 2018 พฤ 23 ส.ค. 2018 24 ส.ค. 2018 25 ส.ค. 2018 อา 26 ส.ค. 2018 27 ส.ค. 2018 28 ส.ค. 2018 29 ส.ค. 2018 พฤ 30 ส.ค. 2018 31 ส.ค. 2018 01 ก.ย. 2018 อา 02 ก.ย. 2018

Loft Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม 4,500 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,500 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Superior

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม 4,300 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,300 เต็ม 4,300 เต็ม เต็ม

Deluxe

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 4,500 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,500 4,500 4,500 เต็ม เต็ม

สอบถาม

  1. สอบถาม

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Loft Room

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Superior

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Deluxe

ข้อเสนอพิเศษ!