ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน Philippines Pisos 19 มิ.ย. 2018 20 มิ.ย. 2018 พฤ 21 มิ.ย. 2018 22 มิ.ย. 2018 23 มิ.ย. 2018 อา 24 มิ.ย. 2018 25 มิ.ย. 2018 26 มิ.ย. 2018 27 มิ.ย. 2018 พฤ 28 มิ.ย. 2018 29 มิ.ย. 2018 30 มิ.ย. 2018 อา 01 ก.ค. 2018 02 ก.ค. 2018

Loft Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,300 เต็ม 4,300 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,300 เต็ม เต็ม 4,300 4,300

Superior

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 3,800 3,800 เต็ม 3,800 เต็ม เต็ม เต็ม 3,800 3,800 เต็ม 3,800 3,800

Deluxe

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,300 4,300 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,300

สอบถาม

  1. สอบถาม

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Loft Room

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Superior

Dive Thru Scuba Resort-Bohol

Deluxe

ข้อเสนอพิเศษ!