ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ริงกิตมาเลเซีย ราคาเต็ม อา 25 ก.พ. 2018 26 ก.พ. 2018 27 ก.พ. 2018 28 ก.พ. 2018 พฤ 01 มี.ค. 2018 02 มี.ค. 2018 03 มี.ค. 2018 อา 04 มี.ค. 2018 05 มี.ค. 2018 06 มี.ค. 2018 07 มี.ค. 2018 พฤ 08 มี.ค. 2018 09 มี.ค. 2018 10 มี.ค. 2018
Early Bird Saver- Book 2 months ahead

Lemongrass Early Bird Saver

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 600 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Jasmine Early Bird Saver

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Melor Early Bird Saver

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 920 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Lily Early Bird Saver

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 950 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Kemboja Early Bird Saver

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,020 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cempaka Early Bird Saver

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,120 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Book Direct Online Advantage

Lemongrass Villa-Online Direct

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 600 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Jasmine Villa-Online Direct

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850 RM
พิเศษ!
665
พิเศษ!
665
พิเศษ!
665
พิเศษ!
665
พิเศษ!
665
พิเศษ!
665
เต็ม 807.50 807.50 807.50 807.50 807.50 807.50 807.50

Melor Villa-Online Direct

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 920 RM
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
เต็ม 874 874 874 874 874 874 874

Lily Villa- Online Direct

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 950 RM
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
พิเศษ!
712.50
เต็ม 902.50 902.50 902.50 902.50 902.50 902.50 902.50

Kemboja Villa- Online Direct

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,020 RM
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
เต็ม 969 969 969 969 969 969 969

Cempaka Villa-Online Direct

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,120 RM
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
พิเศษ!
807.50
เต็ม 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064
Multiple Nights

Lemongrass minimum 2 nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 600 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Jasmine minimum 2 nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850 RM
พิเศษ!
595
พิเศษ!
595
พิเศษ!
595
พิเศษ!
595
พิเศษ!
595
พิเศษ!
595
เต็ม 722.50 722.50 722.50 722.50 722.50 722.50 722.50

Melor minimum 2 nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 920 RM
พิเศษ!
637.50
พิเศษ!
637.50
พิเศษ!
637.50
พิเศษ!
637.50
พิเศษ!
637.50
พิเศษ!
637.50
เต็ม 782 782 782 782 782 782 782

Lily minimum 2 nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 950 RM
พิเศษ!
637.50
637.50
พิเศษ!
637.50
พิเศษ!
637.50
พิเศษ!
637.50
พิเศษ!
637.50
เต็ม 807.50 807.50 807.50 807.50 807.50 807.50 807.50

Kemboja minimum 2 nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,020 RM
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
เต็ม 867 867 867 867 867 867 867

Cempaka minimum 2 nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,120 RM
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
พิเศษ!
722.50
เต็ม 952 952 952 952 952 952 952
Standard Villa Rates

Lemongrass Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 600 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Jasmine Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850 RM
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
เต็ม 850 850 850 850 850 850 850

Melor Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 920 RM
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
เต็ม 920 920 920 920 920 920 920

Lily Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 950 RM
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
พิเศษ!
750
เต็ม 950 950 950 950 950 950 950

Kemboja Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,020 RM
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
เต็ม 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

Cempaka Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,120 RM
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
เต็ม 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
Villa for Couple

Jasmine for Couple

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850 RM
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
เต็ม 530 530 530 530 530 530 530

Jasmine for Couple Multiple Nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 450 RM 450 450 450 450 450 450 เต็ม 450 450 450 450 450 450 450

Lemongrass for Couple

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 600 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Lemongrass for Couple Multiple Nights

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 374 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Stay A Night on Photoshooting Day

Jasmine for Couple + Prewedding photography

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850 RM
พิเศษ!
500
พิเศษ!
500
พิเศษ!
500
พิเศษ!
500
พิเศษ!
500
พิเศษ!
500
เต็ม 650 650 650 650 650 650 650

Lemongrass for Couple + Prewedding photography

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 600 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Lemongrass 4 pax + Prewedding Photography

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 600 RM เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Jasmine 6 pax + Prewedding Photography

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850 RM
พิเศษ!
800
พิเศษ!
800
พิเศษ!
800
พิเศษ!
800
พิเศษ!
800
พิเศษ!
800
เต็ม 950 950 950 950 950 950 950

Lily 6 pax + Prewedding Photography

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 950 RM
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
เต็ม 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

Melor 6 pax + Prewedding Photography

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 920 RM
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
พิเศษ!
850
เต็ม 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

Kemboja 6 pax + Prewedding Photography

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,020 RM
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
เต็ม 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120

Cempaka 6 pax + Prewedding Photography

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,120 RM
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
พิเศษ!
950
เต็ม 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

Fig Tree Hill Resort
+60 19-362 0270
off Jalan Kenari
Sungai Ara
Bayan Lepas Penang 11900 มาเลเซีย

Ensconce yourself in the guilty indulgence of nature. Bask in the lush green valley of rich tropical surroundings, only to be interrupted by a placid estuary. This luxury of nature in Sungai Ara is accessible through a 10 minutes drive from Penang Airport, 20 minutes drive from Queensway Mall, 30 minutes drive from Georgetown, Penang.

With 6 lavishly different villas, our guests are sure to have a surrealistic experience rekindling with nature and all its beauty. Enhancing the experience, well equipped facilities and attentive staffs will be at the dispense of our guests.

At a peace of mind, our resort invested a tremendous amount of efforts to ensure we preserve the integrity of the valley. We've incorporated as much recycled material as we can for the construction of the villas and taken appropriate steps to ensure our facilities are as green as possible. These initiatives can be seen throughout our resort with the staircases standing out from old train tracks.

At Fig Tree Hill, we strive to provide you with the best possible services and hence welcome you back to nature.

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. 24 hour Porterage
 2. BBQ Area
 3. Non-Smoking Rooms
 4. Security Parking
 5. Outdoor Swimming Pool
 6. Gym
 7. Free Parking
 8. Free WiFi
 9. 24 hour Room Service
 10. Concierge

รายละเอียดที่พัก

Fig Tree Hill Resort

Lemongrass Early Bird Saver

Lemongrass Early Bird Saver จอง

Early bird saver rate for 4 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Linen and Towels Provided
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Linen provided
 10. Dining Setting
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Tea/Coffee Making
 14. Verandah
 15. Mountain View
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Telephone
 19. Daily Room Service
 20. Non-Smoking
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Television
 24. Views
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV

Fig Tree Hill Resort

Jasmine Early Bird Saver

Jasmine Early Bird Saver จอง

Early Bird saver rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Linen and Towels Provided
 5. Non-Smoking
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Cable/Satellite TV
 9. Linen provided
 10. Daily Room Service
 11. Room Service
 12. Shower - separate
 13. CD Player
 14. Desk
 15. 2nd bathroom
 16. Rustic and Jungle Vibe Interior
 17. Balcony
 18. Tea/Coffee Making
 19. Dining Setting
 20. 3 Queen Beds
 21. Fridge - Fullsize
 22. Barbeque
 23. Television
 24. Mountain View

Fig Tree Hill Resort

Melor Early Bird Saver

Melor Early Bird Saver จอง

Early bird saver rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Rustic and Jungle Vibe Interior
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. 2 Queen Beds
 7. Fridge - Fullsize
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. En-Suite Bathroom
 12. Air conditioned
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Mountain View
 16. Queen bed
 17. Hairdryer
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Non-Smoking
 21. Room Safe
 22. Shower - separate
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Single Beds
 26. Room Service
 27. Barbeque
 28. Tea/Coffee Making
 29. Views

Fig Tree Hill Resort

Lily Early Bird Saver

Lily Early Bird Saver จอง

Early bird saver rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Fridge - Fullsize
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Air conditioned
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. Queen bed
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Shower - separate
 18. CD Player
 19. Daily Room Service
 20. 2nd bathroom
 21. Room Service
 22. Balcony
 23. Tea/Coffee Making
 24. Views
 25. 3 Queen Beds
 26. Rustic and Jungle Vibe Interior
 27. Barbeque

Fig Tree Hill Resort

Kemboja Early Bird Saver

Kemboja Early Bird Saver จอง

Early bird saver rate for 6 pax inclusive breakfast.
3 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. Total 2 bathrooms.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Views
 5. Mountain View
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Tea/Coffee Making
 9. Desk
 10. Queen bed
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Television
 14. Dining Setting
 15. Verandah
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Linen and Towels Provided
 19. Non-Smoking
 20. 3 Queen Beds
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Linen provided
 24. Bath
 25. 2nd bathroom
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV
 28. Daily Room Service
 29. Large Balcony/Terrace

Fig Tree Hill Resort

Cempaka Early Bird Saver

Cempaka Early Bird Saver จอง

Early Bird Rates for 6 pax inclusive breakfast.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Television
 5. Dining Setting
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Sofa Bed
 9. Linen and Towels Provided
 10. Mountain View
 11. Queen bed
 12. Shower - separate
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Balcony
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Rustic and Jungle Vibe Interior
 21. Room Service
 22. Barbeque
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Jacuzzi
 28. Tea/Coffee Making
 29. Desk
 30. 2 Single Beds

Fig Tree Hill Resort

Lemongrass Villa-Online Direct

Lemongrass Villa-Online Direct จอง

Book Direct Online Advantage rate for 4 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Linen and Towels Provided
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Linen provided
 10. Dining Setting
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Tea/Coffee Making
 14. Verandah
 15. Mountain View
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Telephone
 19. Daily Room Service
 20. Non-Smoking
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Television
 24. Views
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV

Fig Tree Hill Resort

Jasmine Villa-Online Direct

Jasmine Villa-Online Direct จอง

Book Direct Online Advantage rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Linen and Towels Provided
 5. Non-Smoking
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Cable/Satellite TV
 9. Linen provided
 10. Daily Room Service
 11. Room Service
 12. Shower - separate
 13. CD Player
 14. Desk
 15. 2nd bathroom
 16. Rustic and Jungle Vibe Interior
 17. Balcony
 18. Tea/Coffee Making
 19. Dining Setting
 20. 3 Queen Beds
 21. Fridge - Fullsize
 22. Barbeque
 23. Television
 24. Mountain View

Fig Tree Hill Resort

Melor Villa-Online Direct

Melor Villa-Online Direct จอง

Book Direct Online Advantage rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Rustic and Jungle Vibe Interior
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. 2 Queen Beds
 7. Fridge - Fullsize
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. En-Suite Bathroom
 12. Air conditioned
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Mountain View
 16. Queen bed
 17. Hairdryer
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Non-Smoking
 21. Room Safe
 22. Shower - separate
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Single Beds
 26. Room Service
 27. Barbeque
 28. Tea/Coffee Making
 29. Views

Fig Tree Hill Resort

Lily Villa- Online Direct

Lily Villa- Online Direct จอง

Book Direct Online Advantage rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Fridge - Fullsize
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Air conditioned
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. Queen bed
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Shower - separate
 18. CD Player
 19. Daily Room Service
 20. 2nd bathroom
 21. Room Service
 22. Balcony
 23. Tea/Coffee Making
 24. Views
 25. 3 Queen Beds
 26. Rustic and Jungle Vibe Interior
 27. Barbeque

Fig Tree Hill Resort

Kemboja Villa- Online Direct

Kemboja Villa- Online Direct จอง

Book Direct Online Advantage rate for 6 pax inclusive breakfast.
3 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. Total 2 bathrooms.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Views
 5. Mountain View
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Tea/Coffee Making
 9. Desk
 10. Queen bed
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Television
 14. Dining Setting
 15. Verandah
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Linen and Towels Provided
 19. Non-Smoking
 20. 3 Queen Beds
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Linen provided
 24. Bath
 25. 2nd bathroom
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV
 28. Daily Room Service
 29. Large Balcony/Terrace

Fig Tree Hill Resort

Cempaka Villa-Online Direct

Cempaka Villa-Online Direct จอง

Book Direct Online Advantage rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Television
 5. Dining Setting
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Sofa Bed
 9. Linen and Towels Provided
 10. Mountain View
 11. Queen bed
 12. Shower - separate
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Balcony
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Rustic and Jungle Vibe Interior
 21. Room Service
 22. Barbeque
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Jacuzzi
 28. Tea/Coffee Making
 29. Desk
 30. 2 Single Beds

Fig Tree Hill Resort

Lemongrass minimum 2 nights

Lemongrass minimum 2 nights จอง

Book 2 nights or more and enjoy 15% off the villa price
Rates for 4 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Linen and Towels Provided
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Linen provided
 10. Dining Setting
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Tea/Coffee Making
 14. Verandah
 15. Mountain View
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Telephone
 19. Daily Room Service
 20. Non-Smoking
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Television
 24. Views
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV

Fig Tree Hill Resort

Jasmine minimum 2 nights

Jasmine minimum 2 nights จอง

Book 2 nights or more and enjoy 15% off the villa price.
Rates for 6 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Linen and Towels Provided
 5. Non-Smoking
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Cable/Satellite TV
 9. Linen provided
 10. Daily Room Service
 11. Room Service
 12. Shower - separate
 13. CD Player
 14. Desk
 15. 2nd bathroom
 16. Rustic and Jungle Vibe Interior
 17. Balcony
 18. Tea/Coffee Making
 19. Dining Setting
 20. 3 Queen Beds
 21. Fridge - Fullsize
 22. Barbeque
 23. Television
 24. Mountain View

Fig Tree Hill Resort

Melor minimum 2 nights

Melor minimum 2 nights จอง

Book 2 nights or more and enjoy 15% off the villa price
Rates for 6 pax inclusive breakfast.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Rustic and Jungle Vibe Interior
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. 2 Queen Beds
 7. Fridge - Fullsize
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. En-Suite Bathroom
 12. Air conditioned
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Mountain View
 16. Queen bed
 17. Hairdryer
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Non-Smoking
 21. Room Safe
 22. Shower - separate
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Single Beds
 26. Room Service
 27. Barbeque
 28. Tea/Coffee Making
 29. Views

Fig Tree Hill Resort

Lily minimum 2 nights

Lily minimum 2 nights จอง

Book 2 nights or more and enjoy 15% off villa price.
Rates for 6 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Fridge - Fullsize
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Air conditioned
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. Queen bed
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Shower - separate
 18. CD Player
 19. Daily Room Service
 20. 2nd bathroom
 21. Room Service
 22. Balcony
 23. Tea/Coffee Making
 24. Views
 25. 3 Queen Beds
 26. Rustic and Jungle Vibe Interior
 27. Barbeque

Fig Tree Hill Resort

Kemboja minimum 2 nights

Kemboja minimum 2 nights จอง

Book 2 nights or more and enjoy 15% off the villa price
Rates for 6 pax inclusive breakfast.
3 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. Total 2 bathrooms.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Views
 5. Mountain View
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Tea/Coffee Making
 9. Desk
 10. Queen bed
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Television
 14. Dining Setting
 15. Verandah
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Linen and Towels Provided
 19. Non-Smoking
 20. 3 Queen Beds
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Linen provided
 24. Bath
 25. 2nd bathroom
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV
 28. Daily Room Service
 29. Large Balcony/Terrace

Fig Tree Hill Resort

Cempaka minimum 2 nights

Cempaka minimum 2 nights จอง

Book 2 nights or more and enjoy 15% off the villa price.
Rates for 6 pax inclusive breakfast.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Television
 5. Dining Setting
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Sofa Bed
 9. Linen and Towels Provided
 10. Mountain View
 11. Queen bed
 12. Shower - separate
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Balcony
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Rustic and Jungle Vibe Interior
 21. Room Service
 22. Barbeque
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Jacuzzi
 28. Tea/Coffee Making
 29. Desk
 30. 2 Single Beds

Fig Tree Hill Resort

Lemongrass Standard Rate

Lemongrass Standard Rate จอง

Standard rate for 4 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Linen and Towels Provided
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Linen provided
 10. Dining Setting
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Tea/Coffee Making
 14. Verandah
 15. Mountain View
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Telephone
 19. Daily Room Service
 20. Non-Smoking
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Television
 24. Views
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV

Fig Tree Hill Resort

Jasmine Standard Rate

Jasmine Standard Rate จอง

Standard rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Linen and Towels Provided
 5. Non-Smoking
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Cable/Satellite TV
 9. Linen provided
 10. Daily Room Service
 11. Room Service
 12. Shower - separate
 13. CD Player
 14. Desk
 15. 2nd bathroom
 16. Rustic and Jungle Vibe Interior
 17. Balcony
 18. Tea/Coffee Making
 19. Dining Setting
 20. 3 Queen Beds
 21. Fridge - Fullsize
 22. Barbeque
 23. Television
 24. Mountain View

Fig Tree Hill Resort

Melor Standard Rate

Melor Standard Rate จอง

Standard rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Rustic and Jungle Vibe Interior
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. 2 Queen Beds
 7. Fridge - Fullsize
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. En-Suite Bathroom
 12. Air conditioned
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Mountain View
 16. Queen bed
 17. Hairdryer
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Non-Smoking
 21. Room Safe
 22. Shower - separate
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Single Beds
 26. Room Service
 27. Barbeque
 28. Tea/Coffee Making
 29. Views

Fig Tree Hill Resort

Lily Standard Rate

Lily Standard Rate จอง

Standard rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Fridge - Fullsize
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Air conditioned
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. Queen bed
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Shower - separate
 18. CD Player
 19. Daily Room Service
 20. 2nd bathroom
 21. Room Service
 22. Balcony
 23. Tea/Coffee Making
 24. Views
 25. 3 Queen Beds
 26. Rustic and Jungle Vibe Interior
 27. Barbeque

Fig Tree Hill Resort

Kemboja Standard Rate

Kemboja Standard Rate จอง

Standard rate for 6 pax inclusive breakfast.
3 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. Total 2 bathrooms.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Views
 5. Mountain View
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Tea/Coffee Making
 9. Desk
 10. Queen bed
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Television
 14. Dining Setting
 15. Verandah
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Linen and Towels Provided
 19. Non-Smoking
 20. 3 Queen Beds
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Linen provided
 24. Bath
 25. 2nd bathroom
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV
 28. Daily Room Service
 29. Large Balcony/Terrace

Fig Tree Hill Resort

Cempaka Standard Rate

Cempaka Standard Rate จอง

Standard rate for 6 pax inclusive breakfast.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Television
 5. Dining Setting
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Sofa Bed
 9. Linen and Towels Provided
 10. Mountain View
 11. Queen bed
 12. Shower - separate
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Balcony
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Rustic and Jungle Vibe Interior
 21. Room Service
 22. Barbeque
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Jacuzzi
 28. Tea/Coffee Making
 29. Desk
 30. 2 Single Beds

Fig Tree Hill Resort

Jasmine for Couple

Jasmine for Couple จอง

Special rate exclusively for couple, strictly 2 adults inclusive breakfast with no children.
No extra pax or visitors allowed.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Linen and Towels Provided
 5. Non-Smoking
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Cable/Satellite TV
 9. Linen provided
 10. Daily Room Service
 11. Room Service
 12. Shower - separate
 13. CD Player
 14. Desk
 15. 2nd bathroom
 16. Rustic and Jungle Vibe Interior
 17. Balcony
 18. Tea/Coffee Making
 19. Dining Setting
 20. 3 Queen Beds
 21. Fridge - Fullsize
 22. Barbeque
 23. Television
 24. Mountain View

Fig Tree Hill Resort

Jasmine for Couple Multiple Nights

Jasmine for Couple Multiple Nights จอง

Multiple nights special rate exclusively for couple, strictly 2 adults inclusive breakfast with no children.
No extra pax/ visitors allowed.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Linen and Towels Provided
 5. Non-Smoking
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Cable/Satellite TV
 9. Linen provided
 10. Daily Room Service
 11. Room Service
 12. Shower - separate
 13. CD Player
 14. Desk
 15. 2nd bathroom
 16. Rustic and Jungle Vibe Interior
 17. Balcony
 18. Tea/Coffee Making
 19. Dining Setting
 20. 3 Queen Beds
 21. Fridge - Fullsize
 22. Barbeque
 23. Television
 24. Mountain View

Fig Tree Hill Resort

Lemongrass for Couple

Lemongrass for Couple จอง

Special rate exclusively for couple, strictly 2 adults inclusive breakfast with no children.
No extra pax/ visitor allowed.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Linen and Towels Provided
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Linen provided
 10. Dining Setting
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Tea/Coffee Making
 14. Verandah
 15. Mountain View
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Telephone
 19. Daily Room Service
 20. Non-Smoking
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Television
 24. Views
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV

Fig Tree Hill Resort

Lemongrass for Couple Multiple Nights

Lemongrass for Couple Multiple Nights จอง

Multiple nights special rate exclusively for couple, strictly 2 adults inclusive breakfast with no children.
No extra pax/ visitor allowed.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Linen and Towels Provided
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Linen provided
 10. Dining Setting
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Tea/Coffee Making
 14. Verandah
 15. Mountain View
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Telephone
 19. Daily Room Service
 20. Non-Smoking
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Television
 24. Views
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV

Fig Tree Hill Resort

Jasmine for Couple + Prewedding photography

Jasmine for Couple + Prewedding photography จอง

Stay a night for 2 pax inclusive breakfast during pre-wedding photography session.
Benefits:
1) Photography session during your entire stay, not limited by hours.
2) Photography session inside your own villa, not limited by outdoor.
3) You have your own villa to change/ make up.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Linen and Towels Provided
 5. Non-Smoking
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Cable/Satellite TV
 9. Linen provided
 10. Daily Room Service
 11. Room Service
 12. Shower - separate
 13. CD Player
 14. Desk
 15. 2nd bathroom
 16. Rustic and Jungle Vibe Interior
 17. Balcony
 18. Tea/Coffee Making
 19. Dining Setting
 20. 3 Queen Beds
 21. Fridge - Fullsize
 22. Barbeque
 23. Television
 24. Mountain View

Fig Tree Hill Resort

Lemongrass for Couple + Prewedding photography

Lemongrass for Couple + Prewedding photography จอง

Stay a night for 2 pax inclusive breakfast during pre-wedding photography session. Benefits:
1) Photography session during your entire stay, not limited by hours.
2) Photography session inside your own villa, not limited by outdoor.
3) You have your own villa to change/ make up.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Linen and Towels Provided
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Linen provided
 10. Dining Setting
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Tea/Coffee Making
 14. Verandah
 15. Mountain View
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Telephone
 19. Daily Room Service
 20. Non-Smoking
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Television
 24. Views
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV

Fig Tree Hill Resort

Lemongrass 4 pax + Prewedding Photography

Lemongrass 4 pax + Prewedding Photography จอง

Stay a night for 4 pax inclusive breakfast during pre-wedding photography session.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.
Benefits:
1) Photography session during your entire stay, not limited by hours.
2) Photography session inside your own villa, not limited by outdoor.
3) You have your own villa to change/ make up.
*Photographer is not included, guest has to arrange own photographer.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Linen and Towels Provided
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Linen provided
 10. Dining Setting
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Tea/Coffee Making
 14. Verandah
 15. Mountain View
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Telephone
 19. Daily Room Service
 20. Non-Smoking
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Television
 24. Views
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV

Fig Tree Hill Resort

Jasmine 6 pax + Prewedding Photography

Jasmine 6 pax + Prewedding Photography จอง

Stay a night for 6 pax during pre-wedding photography session.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.
Benefits:
1) Photography session during your entire stay, not limited by hours.
2) Photography session inside your own villa, not limited by outdoor.
3) You have your own villa to change/ make up.
*Photographer is not included, guest has to arrange own photographer.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Linen and Towels Provided
 5. Non-Smoking
 6. Room Safe
 7. Hairdryer
 8. Cable/Satellite TV
 9. Linen provided
 10. Daily Room Service
 11. Room Service
 12. Shower - separate
 13. CD Player
 14. Desk
 15. 2nd bathroom
 16. Rustic and Jungle Vibe Interior
 17. Balcony
 18. Tea/Coffee Making
 19. Dining Setting
 20. 3 Queen Beds
 21. Fridge - Fullsize
 22. Barbeque
 23. Television
 24. Mountain View

Fig Tree Hill Resort

Lily 6 pax + Prewedding Photography

Lily 6 pax + Prewedding Photography จอง

Stay a night for 6 pax inclusive breakfast during pre-wedding photography session.
2 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom, 3rd queen bed at the living hall. Total 2 bathrooms.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.
Benefits:
1) Photography session during your entire stay, not limited by hours.
2) Photography session inside your own villa, not limited by outdoor.
3) You have your own villa to change/ make up.
*Photographer is not included, guest has to arrange own photographer.

 1. DVD Player
 2. Fridge - Fullsize
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. En-Suite Bathroom
 7. Air conditioned
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. Queen bed
 12. Hairdryer
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Shower - separate
 18. CD Player
 19. Daily Room Service
 20. 2nd bathroom
 21. Room Service
 22. Balcony
 23. Tea/Coffee Making
 24. Views
 25. 3 Queen Beds
 26. Rustic and Jungle Vibe Interior
 27. Barbeque

Fig Tree Hill Resort

Melor 6 pax + Prewedding Photography

Melor 6 pax + Prewedding Photography จอง

Stay a night for 6 pax inclusive breakfast during pre-wedding photography session.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 2 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.
Benefits:
1) Photography session during your entire stay, not limited by hours.
2) Photography session inside your own villa, not limited by outdoor.
3) You have your own villa to change/ make up.
*Photographer is not included, guest has to arrange own photographer.

 1. DVD Player
 2. Rustic and Jungle Vibe Interior
 3. Bath
 4. Television
 5. Desk
 6. 2 Queen Beds
 7. Fridge - Fullsize
 8. Bed with Mosquito Net
 9. Linen and Towels Provided
 10. Dining Setting
 11. En-Suite Bathroom
 12. Air conditioned
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Mountain View
 16. Queen bed
 17. Hairdryer
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Non-Smoking
 21. Room Safe
 22. Shower - separate
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Single Beds
 26. Room Service
 27. Barbeque
 28. Tea/Coffee Making
 29. Views

Fig Tree Hill Resort

Kemboja 6 pax + Prewedding Photography

Kemboja 6 pax + Prewedding Photography จอง

Stay a night for 6 pax during pre-wedding photography session.
Rates for 6 pax inclusive breakfast.
3 bedrooms, 1 queen bed in each bedroom. Total 2 bathrooms.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.
Benefits:
1) Photography session during your entire stay, not limited by hours.
2) Photography session inside your own villa, not limited by outdoor.
3) You have your own villa to change/ make up.
*Photographer is not included, guest has to arrange own photographer.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. CD Player
 4. Views
 5. Mountain View
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Tea/Coffee Making
 9. Desk
 10. Queen bed
 11. Room Safe
 12. Shower - separate
 13. Television
 14. Dining Setting
 15. Verandah
 16. Room Service
 17. Barbeque
 18. Linen and Towels Provided
 19. Non-Smoking
 20. 3 Queen Beds
 21. Rustic and Jungle Vibe Interior
 22. Bed with Mosquito Net
 23. Linen provided
 24. Bath
 25. 2nd bathroom
 26. Fridge - Fullsize
 27. Cable/Satellite TV
 28. Daily Room Service
 29. Large Balcony/Terrace

Fig Tree Hill Resort

Cempaka 6 pax + Prewedding Photography

Cempaka 6 pax + Prewedding Photography จอง

Stay a night for 6 pax during pre-wedding photography session.
2 Open Concept bedrooms, total 2 queen beds and 2 single folding beds. *only 1 bathroom.
Maximum 4 extra pax allowed, extra pax is subject to RM80 per pax per night for mattress (on the floor) inclusive breakfast.
Karaoke included.
Benefits:
1) Photography session during your entire stay, not limited by hours.
2) Photography session inside your own villa, not limited by outdoor.
3) You have your own villa to change/ make up.
*Photographer is not included, guest has to arrange own photographer.

 1. DVD Player
 2. Air conditioned
 3. Bed with Mosquito Net
 4. Television
 5. Dining Setting
 6. En-Suite Bathroom
 7. Hairdryer
 8. Sofa Bed
 9. Linen and Towels Provided
 10. Mountain View
 11. Queen bed
 12. Shower - separate
 13. Cable/Satellite TV
 14. Linen provided
 15. Non-Smoking
 16. Room Safe
 17. Balcony
 18. CD Player
 19. Verandah
 20. Rustic and Jungle Vibe Interior
 21. Room Service
 22. Barbeque
 23. Large Balcony/Terrace
 24. Daily Room Service
 25. 2 Queen Beds
 26. Fridge - Fullsize
 27. Jacuzzi
 28. Tea/Coffee Making
 29. Desk
 30. 2 Single Beds

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Check-in time : 14:00 hrs
Check-out time : 12:00 hrs

Please note that guests must advise arrival flight details at least 48 hours prior to arrival for Airport pick up services.

Full payment will be charged upon booking through Paypal to guarantee your booking.
Fig Tree Hill reserves the right to amend all the rates and privileges without prior notice.

Hotel Age policy:
Adult: Above 12 yrs, Child - 2-12yrs, Infant - 0-02yrs
Extra Adult is subject to RM 80 per person per night (12 years and above), inclusive breakfast.

Fig Tree Hill Resort is a private resort exclusively for stay-in guests. Public visitors are not allowed to enter the resort.
Visitor(s) of the stay-in guest(s) is subjected to RM30 per pax and have to leave the premises before 12 AM. This is limited to the number of pax allowed in each villa. Please call +6019-3620270 to confirm the number of visitors.
After 12AM will be considered as overnight guests and is subjected to RM80 per pax.

Mobile signal is weak at the resort. We only serve breakfast, there is no restaurant to serve lunch and dinner. However, BBQ pit /steamboat pot and tablewares are provided at the resort. For BBQ, please bring along own food, charcoal and aluminium foil.

Proper swimming attire is necessary to enter the swimming pool.

นโยบายการชำระเงิน

Fig Tree Hill Resort reserves the right to charge the credit card at the time of booking. Full payment will be charged upon booking.

นโยบายการยกเลิก

Change of date is permitted 7 days BEFORE arrival except for the festive period, eve of or on public holidays and school holidays when 14 days is required. For group reservations of more than 3 villas, 14 days is required.

Any cancellation BEFORE 14 days prior to arrival, 10% of the total stay will be charged. Cancellations received within 14 days prior to arrival, 50% of total stay will be charged.
Cancellations received within 7 days prior to arrival 100% of the total stay will be charged.

No Shows and Early Departure will be charged 100% of the total stay.

สอบถาม

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!