ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ราคาเต็ม 26 พ.ค. 2020 27 พ.ค. 2020 พฤ 28 พ.ค. 2020 29 พ.ค. 2020 30 พ.ค. 2020 อา 31 พ.ค. 2020 01 มิ.ย. 2020 02 มิ.ย. 2020 03 มิ.ย. 2020 พฤ 04 มิ.ย. 2020 05 มิ.ย. 2020 06 มิ.ย. 2020 อา 07 มิ.ย. 2020 08 มิ.ย. 2020

Quad Chalet

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 260 $
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
เต็ม เต็ม เต็ม
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139

Quad Chalet with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 328 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Quad Chalet Non-refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 260 $ 125.10 125.10 125.10 เต็ม เต็ม เต็ม 125.10 125.10 125.10 125.10 125.10 125.10 125.10 125.10

Triple Chalet

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 230 $
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
เต็ม
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119

Triple Chalet with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 281 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Triple Chalet Non-refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 230 $ 107.10 107.10 107.10 107.10 เต็ม 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10

King + Single bed chalets

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 230 $
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
เต็ม
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119
พิเศษ!
119

King + Single Chalet with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 281 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

King + Single Chalet Non- refundable Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 230 $ 107.10 107.10 107.10 107.10 เต็ม 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10

Double Chalet with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 224 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Double Chalet Non- Refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 190 $ 98.10 98.10 98.10 98.10 เต็ม เต็ม 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10

Double Chalet

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 190 $ 109 109 109 109 เต็ม เต็ม 109 109 109 109 109 109 109 109

Twin Chalet with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 224 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Twin Chalet

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 190 $
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109
เต็ม เต็ม
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109
พิเศษ!
109

Twin Chalet Non-refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 190 $ 98.10 98.10 98.10 98.10 เต็ม เต็ม 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10

Double Lodge

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 95 $
พิเศษ!
65
พิเศษ!
65
พิเศษ!
65
พิเศษ!
65
เต็ม
พิเศษ!
65
65 65 65 65 65 65 65 65

Double Lodge with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 124 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Double Bed Lodge Non-refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 95 $ 58.50 58.50 58.50 58.50 เต็ม 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50

Twin Lodge

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 95 $
พิเศษ!
65
พิเศษ!
65
พิเศษ!
65
พิเศษ!
65
พิเศษ!
65
พิเศษ!
65
65 65 65 65 65 65 65 65

Twin Lodge Non-refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 95 $ 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50

Twin Lodge with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 124 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Single room lodge

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 65 $ 50 50 50 50 เต็ม เต็ม เต็ม 50 50 50 50 50 50 50

Single Lodge Room Non-refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 65 $ 45 45 45 45 เต็ม เต็ม เต็ม 45 45 45 45 45 45 45

4 Bed Family Dorm with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 52 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

4 Bed Family Dorm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 135 $ 99 99 99 99 เต็ม 99 99 99 99 99 99 99 99 99

4 Bed Family Dorm Non-refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 135 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

5 Bed Family Dorm with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 52 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

5 Bed Family Dorm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 175 $ 105 105 105 เต็ม เต็ม เต็ม 105 105 105 105 105 105 105 105

5 Bed Family Dorm Non-refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 175 $ 94.50 94.50 94.50 เต็ม เต็ม เต็ม 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50

4 Bed Dorm Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 135 $ 99 99 99 99 เต็ม 99 99 99 99 99 99 99 99 99

4 Bed Dorm Room with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 160 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

4 Bed Dorm Room Non-refundable

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 135 $ 89.10 89.10 89.10 89.10 เต็ม 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10

5 Bed Mixed Lodge

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 35 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Tent Site Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 25 $ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Campervan Site (large)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 30 $ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Campervan Site (small van) Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 30 $ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Conference Room Standard

รายละเอียด
จอง 125 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

House Upstairs Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 300 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Family Chalet ( 1 Double x 2 Singles ) Standard

รายละเอียด
จอง 260 $
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
เต็ม
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
พิเศษ!
139
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

The Backyard Inn
+64 7 3470931
60 Tarewa Road
Rotorua 3010 นิวซีแลนด์

Great value hospitality with heart in the centre of Rotorua.

We have Chalets with private bathrooms, Lodge rooms with shared bathrooms, camper spots, A large Hot Thermal pool, The Cocoon Cafe and Eatery & Lean To Bar onsite.

Its unique design makes it an ideal facility for large groups. Hence it’s a popular base for sports, school and tour groups. With Wi-fi, meeting facilities and a travel center it’s also a great choice for a conference with heart!

At the Backyard Inn it’s our mission to make it easy for people to stay and play - happy!

https://apac.littlehotelier.com/properties/kiwipaka

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. Disabled Access Rooms
 2. BBQ Area
 3. Camp Kitchen
 4. Free Parking
 5. Non-Smoking Rooms
 6. Games Room
 7. Interconnecting Rooms
 8. Free WiFi
 9. On Site Restaurant
 10. Guest Laundry
 11. Wheel Chair Access
 12. Bar/Lounge
 13. Bar / Lounge
 14. Business centre
 15. Conference Facilities
 16. Iron/Ironing Board
 17. Outdoor Swimming Pool
 18. Cafe
 19. WiFi Internet

รายละเอียดที่พัก

The Backyard Inn

Quad Chalet

Quad Chalet จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

Quad Chalet with Breakfast

Quad Chalet with Breakfast จอง

Continental or Cooked ( Bacon and Eggs ) with Coffee for 4 persons

The Backyard Inn

Quad Chalet Non-refundable

Quad Chalet Non-refundable จอง

Charged at time of booking is not refundable.

The Backyard Inn

Triple Chalet

Triple Chalet จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

Triple Chalet with Breakfast

Triple Chalet with Breakfast จอง

Continental or Cooked Breakfast ( Bacon and Eggs ) with Coffee

The Backyard Inn

Triple Chalet Non-refundable

Triple Chalet Non-refundable จอง

charged at time of reservation and is not refundable

The Backyard Inn

King + Single bed chalets

King + Single bed chalets จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

King + Single Chalet with Breakfast

King + Single Chalet with Breakfast จอง

Continental or Cooked Breakfast ( Bacon and Eggs ) with Coffee for three persons

The Backyard Inn

King + Single Chalet Non- refundable Rate

King + Single Chalet Non- refundable Rate จอง

The Backyard Inn

Double Chalet with Breakfast

Double Chalet with Breakfast จอง

The Backyard Inn

Double Chalet Non- Refundable

Double Chalet Non- Refundable จอง

The Backyard Inn

Double Chalet

Double Chalet จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

Twin Chalet with Breakfast

Twin Chalet with Breakfast จอง

Continental or Cooked Breakfast ( Bacon and Eggs ) with Coffee

The Backyard Inn

Twin Chalet

Twin Chalet จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

Twin Chalet Non-refundable

Twin Chalet Non-refundable จอง

Charged at time of booking and is not refundable.

The Backyard Inn

Double Lodge

Double Lodge จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

Double Lodge with Breakfast

Double Lodge with Breakfast จอง

Continental or Cooked Breakfast ( Bacon and Eggs ) with Coffee included

The Backyard Inn

Double Bed Lodge Non-refundable

Double Bed Lodge Non-refundable จอง

Charged at time of booking is not refundable

The Backyard Inn

Twin Lodge

Twin Lodge จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

Twin Lodge Non-refundable

Twin Lodge Non-refundable จอง

The Backyard Inn

Twin Lodge with Breakfast

Twin Lodge with Breakfast จอง

Continental Breakfast or Cooked ( Bacon and Eggs ) with Coffee

The Backyard Inn

Single room lodge

Single room lodge จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

Single Lodge Room Non-refundable

Single Lodge Room Non-refundable จอง

Charged at time of booking is not refundable.

The Backyard Inn

4 Bed Family Dorm with Breakfast

4 Bed Family Dorm with Breakfast จอง

Continental Breakfast or Cooked - Bacon and Eggs with Coffee

The Backyard Inn

4 Bed Family Dorm

4 Bed Family Dorm จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

4 Bed Family Dorm Non-refundable

4 Bed Family Dorm Non-refundable จอง

Charged at time of booking is not refundable

The Backyard Inn

5 Bed Family Dorm with Breakfast

5 Bed Family Dorm with Breakfast จอง

Continental Breakfast or Cooked ( Bacon and Eggs ) with Coffee

The Backyard Inn

5 Bed Family Dorm

5 Bed Family Dorm จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

5 Bed Family Dorm Non-refundable

5 Bed Family Dorm Non-refundable จอง

The Backyard Inn

4 Bed Dorm Room

4 Bed Dorm Room จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

4 Bed Dorm Room with Breakfast

4 Bed Dorm Room with Breakfast จอง

Continental or Cooked Breakfast ( Bacon and Eggs ) with Coffee

The Backyard Inn

4 Bed Dorm Room Non-refundable

4 Bed Dorm Room Non-refundable จอง

The Backyard Inn

5 Bed Mixed Lodge

5 Bed Mixed Lodge จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

Tent Site Standard

Tent Site Standard จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

Campervan Site (large)

Campervan Site (large) จอง

These sites are for large camper vans - rate per person

 1. Shared Bathroom Facilities
 2. Fully equipped kitchen
 3. Barbeque
 4. Laundry Facilities
 5. Dining Setting
 6. Wireless Internet

The Backyard Inn

Campervan Site (small van) Standard

Campervan Site (small van) Standard จอง

Standard rates for this room

No image

Conference Room Standard จอง

Standard rates for this room

The Backyard Inn

House Upstairs Standard

House Upstairs Standard จอง

Standard rates for this room

 1. Non-Smoking
 2. Fridge - Fullsize
 3. Single Bed
 4. Laundry Facilities
 5. Lounge Area
 6. เตาอบ
 7. Fully equipped kitchen
 8. Stairs
 9. Television
 10. Microwave
 11. Queen bed
 12. Shower over bath
 13. Bunk Beds
 14. Toaster
 15. Wireless Internet
 16. Shared Bathroom
 17. Heating
 18. Kitchen
 19. Linen and Towels Provided
 20. Dining Setting
No image

Family Chalet ( 1 Double x 2 Singles ) Standard จอง

Standard rates for this room

 1. Double Bed
 2. 2 Single Beds
 3. Television
 4. Desk

ข้อตกลงและเงื่อนไข

The Backyard Inn Booking Terms and Conditions

Payment:
We require prepayment for your reservation. We will charge your credit card on the day of arrival for the nights you have reserved. If your card declines we will cancel your reservation immediately and notify you by email.

Our rates are in NZ dollars and include taxes, and are subject to change without notice. The prices are valid from the time of booking.

Prices are quoted per lodge room or chalet, but double and twin rooms can be booked for one person only, but the full room rate applies.
Dorm rooms are booked per person, we have a combination of male and female and share dorms. Maximum room occupancy is clearly stated when making a reservation extra numbers of people will be charged a penalty.

We will try and accommodate you in the same room for the duration of your stay, but if there is limited availability we have to move your rooms to another room of the same or better standard than originally booked.

Occasionally we are not able to accommodate multi-share (dorm style) accommodation in the same room for two or more guests but we will do our best to ensure this doesn’t happen.

We will send you a booking confirmation to the email address you provided during reservation.

All reservations must have a valid credit card at the time of the reservation, and on arrival. This card may be required to be pre-authorised on check in or charged for any extras from the Cocoon Café or Backyard Burger, or any damage to property or unpaid accommodation.

The Backyard Inn Limited, its staff, contractors accept no responsibility for personal accidents, injury suffered or loss or damage to personal property while on site. We recommend all guest hold travel or personal insurance.

The Backyard Inn Limited, it staff, and our security company retain the right to refuse accommodation or to remove a guest from the property at any time.
If we are unable to provide your accommodation because of an incident out of our control natural disaster, water or power issue we will inform you as soon as possible, and we will refund your payment

Amendment, non-arrival, cancellation and refund charges:

Amendment

To amend or change a reservation a $5 fee applies per transaction.
Amendment’s are only able to be made 48 hours prior to the day of arrival or it is classified as a cancellation, therefore there is no refund.

If you do not arrive for your reservation there is no refund for any of the nights.

Cancellations

To cancel a booking a $5 cancellation fee applies per booking transaction.
Bookings made on the day of arrival are non-refundable for the first night if you cancel. Our cancellation rules apply for any subsequent nights.

Where you cancel a pre-paid booking we will give you a full refund if you cancel more than 48 hours before arrival. We will however deduct a $5 cancellation fee and any agents commission
However, we will fully refund you for subsequent nights, less any applicable agent’s commission.
Where you cancel an unpaid booking, we will charge you a $5 cancellation fee.
If you do not advise us of your cancellation, the non-arrival clause applies. Refunds will be made back to your credit card.

Late Arrivals please contact reception on prior to arrival so we can accommodate your needs.

Age of Stay
Guest must be at least 18 years old to make a reservation and comply with our terms and Conditions. Anyone 17 years or younger must be accompanied by a parent or guardian.

Proof of Identification a driver’s license or a passport must be provided for every guest staying at the property.

Privacy of your information and Website usage.

Backyard Inn recognises the privacy concerns of its customers, clients, guests, contacts and the users of its website. We store your details in our Property Management System as a profile, which in the future can be used for any other bookings. This will already have your preferences mentioned so we can cater all your needs.
We are the owner, licensee or permitted user of the intellectual property rights in our site and of the content and material published on it. Those works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved.
The Backyard Inn does not, and will not guarantee that any file and/or programme available for download and/or execution from or via this website is free from viruses or any other condition that may damage or interfere with data, hardware or software that may be used. On agreeing to these terms, you release us from all responsibility for the consequence of its use and take responsibility for all risk of use of programs and files on this website.

Backyard Inn House Rules

For a stress-free stay for all our guests, The Backyard Inn requests that you be mindful of other guest trying to rest. Between 22.30 NZT and 07.00 NZT we request that you respect all other guests and keep the noise level to a minimum. Should we receive any noise-complaints this will be considered as a first warning and if repeated, we reserve the right to charge a NZ$30 Disturbance Fee per person.
If your behaviour is highly offensive, the Hostel Manager may require you to leave the hostel immediately without a refund.
If you damage any hostel property, we will charge your credit card for the cost of the repairs.
Should you resist the Staff or Manager’s request that you leave the property, we will call the Police.
Smoking is not permitted inside any part of The Backyard Inn buildings; this includes the use of vapes. There are designated areas for smokers outside the building. Any guest who smokes inside the rooms is liable to pay a cleaning fee. Any guest suspected of or caught altering smoke detectors or sprinklers will be asked to leave the property immediately without refund.

Alcohol Policy. We have a no BYO policy for The Backyard Inn as we have a Licensed Premise on-site. You will be asked to return your alcohol to your vehicle for the duration of your stay. This is in-line with our Social Code of conduct.
All non –guest visitors must report to reception and be off the premise by 8.30pm.

The following is not permitted on-site:
• All weapons
• Illegal and non – prescribed drugs
• Smoking within the accommodation or café and bar.
• Theft of other guests’ or our property
• Drunken, noisy, disorderly or abusive behaviour or physical violence
• Damage to our property

Lost Property when found by the staff at The Backyard Inn will be securely stored for two weeks. After this time items that are deemed high value (passports & items approximately over $50) will be handed to the local police station. Items below this value will be donated to our favoured local charity. The Backyard Inn are not liable for lost property and storage. If you believe you have left behind any of your personal belongings, please contact The Backyard Inn reception so this can be traced and returned to you as soon as possible. Guests are liable for handling, postage and courier costs or charges for returning lost property. Alternatively, lost property can be collected in person from the Front Desk

Socail Media: When you post and/or tag any social media content (including, without limitation, photos, text, graphics, audio, video, location information, comments or any other materials) in relation The Backyard Inn properties on social media sites (such as Instagram or Facebook) (“Social Content”), we may request your permission to use this Social Content in connection with our business. Such use may be in conjunction with our website, electronic media and/or print material.
By consenting to our request to use your Social Content, you agree to us publishing your name or username associated with that content, and using all or any of your Social Content.
You agree, represent and warrant that You own, or have obtained from third parties, all appropriate rights in your Social Content.
The Authorised Entities’ use of your Social Content will not violate the intellectual, proprietary or other rights of any third party, or any applicable law.
The Social Content is not libellous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, indecent, threatening, hateful, offensive or other unlawful.
You release the Authorised Entities from any liability relating to its use of your Social Content in accordance with these Social Media Terms.

Groups Terms and Conditions

Reservations Held, Deposit and Payment

We will hold accommodation for your group for two weeks, then a deposit of the first nights accommodation is needed to confirm the booking. Otherwise we will Cancel the rooms held. Full payment for your booking for accommodation and catering is required 30 days prior to arrival.

A bond of $350 is required separate from your accommodation costs.

If any room key is lost you will be charged $10 each key.

A full rooming list will be provided to the group prior to arrival.

Meeting / Conference Rooms

The conference room is available to groups who have the Meal and Accommodation package, free of charge depending on availability. The conference facilities must be left as found, clean and tidy. Groups are not permitted to use the conference room kitchen.

Cancellations and Refunds

Cancellation of the whole booking will not be accepted with in 30 days prior to the arrival and the deposit will not be refunded. Early departures will not receive a refund.

Alcohol
We have a no BYO policy. Any alcohol brought onto the premises will be taken until check out date. Any person intoxicated and or acting in any anyway disrespectful will be immediately asked to leave the complex, with no refund.

Onsite Bar

We have an onsite Bar which is open from 5pm daily. Anyone intoxicated or under the age of 18 will not be served. Bar snacks are available.

Security
We have full camera surveillance onsite 24 hours, 7 days a week.
Noise level must be at a minimum from 10pm onwards. Any person being excessively loud or behaving in any manner that may offend or disturb other guest’s onsite will immediately be given a warning. If no person complies with the warning then Security or police will be contacted after the first warning.

Self-Catering

The communal kitchen is available, there are hot plates and microwaves but no ovens. We are not able to warm food in our commercial kitchens. Plates, bowls and cutlery are available for groups for a $30 charge from reception. Any losses will be charged above the fee.
Damages Any damages to The Backyard Inn property or chattels will be
charged to the group. As with any extra cleaning required to tidy up after your
Groups stay.

นโยบายการชำระเงิน

Payment
We require prepayment for your reservation. We will charge your credit card on the day of arrival for the nights you have reserved.
This confirms you accept our terms and conditions, our rooms and our prices.
If we are unable to confirm you booking immediately, as soon as we have confirmation you will be charged.
Our rates are in NZ dollars and include taxes, and are subject to change without notice. The prices are valid from the time of booking.
Prices are quoted per lodge room or chalet, but double and twin rooms can be booked for one person only, but the full room rate applies.
Dorm rooms are booked per person, we have a combination of male and female and share dorms. Maximum room occupancy is clearly stated when making a reservation extra numbers of people will be charged a penalty.
We will try and accommodate you in the same room for the duration of your stay, but if there is limited availability we have to move your rooms to another room of the same or better standard than originally booked.
Occasionally we are not able to accommodate multi-share (dorm style) accommodation in the same room for two or more guests but we will do our best to ensure this doesn’t happen.
We will send you a booking confirmation to the email address you provided during reservation.
All reservations must have a valid credit card at the time of the reservation, and on arrival. This card may be required to be pre-authorised on check in or charged for any extras from the Cocoon Café or Backyard Burger, or any damage to property or unpaid accommodation.
The Backyard Inn Limited, its staff, contractors accept no responsibility for personal accidents, injury suffered or loss or damage to personal property while on site. We recommend all guest hold travel or personal insurance.
The Backyard Inn Limited, it staff, and our security company retain the right to refuse accommodation or to remove a guest from the property at any time.
If we are unable to provide your accommodation because of an incident out of our control natural disaster, water or power issue we will inform you as soon as possible, and we will refund your payment

นโยบายการยกเลิก

Amendment, non-arrival, cancellation and refund charges:
Amendment

To amend or change a reservation a $5 fee applies per transaction.
Amendment’s are only able to be made 48 hours prior to the day of arrival or it is classified as a cancellation, therefore there is no refund.

If you do not arrive for your reservation there is no refund for any of the nights.

Cancellations
To cancel a booking a $5 cancellation fee applies per booking transaction.
Bookings made on the day of arrival are non-refundable for the first night if you cancel. Our cancellation rules apply for any subsequent nights.

Where you cancel a pre-paid booking we will give you a full refund if you cancel more than 48 hours before arrival. We will however deduct a $5 cancellation fee and any agents commission
However, we will fully refund you for subsequent nights, less any applicable agent’s commission.
Where you cancel an unpaid booking, we will charge you a $5 cancellation fee.
If you do not advise us of your cancellation, the non-arrival clause applies. Refunds will be made back to your credit card.

Late Arrivals please contact reception on prior to arrival so we can accommodate your needs.

ข้อเสนอพิเศษ!