ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน บาท 01 มี.ค. 2021 02 มี.ค. 2021 03 มี.ค. 2021 พฤ 04 มี.ค. 2021 05 มี.ค. 2021 06 มี.ค. 2021 อา 07 มี.ค. 2021 08 มี.ค. 2021 09 มี.ค. 2021 10 มี.ค. 2021 พฤ 11 มี.ค. 2021 12 มี.ค. 2021 13 มี.ค. 2021 อา 14 มี.ค. 2021
Superior Room

Superior Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Superior Room with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Deluxe Room

Deluxe Double

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699

Deluxe Double with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Deluxe Sea View Room

Deluxe Seaview

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม 699 699 699 699 เต็ม เต็ม เต็ม 699 699 699 699

Deluxe Seaview with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Pool Room

Pool Access Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม 899 899 899 899 เต็ม เต็ม เต็ม 899 899 899 899

Pool Access Room with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Family Suite

Family Suite

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Family Suite with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Pool Room with Kitchenette

Pool Room with Kitchenette Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 899 เต็ม เต็ม เต็ม 899 899 899 899 เต็ม เต็ม เต็ม 899 899 899

Pool Room with Kitchenette with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Deluxe Twin

Deluxe Twin Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม 699 699 699 699 699 เต็ม เต็ม 699 699 699 699

Deluxe Twin with Breakfast

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Superior Suite

Superior Suite

รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Superior Suite with Breakfast

รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Muay Thai Training & Room Package

Gym Room with AirCon & Muay Thai Training Package

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
Monthly Stay - SPECIAL Offer!

Deluxe Double min. 30 days stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Deluxe Twin min. 30 days stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Deluxe Seaview min. 30 days stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pool Access min. 30 days stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pool Room with Kitchenette min. 30 days stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Superior Room min. 30 days stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Superior Suite min. 30 days stay

รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Family Suite min. 30 days stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

สอบถาม

  1. สอบถาม

Lanta Sport Resort

Superior Room

Lanta Sport Resort

Superior Room with Breakfast

Lanta Sport Resort

Deluxe Double

Lanta Sport Resort

Deluxe Double with Breakfast

Lanta Sport Resort

Deluxe Seaview

Lanta Sport Resort

Deluxe Seaview with Breakfast

Lanta Sport Resort

Pool Access Room

Lanta Sport Resort

Pool Access Room with Breakfast

Lanta Sport Resort

Family Suite

Lanta Sport Resort

Family Suite with Breakfast

Lanta Sport Resort

Pool Room with Kitchenette Standard

Lanta Sport Resort

Pool Room with Kitchenette with Breakfast

Lanta Sport Resort

Deluxe Twin Standard

Lanta Sport Resort

Deluxe Twin with Breakfast

Lanta Sport Resort

Gym Room with AirCon & Muay Thai Training Package

Lanta Sport Resort

Deluxe Double min. 30 days stay

Lanta Sport Resort

Deluxe Twin min. 30 days stay

Lanta Sport Resort

Deluxe Seaview min. 30 days stay

Lanta Sport Resort

Pool Access min. 30 days stay

Lanta Sport Resort

Pool Room with Kitchenette min. 30 days stay

Lanta Sport Resort

Superior Room min. 30 days stay

Lanta Sport Resort

Family Suite min. 30 days stay

ข้อเสนอพิเศษ!