ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคาเต็ม 09 มี.ค. 2021 10 มี.ค. 2021 พฤ 11 มี.ค. 2021 12 มี.ค. 2021 13 มี.ค. 2021 อา 14 มี.ค. 2021 15 มี.ค. 2021 16 มี.ค. 2021 17 มี.ค. 2021 พฤ 18 มี.ค. 2021 19 มี.ค. 2021 20 มี.ค. 2021 อา 21 มี.ค. 2021 22 มี.ค. 2021

Alto Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 950 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 950 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cumulus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 745 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 745 เต็ม เต็ม 745 เต็ม เต็ม เต็ม 745 745

Stratus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 670 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cirrus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 510 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pileus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 460 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Nimbus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 460 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Arcus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 390 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 390 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Alto Beach Escape Summer 20/21

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,000 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cumulus Beach Escape Summer 20/21

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 795 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Stratus Beach Escape Summer 20/21

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 720 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cirrus Beach Escape Summer 20/21

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 610 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Nimbus Beach Escape Summer 20/21

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 560 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pileus Beach Escape Summer 20/21

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 560 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Arcus Beach Escape Summer 20/21

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 510 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Alto Moonah Escape Autumn 2021

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,200 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 1,200 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cumulus Moonah Escape Autumn 2021

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,000 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 1,000 เต็ม เต็ม 1,000 เต็ม เต็ม เต็ม 1,000 1,000

Stratus Moonah Escape Autumn 2021

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 900 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cirrus Moonah Escape Autumn 2021

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 750 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Nimbus Moonah Escape Autumn 2021

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 700 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pileus Moonah Escape Autumn 2021

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 700 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Arcus Moonah Escape Autumn 2021

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 650 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 650 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Alto - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 950 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 850 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cumulus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 745 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 645 เต็ม เต็ม 645 เต็ม เต็ม เต็ม 645 645

Stratus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 670 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cirrus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 510 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pileus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 460 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Nimbus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 460 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Arcus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 390 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 360 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

Lon Retreat
+61 3 52582990
25 Gill Road
Point Lonsdale VIC 3225 ออสเตรเลีย

Escape the busyness of life on over 200 acres of rural and conservation land, hidden away on a hill by the ocean.
Lon Retreat features seven luxurious suites and a Mineral Spa, located in Point Lonsdale on the Bellarine Peninsula.
Cloud-watching, Stargazing, Walking without a Map.
For those searching to reconnect with the beauty of slow and simple, your adult exclusive retreat and spa awaits.

Seven luxury suites spread throughout the sandstone retreat, each individually designed with its own unique character and connection to the ocean, lakes and surrounding farmland. Each suite is a personal sanctuary, inspired by its natural surroundings combining earthy tones with contemporary luxury.

ALL RATES INCLUDE AN ARTISAN BREAKFAST FOR YOUR FIRST MORNING AND FULL ACCESS TO LON HEATED MINERAL POOL

Please Note:
Nimbus, Pileus, Cirrus and Alto suites are accessed via stairs only (no elevator)
Children aged 16 years and under are not catered for
Maximum 2 adults per suite, only exception is in Stratus suite where maximum 4 adults per suite.
2-3 night minimum stay on Saturdays, public holiday weekends and the Christmas holiday period

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. Non-Smoking Rooms
 2. Guest Laundry
 3. Coastal Walks
 4. Disabled Access Rooms
 5. Fire Place
 6. Sea Access
 7. Special Retreats
 8. Non-Smoking Property
 9. Air Conditioning
 10. Indoor Swimming Pool
 11. Coastal Walks, Fish, Kayaking, Sailing
 12. Free Parking
 13. Free WiFi
 14. Seasonal Kitchen Garden
 15. Kitchenette
 16. Sauna/Steam Room
 17. Bar / Lounge
 18. Coastal Bike Ride
 19. Steam Room
 20. Day Spa
 21. Fresh linen supplied
 22. Iron/Ironing Board
 23. Wheel Chair Access
 24. Sauna / Steam Room
 25. BBQ Area
 26. Spa

รายละเอียดที่พัก

Lon Retreat

Alto Standard Rate

Alto Standard Rate จอง

The peak of the Lon experience and a connection never to be forgotten. Enviably positioned with panoramic ocean views and exclusively access via a private staircase. Soak in the warm mineral springs fed directly into your stone bath as you stare out to the lighthouse. Wake to the sunrise & breathtaking views of the entrance to Port Phillip Bay, The Rip & Point Nepean. Step from your private furnished balcony to your lounge where you watch the ships pass by from you cosy leather sofa by the two-sided fire.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Dining Setting
 5. Room windows open
 6. Non-Smoking
 7. Balcony
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Plates and bowls
 10. Barbeque
 11. Dishwasher
 12. Heating
 13. Ceiling Fans
 14. Plates/glassware
 15. Bathroom
 16. Outdoor Setting
 17. Bath
 18. Television
 19. Pool towels
 20. Bathroom amenities
 21. En-Suite Bathroom
 22. Iron/Ironing board
 23. Toaster
 24. Fireplace
 25. Separate closet
 26. Sea View
 27. Bathrobes Provided
 28. Linen and Towels Provided
 29. Pots and pans
 30. Separate toilet area
 31. Fresh Milk
 32. King Bed
 33. Views
 34. Private entrance
 35. Honeymoon suites
 36. Fridge - Bar Fridge
 37. Stairs
 38. Lounge Area
 39. Additional bathroom
 40. Wine glasses
 41. Air-conditioning
 42. Kitchen
 43. Microwave
 44. Adults-Only
 45. Wine/Champagne
 46. Shower - separate
 47. Stove top
 48. Mini Bar
 49. Room Safe

Lon Retreat

Cumulus Standard Rate

Cumulus Standard Rate จอง

For those who wish to soak in the warm mineral springs after a big (or small) day exploring. Cumulus will be perfection. Our own mineral waters fed directly into your stone bath provide a spa setting within your private oasis. Catch a glimpse of the ships passing from your velvet sofa by the flickering fire. Watch the sunrise above the lighthouse from your breakfast bench & watch the sunset overlooking the lake from your private terrace. Cumulus has many layers for you to uncover.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. Non-Smoking
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Iron/Ironing board
 4. Ceiling Fans
 5. Views
 6. Dishwasher
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Television
 10. Lounge Area
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Toaster
 15. Microwave
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Kitchenette
 19. Linen and Towels Provided
 20. Mini Bar
 21. Sea View
 22. Heating
 23. Tea/Coffee Making
 24. Contemporary Interior
 25. Dining Setting
 26. Fresh Milk
 27. Bath
 28. Large Balcony/Terrace

Lon Retreat

Stratus Standard Rate

Stratus Standard Rate จอง

Stratus is perfectly suited for two couples or those seeking space with its 2 bedrooms, 2 bathrooms and 2 lounge areas. With room to stretch out in, large windows connect you to the views of the ocean, lake & surrounding farmland. Shower outdoors after an afternoon at the beach & enjoy alfresco dining under the stars on your outdoor setting.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay, Room rates are for 2 adults. Extra charges apply for up to 4 adults.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. 2nd bathroom
 3. Shower - separate
 4. Kitchen
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Sea View
 8. Hairdryer
 9. Stove top
 10. Contemporary Interior
 11. Dishwasher
 12. Fresh Milk
 13. Balcony
 14. Tea/Coffee Making
 15. Views
 16. 2 King Beds
 17. Fridge - Fullsize
 18. Heating
 19. Ceiling Fans
 20. Lounge Area
 21. Outdoor Setting
 22. Air-conditioning
 23. Bathrobes Provided
 24. Television
 25. Microwave
 26. En-Suite Bathroom
 27. Fully equipped kitchen
 28. Stairs
 29. Toaster
 30. Dining Setting

Lon Retreat

Cirrus Standard Rate

Cirrus Standard Rate จอง

Showcasing the lighthouse & Rip, Cirrus spans four unique light filled spaces with a bedroom, lounge, bathroom & private balcony. Panoramic views through large windows across the ocean to Point Nepean, wake up to the ships passing & enjoy breakfast on your private furnished balcony with ocean views.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Bath
 4. Tea/Coffee Making
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Large Balcony/Terrace
 10. Contemporary Interior
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Ceiling Fans
 15. Views
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Stairs
 19. Television
 20. Lounge Area
 21. Sea View
 22. Balcony
 23. Kitchenette
 24. Toaster
 25. Microwave
 26. Fresh Milk
 27. Heating

Lon Retreat

Pileus Standard Rate

Pileus Standard Rate จอง

Find yourself waking up to the ships passing as they enter Bass Strait or to nature at her most wild as you watch the weather roll in across the ocean from Pileus.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Nimbus Standard Rate

Nimbus Standard Rate จอง

Find yourself waking up to the ships passing as they enter Bass Strait or to nature at her most wild as you watch the weather roll in across the ocean from Nimbus.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Arcus Standard Rate

Arcus Standard Rate จอง

For those seeking to hideaway, Arcus with its own private courtyard garden is perfect. Shower outdoors after a morning at the beach & laze away the afternoon on your hammock with a book. A space for connection. *Please note this is an accessible suite. Due to the location of this Suite there may be some unavoidable noise transfer from the Suites situated on the the floor above.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast for the first morning of your stay.

 1. Non-Smoking
 2. Bathrobes Provided
 3. Views
 4. Air-conditioning
 5. Towels
 6. Outdoor Setting
 7. King Bed
 8. Lounge Area
 9. Full size mirror
 10. Luxury linen type
 11. En-Suite Bathroom
 12. Kitchenette
 13. Microwave
 14. Roll in shower
 15. TV
 16. Fresh Milk
 17. Tea/Coffee Making
 18. Wheel Chair Access
 19. Room Safe
 20. Mini Fridge
 21. Fridge - Bar Fridge
 22. Large Balcony/Terrace
 23. Dining Setting
 24. Barbeque
 25. Electric kettle
 26. Air conditioned
 27. Ceiling Fans
 28. Plates and bowls
 29. Grab bars in bathroom
 30. Walk in shower
 31. Shower - separate
 32. Television
 33. Plates/glassware
 34. Bathroom amenities
 35. Wine glasses
 36. Hairdryer
 37. Toaster
 38. Pool towels
 39. Contemporary Interior
 40. Patio
 41. Heating
 42. Linen and Towels Provided
 43. Adults-Only
 44. Toilet with grab rails

Lon Retreat

Alto Beach Escape Summer 20/21

Alto Beach Escape Summer 20/21 จอง

Escape to the beach this Summer, with this fully inclusive package.
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A Wander & Explore Picnic Hamper for 2
A Bottle of Local Sparkling on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages
Unlimited access to Lon's heated mineral pool

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Dining Setting
 5. Room windows open
 6. Non-Smoking
 7. Balcony
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Plates and bowls
 10. Barbeque
 11. Dishwasher
 12. Heating
 13. Ceiling Fans
 14. Plates/glassware
 15. Bathroom
 16. Outdoor Setting
 17. Bath
 18. Television
 19. Pool towels
 20. Bathroom amenities
 21. En-Suite Bathroom
 22. Iron/Ironing board
 23. Toaster
 24. Fireplace
 25. Separate closet
 26. Sea View
 27. Bathrobes Provided
 28. Linen and Towels Provided
 29. Pots and pans
 30. Separate toilet area
 31. Fresh Milk
 32. King Bed
 33. Views
 34. Private entrance
 35. Honeymoon suites
 36. Fridge - Bar Fridge
 37. Stairs
 38. Lounge Area
 39. Additional bathroom
 40. Wine glasses
 41. Air-conditioning
 42. Kitchen
 43. Microwave
 44. Adults-Only
 45. Wine/Champagne
 46. Shower - separate
 47. Stove top
 48. Mini Bar
 49. Room Safe

Lon Retreat

Cumulus Beach Escape Summer 20/21

Cumulus Beach Escape Summer 20/21 จอง

Escape to the beach this Summer, with this fully inclusive package.
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A Wander & Explore Picnic Hamper for 2
A Bottle of Local Sparkling on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages
Unlimited access to Lon's heated mineral pool

 1. Non-Smoking
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Iron/Ironing board
 4. Ceiling Fans
 5. Views
 6. Dishwasher
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Television
 10. Lounge Area
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Toaster
 15. Microwave
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Kitchenette
 19. Linen and Towels Provided
 20. Mini Bar
 21. Sea View
 22. Heating
 23. Tea/Coffee Making
 24. Contemporary Interior
 25. Dining Setting
 26. Fresh Milk
 27. Bath
 28. Large Balcony/Terrace

Lon Retreat

Stratus Beach Escape Summer 20/21

Stratus Beach Escape Summer 20/21 จอง

Escape to the beach this Summer, with this fully inclusive package:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A Wander & Explore Picnic Hamper for 2
A Bottle of Local Sparkling on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages
Unlimited access to Lon's heated mineral pool

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. 2nd bathroom
 3. Shower - separate
 4. Kitchen
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Sea View
 8. Hairdryer
 9. Stove top
 10. Contemporary Interior
 11. Dishwasher
 12. Fresh Milk
 13. Balcony
 14. Tea/Coffee Making
 15. Views
 16. 2 King Beds
 17. Fridge - Fullsize
 18. Heating
 19. Ceiling Fans
 20. Lounge Area
 21. Outdoor Setting
 22. Air-conditioning
 23. Bathrobes Provided
 24. Television
 25. Microwave
 26. En-Suite Bathroom
 27. Fully equipped kitchen
 28. Stairs
 29. Toaster
 30. Dining Setting

Lon Retreat

Cirrus Beach Escape Summer 20/21

Cirrus Beach Escape Summer 20/21 จอง

Escape to the beach this Summer, with this fully inclusive package.
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A Wander & Explore Picnic Hamper for 2
A Bottle of Local Sparkling on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages
Unlimited access to Lon's heated mineral pool

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Bath
 4. Tea/Coffee Making
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Large Balcony/Terrace
 10. Contemporary Interior
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Ceiling Fans
 15. Views
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Stairs
 19. Television
 20. Lounge Area
 21. Sea View
 22. Balcony
 23. Kitchenette
 24. Toaster
 25. Microwave
 26. Fresh Milk
 27. Heating

Lon Retreat

Nimbus Beach Escape Summer 20/21

Nimbus Beach Escape Summer 20/21 จอง

Escape to the beach this Summer, with this fully inclusive package.
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A Wander & Explore Picnic Hamper for 2
A Bottle of Local Sparkling on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages
Unlimited access to Lon's heated mineral pool

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Pileus Beach Escape Summer 20/21

Pileus Beach Escape Summer 20/21 จอง

Escape to the beach this Summer, with this fully inclusive package including:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A Wander & Explore Picnic Hamper for 2
A Bottle of Local Sparkling on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages
Unlimited access to Lon's heated mineral pool

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Arcus Beach Escape Summer 20/21

Arcus Beach Escape Summer 20/21 จอง

Escape to the beach this Summer, with this fully inclusive package:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A Wander & Explore Picnic Hamper for 2
A Bottle of Local Sparkling on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages
Unlimited access to Lon's heated mineral pool

 1. Non-Smoking
 2. Bathrobes Provided
 3. Views
 4. Air-conditioning
 5. Towels
 6. Outdoor Setting
 7. King Bed
 8. Lounge Area
 9. Full size mirror
 10. Luxury linen type
 11. En-Suite Bathroom
 12. Kitchenette
 13. Microwave
 14. Roll in shower
 15. TV
 16. Fresh Milk
 17. Tea/Coffee Making
 18. Wheel Chair Access
 19. Room Safe
 20. Mini Fridge
 21. Fridge - Bar Fridge
 22. Large Balcony/Terrace
 23. Dining Setting
 24. Barbeque
 25. Electric kettle
 26. Air conditioned
 27. Ceiling Fans
 28. Plates and bowls
 29. Grab bars in bathroom
 30. Walk in shower
 31. Shower - separate
 32. Television
 33. Plates/glassware
 34. Bathroom amenities
 35. Wine glasses
 36. Hairdryer
 37. Toaster
 38. Pool towels
 39. Contemporary Interior
 40. Patio
 41. Heating
 42. Linen and Towels Provided
 43. Adults-Only
 44. Toilet with grab rails

Lon Retreat

Alto Moonah Escape Autumn 2021

Alto Moonah Escape Autumn 2021 จอง

Explore our farm & beaches this Autumn with this fully inclusive package.
2 night stay in a Lon Suite of your choosing
An artisan farm sourced breakfast for first morning of stay
A wander and explore picnic hamper on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
A 3 course home-style meal for two, ready to heat & eat in your suite on your first night of stay

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Dining Setting
 5. Room windows open
 6. Non-Smoking
 7. Balcony
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Plates and bowls
 10. Barbeque
 11. Dishwasher
 12. Heating
 13. Ceiling Fans
 14. Plates/glassware
 15. Bathroom
 16. Outdoor Setting
 17. Bath
 18. Television
 19. Pool towels
 20. Bathroom amenities
 21. En-Suite Bathroom
 22. Iron/Ironing board
 23. Toaster
 24. Fireplace
 25. Separate closet
 26. Sea View
 27. Bathrobes Provided
 28. Linen and Towels Provided
 29. Pots and pans
 30. Separate toilet area
 31. Fresh Milk
 32. King Bed
 33. Views
 34. Private entrance
 35. Honeymoon suites
 36. Fridge - Bar Fridge
 37. Stairs
 38. Lounge Area
 39. Additional bathroom
 40. Wine glasses
 41. Air-conditioning
 42. Kitchen
 43. Microwave
 44. Adults-Only
 45. Wine/Champagne
 46. Shower - separate
 47. Stove top
 48. Mini Bar
 49. Room Safe

Lon Retreat

Cumulus Moonah Escape Autumn 2021

Cumulus Moonah Escape Autumn 2021 จอง

Explore our farm & beaches this Autumn with this fully inclusive package.
2 night stay in a Lon Suite of your choosing
An artisan farm sourced breakfast for first morning of stay
A wander and explore picnic hamper on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
A 3 course home-style meal for two, ready to heat & eat in your suite on your first night of stay

 1. Non-Smoking
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Iron/Ironing board
 4. Ceiling Fans
 5. Views
 6. Dishwasher
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Television
 10. Lounge Area
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Toaster
 15. Microwave
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Kitchenette
 19. Linen and Towels Provided
 20. Mini Bar
 21. Sea View
 22. Heating
 23. Tea/Coffee Making
 24. Contemporary Interior
 25. Dining Setting
 26. Fresh Milk
 27. Bath
 28. Large Balcony/Terrace

Lon Retreat

Stratus Moonah Escape Autumn 2021

Stratus Moonah Escape Autumn 2021 จอง

Explore our farm & beaches this Autumn with this fully inclusive package.
2 night stay in a Lon Suite of your choosing
An artisan farm sourced breakfast for first morning of stay
A wander and explore picnic hamper on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
A 3 course home-style meal for two, ready to heat & eat in your suite on your first night of stay
*An additional $270 per person applies for up to 4 adults in Stratus Suite.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. 2nd bathroom
 3. Shower - separate
 4. Kitchen
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Sea View
 8. Hairdryer
 9. Stove top
 10. Contemporary Interior
 11. Dishwasher
 12. Fresh Milk
 13. Balcony
 14. Tea/Coffee Making
 15. Views
 16. 2 King Beds
 17. Fridge - Fullsize
 18. Heating
 19. Ceiling Fans
 20. Lounge Area
 21. Outdoor Setting
 22. Air-conditioning
 23. Bathrobes Provided
 24. Television
 25. Microwave
 26. En-Suite Bathroom
 27. Fully equipped kitchen
 28. Stairs
 29. Toaster
 30. Dining Setting

Lon Retreat

Cirrus Moonah Escape Autumn 2021

Cirrus Moonah Escape Autumn 2021 จอง

Explore our farm & beaches this Autumn with this fully inclusive package.
2 night stay in a Lon Suite of your choosing
An artisan farm sourced breakfast for first morning of stay
A wander and explore picnic hamper on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
A 3 course home-style meal for two, ready to heat & eat in your suite on your first night of stay

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Bath
 4. Tea/Coffee Making
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Large Balcony/Terrace
 10. Contemporary Interior
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Ceiling Fans
 15. Views
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Stairs
 19. Television
 20. Lounge Area
 21. Sea View
 22. Balcony
 23. Kitchenette
 24. Toaster
 25. Microwave
 26. Fresh Milk
 27. Heating

Lon Retreat

Nimbus Moonah Escape Autumn 2021

Nimbus Moonah Escape Autumn 2021 จอง

Explore our farm & beaches this Autumn with this fully inclusive package.
2 night stay in a Lon Suite of your choosing
An artisan farm sourced breakfast for first morning of stay
A wander and explore picnic hamper on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
A 3 course home-style meal for two, ready to heat & eat in your suite on your first night of stay

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Pileus Moonah Escape Autumn 2021

Pileus Moonah Escape Autumn 2021 จอง

Explore our farm & beaches this Autumn with this fully inclusive package.
2 night stay in a Lon Suite of your choosing
An artisan farm sourced breakfast for first morning of stay
A wander and explore picnic hamper on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
A 3 course home-style meal for two, ready to heat & eat in your suite on your first night of stay

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Arcus Moonah Escape Autumn 2021

Arcus Moonah Escape Autumn 2021 จอง

Explore our farm & beaches this Autumn with this fully inclusive package.
2 night stay in a Lon Suite of your choosing
An artisan farm sourced breakfast for first morning of stay
A wander and explore picnic hamper on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
A 3 course home-style meal for two, ready to heat & eat in your suite on your first night of stay

 1. Non-Smoking
 2. Bathrobes Provided
 3. Views
 4. Air-conditioning
 5. Towels
 6. Outdoor Setting
 7. King Bed
 8. Lounge Area
 9. Full size mirror
 10. Luxury linen type
 11. En-Suite Bathroom
 12. Kitchenette
 13. Microwave
 14. Roll in shower
 15. TV
 16. Fresh Milk
 17. Tea/Coffee Making
 18. Wheel Chair Access
 19. Room Safe
 20. Mini Fridge
 21. Fridge - Bar Fridge
 22. Large Balcony/Terrace
 23. Dining Setting
 24. Barbeque
 25. Electric kettle
 26. Air conditioned
 27. Ceiling Fans
 28. Plates and bowls
 29. Grab bars in bathroom
 30. Walk in shower
 31. Shower - separate
 32. Television
 33. Plates/glassware
 34. Bathroom amenities
 35. Wine glasses
 36. Hairdryer
 37. Toaster
 38. Pool towels
 39. Contemporary Interior
 40. Patio
 41. Heating
 42. Linen and Towels Provided
 43. Adults-Only
 44. Toilet with grab rails

Lon Retreat

Alto - 3 nights or more

Alto - 3 nights or more จอง

The peak of the Lon experience and a connection never to be forgotten. Enviably positioned with panoramic ocean views and exclusively access via a private staircase. Soak in the warm mineral springs fed directly into your stone bath as you stare out to the lighthouse. Wake to the sunrise & breathtaking views of the entrance to Port Phillip Bay, The Rip & Point Nepean. Step from your private furnished balcony to your lounge where you watch the ships pass by from you cosy leather sofa by the two-sided fire.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Dining Setting
 5. Room windows open
 6. Non-Smoking
 7. Balcony
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Plates and bowls
 10. Barbeque
 11. Dishwasher
 12. Heating
 13. Ceiling Fans
 14. Plates/glassware
 15. Bathroom
 16. Outdoor Setting
 17. Bath
 18. Television
 19. Pool towels
 20. Bathroom amenities
 21. En-Suite Bathroom
 22. Iron/Ironing board
 23. Toaster
 24. Fireplace
 25. Separate closet
 26. Sea View
 27. Bathrobes Provided
 28. Linen and Towels Provided
 29. Pots and pans
 30. Separate toilet area
 31. Fresh Milk
 32. King Bed
 33. Views
 34. Private entrance
 35. Honeymoon suites
 36. Fridge - Bar Fridge
 37. Stairs
 38. Lounge Area
 39. Additional bathroom
 40. Wine glasses
 41. Air-conditioning
 42. Kitchen
 43. Microwave
 44. Adults-Only
 45. Wine/Champagne
 46. Shower - separate
 47. Stove top
 48. Mini Bar
 49. Room Safe

Lon Retreat

Cumulus - 3 nights or more

Cumulus - 3 nights or more จอง

For those who wish to soak in the warm mineral springs after a big (or small) day exploring. Cumulus will be perfection. Our own mineral waters fed directly into your stone bath provide a spa setting within your private oasis. Catch a glimpse of the ships passing from your velvet sofa by the flickering fire. Watch the sunrise above the lighthouse from your breakfast bench & watch the sunset overlooking the lake from your private terrace. Cumulus has many layers for you to uncover.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. Non-Smoking
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Iron/Ironing board
 4. Ceiling Fans
 5. Views
 6. Dishwasher
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Television
 10. Lounge Area
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Toaster
 15. Microwave
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Kitchenette
 19. Linen and Towels Provided
 20. Mini Bar
 21. Sea View
 22. Heating
 23. Tea/Coffee Making
 24. Contemporary Interior
 25. Dining Setting
 26. Fresh Milk
 27. Bath
 28. Large Balcony/Terrace

Lon Retreat

Stratus - 3 nights or more

Stratus - 3 nights or more จอง

Stratus is perfectly suited for two couples or those seeking space with its 2 bedrooms, 2 bathrooms and 2 lounge areas. With room to stretch out in, large windows connect you to the views of the ocean, lake & surrounding farmland. Shower outdoors after an afternoon at the beach & enjoy alfresco dining under the stars on your outdoor setting.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for your first morning.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. 2nd bathroom
 3. Shower - separate
 4. Kitchen
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Sea View
 8. Hairdryer
 9. Stove top
 10. Contemporary Interior
 11. Dishwasher
 12. Fresh Milk
 13. Balcony
 14. Tea/Coffee Making
 15. Views
 16. 2 King Beds
 17. Fridge - Fullsize
 18. Heating
 19. Ceiling Fans
 20. Lounge Area
 21. Outdoor Setting
 22. Air-conditioning
 23. Bathrobes Provided
 24. Television
 25. Microwave
 26. En-Suite Bathroom
 27. Fully equipped kitchen
 28. Stairs
 29. Toaster
 30. Dining Setting

Lon Retreat

Cirrus - 3 nights or more

Cirrus - 3 nights or more จอง

Showcasing the lighthouse & Rip, Cirrus spans four unique light filled spaces with a bedroom, lounge, bathroom & private balcony. Panoramic views through large windows across the ocean to Point Nepean, wake up to the ships passing & enjoy breakfast on your private furnished balcony with ocean views.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for your first morning.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Bath
 4. Tea/Coffee Making
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Large Balcony/Terrace
 10. Contemporary Interior
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Ceiling Fans
 15. Views
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Stairs
 19. Television
 20. Lounge Area
 21. Sea View
 22. Balcony
 23. Kitchenette
 24. Toaster
 25. Microwave
 26. Fresh Milk
 27. Heating

Lon Retreat

Pileus - 3 nights or more

Pileus - 3 nights or more จอง

Find yourself waking up to the ships passing as they enter Bass Strait or to nature at her most wild as you watch the weather roll in across the ocean from Pileus.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Nimbus - 3 nights or more

Nimbus - 3 nights or more จอง

Find yourself waking up to the ships passing as they enter Bass Strait or to nature at her most wild as you watch the weather roll in across the ocean from Nimbus.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Arcus - 3 nights or more

Arcus - 3 nights or more จอง

For those seeking to hideaway, Arcus with its own private courtyard garden is perfect. Shower outdoors after a morning at the beach & laze away the afternoon on your hammock with a book. A space for connection. *Please note, due to the location of this Suite there may be some unavoidable noise transfer from the Suites situated on the the floor above.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Welcome Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. Non-Smoking
 2. Bathrobes Provided
 3. Views
 4. Air-conditioning
 5. Towels
 6. Outdoor Setting
 7. King Bed
 8. Lounge Area
 9. Full size mirror
 10. Luxury linen type
 11. En-Suite Bathroom
 12. Kitchenette
 13. Microwave
 14. Roll in shower
 15. TV
 16. Fresh Milk
 17. Tea/Coffee Making
 18. Wheel Chair Access
 19. Room Safe
 20. Mini Fridge
 21. Fridge - Bar Fridge
 22. Large Balcony/Terrace
 23. Dining Setting
 24. Barbeque
 25. Electric kettle
 26. Air conditioned
 27. Ceiling Fans
 28. Plates and bowls
 29. Grab bars in bathroom
 30. Walk in shower
 31. Shower - separate
 32. Television
 33. Plates/glassware
 34. Bathroom amenities
 35. Wine glasses
 36. Hairdryer
 37. Toaster
 38. Pool towels
 39. Contemporary Interior
 40. Patio
 41. Heating
 42. Linen and Towels Provided
 43. Adults-Only
 44. Toilet with grab rails

ข้อตกลงและเงื่อนไข

These terms and conditions apply to all accommodation made available by Lon Retreat Pty Ltd.
By making a reservation for accommodation, guests warrant they have read these terms and conditions and agree to be bound by them subject to changes as are notified to them.

ACCOMMODATION
All accommodation is subject to availability.
Lon Retreat will endeavour to provide the accommodation but reserves the right to refuse requests for bookings or actual bookings.
Rates are per room, per night based on two-person occupancy for all suites excluding Stratus Suite which is based on four-person occupancy.
Pets are not allowed.
Check in time is 3pm.
Check out time is 11am.

CHILDREN
Children aged 16 and under are not catered for and Lon Retreat reserves the right and full discretion to not accept bookings for children within this age bracket.

BOOKINGS
A booking confirmation email must be obtained. If a booking confirmation email is not obtained, the booking is not confirmed.
It is the responsibility of guests to review the booking confirmation email and promptly advise Lon Retreat if there are any errors or misunderstandings.
By providing credit card details, guests warrant they have the authority to use the credit card and they authorise Lon Retreat to charge the cost of their booking(s) to that credit card.
The liability of Lon Retreat arising from any cancellations of accommodation or extras by Lon Retreat or a third-party operator is limited to the amount paid for the cancelled booking.

FOOD & BEVERAGE
Following a stock take of the in-suite, honesty bar and makers & growers retail after guest check out, Lon Retreat reserve the right to charge any items not paid for by the guest at the time of check out to the guaranteed credit card for that suite.

SPA
It is highly recommended that Spa bookings are made well in advance of your stay. Spa charges for treatments and retail may be added to a guests suite account and will be automatically charged to the guests credit card on file prior to check out. Lon Retreat reserve the right to charge any services/items not paid for by the guest at the time of check out to the guaranteed credit card for that suite.

นโยบายการชำระเงิน

At the time of booking, Lon Retreat will request a valid credit card to secure the reservation and a deposit of 50% of the total reserved accommodation value will be charged onto this card.

The remaining balance of accommodation plus any extras including Spa Treatments, Honesty Bar, In-Suite, Makers & Growers and Retail will be charged onto the valid credit card used to secure the reservation on guest check-out.

นโยบายการยกเลิก

CANCELLATION, AMENDMENT & NO SHOW POLICY

Due to the boutique, small nature of our 7-suite property, we are limited in our flexibility to cancel or amend reservations. With this in mind, all reservations require a 50% deposit at the time of booking.

If you cancel or amend your reservation/s:

a) With more than 14 days notice prior to your arrival date, your 50% deposit will be refunded less a $50 administrative fee.

b) 7-14 days notice is given prior to your arrival date, a cancellation fee of 50% of the total reserved accommodation will be charged unless you transfer the full $value of your reservation to another date within 6 months of your original check-in date.

c) 7 days or less notice is given prior to your arrival date, you will be charged a cancellation fee equivalent to your total reserved stay less the deposit already paid.

The safety and wellbeing of our guests and staff are hugely important to us. As a small, boutique property with just 7 suites we are fortunately well-positioned to manage the current COVID situation. Rest assured we have been keenly preparing for your safe arrival and have in place extensive cleaning and sanitisation measures, staggered check-ins and limited contact points. We ask that you please stay home if you or a household member are experiencing any COVID symptoms. Please note our COVID CANCELLATION POLICY allows for no cancellation fees and any deposits paid to be credited into the form of a Lon Gift Voucher which is valid for up to three years.

ข้อเสนอพิเศษ!