ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคาเต็ม 29 พ.ค. 2020 30 พ.ค. 2020 อา 31 พ.ค. 2020 01 มิ.ย. 2020 02 มิ.ย. 2020 03 มิ.ย. 2020 พฤ 04 มิ.ย. 2020 05 มิ.ย. 2020 06 มิ.ย. 2020 อา 07 มิ.ย. 2020 08 มิ.ย. 2020 09 มิ.ย. 2020 10 มิ.ย. 2020 พฤ 11 มิ.ย. 2020

Alto Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 950 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cumulus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 745 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Stratus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 670 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cirrus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 510 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pileus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 460 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Nimbus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 460 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Arcus Standard Rate

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 390 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Alto Ocean Escape Winter 2020

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,000 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cumulus Ocean Escape Winter 2020

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 850 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Stratus Ocean Escape Winter 2020

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 790 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cirrus Ocean Escape Winter 2020

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 640 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pileus Ocean Escape Winter 2020

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 600 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Nimbus Ocean Escape Winter 2020

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 600 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Arcus Ocean Escape Winter 2020

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 550 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Alto - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 950 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cumulus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 745 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Nimbus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 460 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pileus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 460 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cirrus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 510 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Stratus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 670 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Arcus - 3 nights or more

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 390 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Nimbus Slow Down & Stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 795 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Pileus Slow Down & Stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 795 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cirrus Slow Down & Stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 795 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Arcus Slow Down & Stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 795 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Alto - Slow Down & Stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,250 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Cumulus - Slow Down & Stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,050 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Stratus - Slow Down & Stay

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 925 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

Lon Retreat
+61 3 52582990
25 Gill Road
Point Lonsdale VIC 3225 ออสเตรเลีย

Escape the busyness of life on over 200 acres of rural and conservation land, hidden away on a hill by the ocean.
Lon Retreat features seven luxurious suites and a Mineral Spa, located in Point Lonsdale on the Bellarine Peninsula.
Cloud-watching, Stargazing, Walking without a Map.
For those searching to reconnect with the beauty of slow and simple, your adult exclusive retreat and spa awaits.

Seven luxury suites spread throughout the sandstone retreat, each individually designed with its own unique character and connection to the ocean, lakes and surrounding farmland. Each suite is a personal sanctuary, inspired by its natural surroundings combining earthy tones with contemporary luxury.

ALL RATES INCLUDE AN ARTISAN BREAKFAST FOR YOUR FIRST MORNING AND FULL ACCESS TO LON HEATED MINERAL POOL

Please Note:
Nimbus, Pileus, Cirrus and Alto suites are accessed via stairs only (no elevator)
Children aged 16 years and under are not catered for
Maximum 2 adults per suite, only exception is in Stratus suite where maximum 4 adults per suite.
2-3 night minimum stay on Saturdays, public holiday weekends and the Christmas holiday period

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. Non-Smoking Rooms
 2. Guest Laundry
 3. Coastal Walks
 4. Disabled Access Rooms
 5. Fire Place
 6. Sea Access
 7. Special Retreats
 8. Non-Smoking Property
 9. Air Conditioning
 10. Indoor Swimming Pool
 11. Coastal Walks, Fish, Kayaking, Sailing
 12. Free Parking
 13. Free WiFi
 14. Seasonal Kitchen Garden
 15. Kitchenette
 16. Sauna/Steam Room
 17. Bar / Lounge
 18. Coastal Bike Ride
 19. Steam Room
 20. Day Spa
 21. Fresh linen supplied
 22. Iron/Ironing Board
 23. Wheel Chair Access
 24. Sauna / Steam Room
 25. BBQ Area
 26. Spa

รายละเอียดที่พัก

Lon Retreat

Alto Standard Rate

Alto Standard Rate จอง

The peak of the Lon experience and a connection never to be forgotten. Enviably positioned with panoramic ocean views and exclusively access via a private staircase. Soak in the warm mineral springs fed directly into your stone bath as you stare out to the lighthouse. Wake to the sunrise & breathtaking views of the entrance to Port Phillip Bay, The Rip & Point Nepean. Step from your private furnished balcony to your lounge where you watch the ships pass by from you cosy leather sofa by the two-sided fire.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Dining Setting
 5. Room windows open
 6. Non-Smoking
 7. Balcony
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Plates and bowls
 10. Barbeque
 11. Dishwasher
 12. Heating
 13. Ceiling Fans
 14. Plates/glassware
 15. Bathroom
 16. Outdoor Setting
 17. Bath
 18. Television
 19. Pool towels
 20. Bathroom amenities
 21. En-Suite Bathroom
 22. Iron/Ironing board
 23. Toaster
 24. Fireplace
 25. Separate closet
 26. Sea View
 27. Bathrobes Provided
 28. Linen and Towels Provided
 29. Pots and pans
 30. Separate toilet area
 31. Fresh Milk
 32. King Bed
 33. Views
 34. Private entrance
 35. Honeymoon suites
 36. Fridge - Bar Fridge
 37. Stairs
 38. Lounge Area
 39. Additional bathroom
 40. Wine glasses
 41. Air-conditioning
 42. Kitchen
 43. Microwave
 44. Adults-Only
 45. Wine/Champagne
 46. Shower - separate
 47. Stove top
 48. Mini Bar
 49. Room Safe

Lon Retreat

Cumulus Standard Rate

Cumulus Standard Rate จอง

For those who wish to soak in the warm mineral springs after a big (or small) day exploring. Cumulus will be perfection. Our own mineral waters fed directly into your stone bath provide a spa setting within your private oasis. Catch a glimpse of the ships passing from your velvet sofa by the flickering fire. Watch the sunrise above the lighthouse from your breakfast bench & watch the sunset overlooking the lake from your private terrace. Cumulus has many layers for you to uncover.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. Non-Smoking
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Iron/Ironing board
 4. Ceiling Fans
 5. Views
 6. Dishwasher
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Television
 10. Lounge Area
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Toaster
 15. Microwave
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Kitchenette
 19. Linen and Towels Provided
 20. Mini Bar
 21. Sea View
 22. Heating
 23. Tea/Coffee Making
 24. Contemporary Interior
 25. Dining Setting
 26. Fresh Milk
 27. Bath
 28. Large Balcony/Terrace

Lon Retreat

Stratus Standard Rate

Stratus Standard Rate จอง

Stratus is perfectly suited for two couples or those seeking space with its 2 bedrooms, 2 bathrooms and 2 lounge areas. With room to stretch out in, large windows connect you to the views of the ocean, lake & surrounding farmland. Shower outdoors after an afternoon at the beach & enjoy alfresco dining under the stars on your outdoor setting.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay,

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. 2nd bathroom
 3. Shower - separate
 4. Kitchen
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Sea View
 8. Hairdryer
 9. Stove top
 10. Contemporary Interior
 11. Dishwasher
 12. Fresh Milk
 13. Balcony
 14. Tea/Coffee Making
 15. Views
 16. 2 King Beds
 17. Fridge - Fullsize
 18. Heating
 19. Ceiling Fans
 20. Lounge Area
 21. Outdoor Setting
 22. Air-conditioning
 23. Bathrobes Provided
 24. Television
 25. Microwave
 26. En-Suite Bathroom
 27. Fully equipped kitchen
 28. Stairs
 29. Toaster
 30. Dining Setting

Lon Retreat

Cirrus Standard Rate

Cirrus Standard Rate จอง

Showcasing the lighthouse & Rip, Cirrus spans four unique light filled spaces with a bedroom, lounge, bathroom & private balcony. Panoramic views through large windows across the ocean to Point Nepean, wake up to the ships passing & enjoy breakfast on your private furnished balcony with ocean views.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Bath
 4. Tea/Coffee Making
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Large Balcony/Terrace
 10. Contemporary Interior
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Ceiling Fans
 15. Views
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Stairs
 19. Television
 20. Lounge Area
 21. Sea View
 22. Balcony
 23. Kitchenette
 24. Toaster
 25. Microwave
 26. Fresh Milk
 27. Heating

Lon Retreat

Pileus Standard Rate

Pileus Standard Rate จอง

Find yourself waking up to the ships passing as they enter Bass Strait or to nature at her most wild as you watch the weather roll in across the ocean from Pileus.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Nimbus Standard Rate

Nimbus Standard Rate จอง

Find yourself waking up to the ships passing as they enter Bass Strait or to nature at her most wild as you watch the weather roll in across the ocean from Nimbus.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Arcus Standard Rate

Arcus Standard Rate จอง

For those seeking to hideaway, Arcus with its own private courtyard garden is perfect. Shower outdoors after a morning at the beach & laze away the afternoon on your hammock with a book. A space for connection. *Please note, due to the location of this Suite there may be some unavoidable noise transfer from the Suites situated on the the floor above.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Welcome Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. King Bed
 4. Television
 5. Lounge Area
 6. Outdoor Setting
 7. Shower - separate
 8. Kitchenette
 9. Toaster
 10. Microwave
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. Tea/Coffee Making
 14. Linen and Towels Provided
 15. Wheel Chair Access
 16. Fresh Milk
 17. Heating
 18. Large Balcony/Terrace
 19. Views
 20. Dining Setting
 21. Fridge - Bar Fridge
 22. Bathrobes Provided
 23. Ceiling Fans

Lon Retreat

Alto Ocean Escape Winter 2020

Alto Ocean Escape Winter 2020 จอง

Breathe the fresh sea air at Lon for longer this Winter, with this fully inclusive package.
Your escape includes:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A 'Not Going Anywhere' antipasto & cheese platter on arrival
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
1 x 3 course home-style dinner selected from our seasonal in-suite menu including seasonal soup, lasagne, seasonal salad and chocolate brownie (vegetarian options available).

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Dining Setting
 5. Room windows open
 6. Non-Smoking
 7. Balcony
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Plates and bowls
 10. Barbeque
 11. Dishwasher
 12. Heating
 13. Ceiling Fans
 14. Plates/glassware
 15. Bathroom
 16. Outdoor Setting
 17. Bath
 18. Television
 19. Pool towels
 20. Bathroom amenities
 21. En-Suite Bathroom
 22. Iron/Ironing board
 23. Toaster
 24. Fireplace
 25. Separate closet
 26. Sea View
 27. Bathrobes Provided
 28. Linen and Towels Provided
 29. Pots and pans
 30. Separate toilet area
 31. Fresh Milk
 32. King Bed
 33. Views
 34. Private entrance
 35. Honeymoon suites
 36. Fridge - Bar Fridge
 37. Stairs
 38. Lounge Area
 39. Additional bathroom
 40. Wine glasses
 41. Air-conditioning
 42. Kitchen
 43. Microwave
 44. Adults-Only
 45. Wine/Champagne
 46. Shower - separate
 47. Stove top
 48. Mini Bar
 49. Room Safe

Lon Retreat

Cumulus Ocean Escape Winter 2020

Cumulus Ocean Escape Winter 2020 จอง

Breathe the fresh sea air at Lon for longer this Winter, with this fully inclusive package.
Your escape includes:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A 'Not Going Anywhere' antipasto & cheese platter for two
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
1 x 3 course home-style dinner selected from our seasonal in-suite menu including seasonal soup, lasagne, seasonal salad and chocolate brownie (vegetarian options available).

 1. Non-Smoking
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Iron/Ironing board
 4. Ceiling Fans
 5. Views
 6. Dishwasher
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Television
 10. Lounge Area
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Toaster
 15. Microwave
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Kitchenette
 19. Linen and Towels Provided
 20. Mini Bar
 21. Sea View
 22. Heating
 23. Tea/Coffee Making
 24. Contemporary Interior
 25. Dining Setting
 26. Fresh Milk
 27. Bath
 28. Large Balcony/Terrace

Lon Retreat

Stratus Ocean Escape Winter 2020

Stratus Ocean Escape Winter 2020 จอง

Breathe the fresh sea air at Lon for longer this Winter, with this fully inclusive package.
Your escape includes:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A 'Not Going Anywhere' antipasto & cheese platter for 2
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
1 x 3 course home-style dinner for 2 selected from our seasonal in-suite menu including seasonal soup, lasagne, seasonal salad and chocolate brownie (vegetarian options available).

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. 2nd bathroom
 3. Shower - separate
 4. Kitchen
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Sea View
 8. Hairdryer
 9. Stove top
 10. Contemporary Interior
 11. Dishwasher
 12. Fresh Milk
 13. Balcony
 14. Tea/Coffee Making
 15. Views
 16. 2 King Beds
 17. Fridge - Fullsize
 18. Heating
 19. Ceiling Fans
 20. Lounge Area
 21. Outdoor Setting
 22. Air-conditioning
 23. Bathrobes Provided
 24. Television
 25. Microwave
 26. En-Suite Bathroom
 27. Fully equipped kitchen
 28. Stairs
 29. Toaster
 30. Dining Setting

Lon Retreat

Cirrus Ocean Escape Winter 2020

Cirrus Ocean Escape Winter 2020 จอง

Breathe the fresh sea air at Lon for longer this Winter, with this fully inclusive package.
Your escape includes:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A 'Not Going Anywhere' antipasto & cheese platter for two
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
1 x 3 course home-style dinner selected from our seasonal in-suite menu including seasonal soup, lasagne, seasonal salad and chocolate brownie (vegetarian options available).

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Bath
 4. Tea/Coffee Making
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Large Balcony/Terrace
 10. Contemporary Interior
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Ceiling Fans
 15. Views
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Stairs
 19. Television
 20. Lounge Area
 21. Sea View
 22. Balcony
 23. Kitchenette
 24. Toaster
 25. Microwave
 26. Fresh Milk
 27. Heating

Lon Retreat

Pileus Ocean Escape Winter 2020

Pileus Ocean Escape Winter 2020 จอง

Breathe the fresh sea air at Lon for longer this Winter, with this fully inclusive package.
Your escape includes:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A 'Not Going Anywhere' antipasto & cheese platter for two
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
1 x 3 course home-style dinner selected from our seasonal in-suite menu including seasonal soup, lasagne, seasonal salad and chocolate brownie (vegetarian options available).

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Nimbus Ocean Escape Winter 2020

Nimbus Ocean Escape Winter 2020 จอง

Breathe the fresh sea air at Lon for longer this Winter, with this fully inclusive package.
Your escape includes:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A 'Not Going Anywhere' antipasto & cheese platter for two
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
1 x 3 course home-style dinner selected from our seasonal in-suite menu including seasonal soup, lasagne, seasonal salad and chocolate brownie (vegetarian options available).

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Arcus Ocean Escape Winter 2020

Arcus Ocean Escape Winter 2020 จอง

Breathe the fresh sea air at Lon for longer this Winter, with this fully inclusive package.
Your escape includes:
An Artisan Breakfast for the first morning of your stay
A 'Not Going Anywhere' antipasto & cheese platter for two
2 x 60 minute Blissful Marma Massages at Lon Spa
Unlimited access to Lon's heated mineral pool
1 x 3 course home-style dinner selected from our seasonal in-suite menu including seasonal soup, lasagne, seasonal salad and chocolate brownie (vegetarian options available) .

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. King Bed
 4. Television
 5. Lounge Area
 6. Outdoor Setting
 7. Shower - separate
 8. Kitchenette
 9. Toaster
 10. Microwave
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. Tea/Coffee Making
 14. Linen and Towels Provided
 15. Wheel Chair Access
 16. Fresh Milk
 17. Heating
 18. Large Balcony/Terrace
 19. Views
 20. Dining Setting
 21. Fridge - Bar Fridge
 22. Bathrobes Provided
 23. Ceiling Fans

Lon Retreat

Alto - 3 nights or more

Alto - 3 nights or more จอง

The peak of the Lon experience and a connection never to be forgotten. Enviably positioned with panoramic ocean views and exclusively access via a private staircase. Soak in the warm mineral springs fed directly into your stone bath as you stare out to the lighthouse. Wake to the sunrise & breathtaking views of the entrance to Port Phillip Bay, The Rip & Point Nepean. Step from your private furnished balcony to your lounge where you watch the ships pass by from you cosy leather sofa by the two-sided fire.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Dining Setting
 5. Room windows open
 6. Non-Smoking
 7. Balcony
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Plates and bowls
 10. Barbeque
 11. Dishwasher
 12. Heating
 13. Ceiling Fans
 14. Plates/glassware
 15. Bathroom
 16. Outdoor Setting
 17. Bath
 18. Television
 19. Pool towels
 20. Bathroom amenities
 21. En-Suite Bathroom
 22. Iron/Ironing board
 23. Toaster
 24. Fireplace
 25. Separate closet
 26. Sea View
 27. Bathrobes Provided
 28. Linen and Towels Provided
 29. Pots and pans
 30. Separate toilet area
 31. Fresh Milk
 32. King Bed
 33. Views
 34. Private entrance
 35. Honeymoon suites
 36. Fridge - Bar Fridge
 37. Stairs
 38. Lounge Area
 39. Additional bathroom
 40. Wine glasses
 41. Air-conditioning
 42. Kitchen
 43. Microwave
 44. Adults-Only
 45. Wine/Champagne
 46. Shower - separate
 47. Stove top
 48. Mini Bar
 49. Room Safe

Lon Retreat

Cumulus - 3 nights or more

Cumulus - 3 nights or more จอง

For those who wish to soak in the warm mineral springs after a big (or small) day exploring. Cumulus will be perfection. Our own mineral waters fed directly into your stone bath provide a spa setting within your private oasis. Catch a glimpse of the ships passing from your velvet sofa by the flickering fire. Watch the sunrise above the lighthouse from your breakfast bench & watch the sunset overlooking the lake from your private terrace. Cumulus has many layers for you to uncover.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. Non-Smoking
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Iron/Ironing board
 4. Ceiling Fans
 5. Views
 6. Dishwasher
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Television
 10. Lounge Area
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Toaster
 15. Microwave
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Kitchenette
 19. Linen and Towels Provided
 20. Mini Bar
 21. Sea View
 22. Heating
 23. Tea/Coffee Making
 24. Contemporary Interior
 25. Dining Setting
 26. Fresh Milk
 27. Bath
 28. Large Balcony/Terrace

Lon Retreat

Nimbus - 3 nights or more

Nimbus - 3 nights or more จอง

Find yourself waking up to the ships passing as they enter Bass Strait or to nature at her most wild as you watch the weather roll in across the ocean from Nimbus.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Pileus - 3 nights or more

Pileus - 3 nights or more จอง

Find yourself waking up to the ships passing as they enter Bass Strait or to nature at her most wild as you watch the weather roll in across the ocean from Pileus.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for the first morning of your stay

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Cirrus - 3 nights or more

Cirrus - 3 nights or more จอง

Showcasing the lighthouse & Rip, Cirrus spans four unique light filled spaces with a bedroom, lounge, bathroom & private balcony. Panoramic views through large windows across the ocean to Point Nepean, wake up to the ships passing & enjoy breakfast on your private furnished balcony with ocean views.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for your first morning.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Bath
 4. Tea/Coffee Making
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Large Balcony/Terrace
 10. Contemporary Interior
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Ceiling Fans
 15. Views
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Stairs
 19. Television
 20. Lounge Area
 21. Sea View
 22. Balcony
 23. Kitchenette
 24. Toaster
 25. Microwave
 26. Fresh Milk
 27. Heating

Lon Retreat

Stratus - 3 nights or more

Stratus - 3 nights or more จอง

Stratus is perfectly suited for two couples or those seeking space with its 2 bedrooms, 2 bathrooms and 2 lounge areas. With room to stretch out in, large windows connect you to the views of the ocean, lake & surrounding farmland. Shower outdoors after an afternoon at the beach & enjoy alfresco dining under the stars on your outdoor setting.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Breakfast Hamper for your first morning.

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. 2nd bathroom
 3. Shower - separate
 4. Kitchen
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Sea View
 8. Hairdryer
 9. Stove top
 10. Contemporary Interior
 11. Dishwasher
 12. Fresh Milk
 13. Balcony
 14. Tea/Coffee Making
 15. Views
 16. 2 King Beds
 17. Fridge - Fullsize
 18. Heating
 19. Ceiling Fans
 20. Lounge Area
 21. Outdoor Setting
 22. Air-conditioning
 23. Bathrobes Provided
 24. Television
 25. Microwave
 26. En-Suite Bathroom
 27. Fully equipped kitchen
 28. Stairs
 29. Toaster
 30. Dining Setting

Lon Retreat

Arcus - 3 nights or more

Arcus - 3 nights or more จอง

For those seeking to hideaway, Arcus with its own private courtyard garden is perfect. Shower outdoors after a morning at the beach & laze away the afternoon on your hammock with a book. A space for connection. *Please note, due to the location of this Suite there may be some unavoidable noise transfer from the Suites situated on the the floor above.
All room rates include access to the Mineral Pool and an Artisan Welcome Breakfast Hamper for the first morning of your stay.

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. King Bed
 4. Television
 5. Lounge Area
 6. Outdoor Setting
 7. Shower - separate
 8. Kitchenette
 9. Toaster
 10. Microwave
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. Tea/Coffee Making
 14. Linen and Towels Provided
 15. Wheel Chair Access
 16. Fresh Milk
 17. Heating
 18. Large Balcony/Terrace
 19. Views
 20. Dining Setting
 21. Fridge - Bar Fridge
 22. Bathrobes Provided
 23. Ceiling Fans

Lon Retreat

Nimbus Slow Down & Stay

Nimbus Slow Down & Stay จอง

Slow Down & Stay Package Includes:
1 night stay in a Luxury Suite
Artisan breakfast
A bottle of local sparkling on arrival
2 x blissful marma massages, 60 mins each
Late check-out of 12 noon

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Pileus Slow Down & Stay

Pileus Slow Down & Stay จอง

Slow Down & Stay Package Includes:
1 night stay in a Luxury Suite
Artisan breakfast
A bottle of local sparkling on arrival
2 x blissful marma massages, 60 mins each
Late check-out of 12 noon

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Air-conditioning
 3. Small Balcony
 4. Tea/Coffee Making
 5. Contemporary Interior
 6. Non-Smoking
 7. Shower - separate
 8. Bathrobes Provided
 9. Ceiling Fans
 10. Views
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. King Bed
 14. Television
 15. Lounge Area
 16. Sea View
 17. Balcony
 18. Stairs
 19. Toaster
 20. Microwave
 21. Fresh Milk
 22. Heating
 23. Kitchenette
 24. Linen and Towels Provided
 25. Dining Setting
 26. Fridge - Bar Fridge
 27. Bath

Lon Retreat

Cirrus Slow Down & Stay

Cirrus Slow Down & Stay จอง

Slow Down & Stay Package Includes:
1 night stay in a Luxury Suite
Artisan breakfast
A bottle of local sparkling on arrival
2 x blissful marma massages, 60 mins each
Late check-out of 12 noon

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Bath
 4. Tea/Coffee Making
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Large Balcony/Terrace
 10. Contemporary Interior
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Ceiling Fans
 15. Views
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Stairs
 19. Television
 20. Lounge Area
 21. Sea View
 22. Balcony
 23. Kitchenette
 24. Toaster
 25. Microwave
 26. Fresh Milk
 27. Heating

Lon Retreat

Arcus Slow Down & Stay

Arcus Slow Down & Stay จอง

Slow Down & Stay Package Includes:
1 night stay in a Luxury Suite
Artisan breakfast
A bottle of local sparkling on arrival
2 x blissful marma massages, 60 mins each
Late check-out of 12 noon

 1. Non-Smoking
 2. Air conditioned
 3. King Bed
 4. Television
 5. Lounge Area
 6. Outdoor Setting
 7. Shower - separate
 8. Kitchenette
 9. Toaster
 10. Microwave
 11. En-Suite Bathroom
 12. Hairdryer
 13. Tea/Coffee Making
 14. Linen and Towels Provided
 15. Wheel Chair Access
 16. Fresh Milk
 17. Heating
 18. Large Balcony/Terrace
 19. Views
 20. Dining Setting
 21. Fridge - Bar Fridge
 22. Bathrobes Provided
 23. Ceiling Fans

Lon Retreat

Alto - Slow Down & Stay

Alto - Slow Down & Stay จอง

Slow Down & Stay Package Includes:
1 night stay in Alto Suite
Artisan breakfast hamper
A bottle of local sparkling on arrival
2 x blissful marma massages, 60 mins each
Late check-out of 12 noon

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. Hairdryer
 3. Tea/Coffee Making
 4. Dining Setting
 5. Room windows open
 6. Non-Smoking
 7. Balcony
 8. Large Balcony/Terrace
 9. Plates and bowls
 10. Barbeque
 11. Dishwasher
 12. Heating
 13. Ceiling Fans
 14. Plates/glassware
 15. Bathroom
 16. Outdoor Setting
 17. Bath
 18. Television
 19. Pool towels
 20. Bathroom amenities
 21. En-Suite Bathroom
 22. Iron/Ironing board
 23. Toaster
 24. Fireplace
 25. Separate closet
 26. Sea View
 27. Bathrobes Provided
 28. Linen and Towels Provided
 29. Pots and pans
 30. Separate toilet area
 31. Fresh Milk
 32. King Bed
 33. Views
 34. Private entrance
 35. Honeymoon suites
 36. Fridge - Bar Fridge
 37. Stairs
 38. Lounge Area
 39. Additional bathroom
 40. Wine glasses
 41. Air-conditioning
 42. Kitchen
 43. Microwave
 44. Adults-Only
 45. Wine/Champagne
 46. Shower - separate
 47. Stove top
 48. Mini Bar
 49. Room Safe

Lon Retreat

Cumulus - Slow Down & Stay

Cumulus - Slow Down & Stay จอง

Slow Down & Stay Package Includes:
1 night stay in Cumulus Suite
Artisan breakfast
A bottle of local sparkling on arrival
2 x blissful marma massages, 60 mins each
Late check-out of 12 noon

 1. Non-Smoking
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Iron/Ironing board
 4. Ceiling Fans
 5. Views
 6. Dishwasher
 7. Air-conditioning
 8. Bathrobes Provided
 9. Television
 10. Lounge Area
 11. Outdoor Setting
 12. Shower - separate
 13. King Bed
 14. Toaster
 15. Microwave
 16. En-Suite Bathroom
 17. Hairdryer
 18. Kitchenette
 19. Linen and Towels Provided
 20. Mini Bar
 21. Sea View
 22. Heating
 23. Tea/Coffee Making
 24. Contemporary Interior
 25. Dining Setting
 26. Fresh Milk
 27. Bath
 28. Large Balcony/Terrace

Lon Retreat

Stratus - Slow Down & Stay

Stratus - Slow Down & Stay จอง

Slow Down & Stay Package Includes:
1 night stay in Stratus 2brm Suite
Artisan breakfast
A bottle of local sparkling on arrival
2 x blissful marma massages, 60 mins each
Late check-out of 12 noon

 1. 180 Degree Panoramic Sea View
 2. 2nd bathroom
 3. Shower - separate
 4. Kitchen
 5. Linen and Towels Provided
 6. Non-Smoking
 7. Sea View
 8. Hairdryer
 9. Stove top
 10. Contemporary Interior
 11. Dishwasher
 12. Fresh Milk
 13. Balcony
 14. Tea/Coffee Making
 15. Views
 16. 2 King Beds
 17. Fridge - Fullsize
 18. Heating
 19. Ceiling Fans
 20. Lounge Area
 21. Outdoor Setting
 22. Air-conditioning
 23. Bathrobes Provided
 24. Television
 25. Microwave
 26. En-Suite Bathroom
 27. Fully equipped kitchen
 28. Stairs
 29. Toaster
 30. Dining Setting

ข้อตกลงและเงื่อนไข

These terms and conditions apply to all accommodation made available by Lon Retreat Pty Ltd.
By making a reservation for accommodation, guests warrant they have read these terms and conditions and agree to be bound by them subject to changes as are notified to them.

ACCOMMODATION
All accommodation is subject to availability.
Lon Retreat will endeavour to provide the accommodation but reserves the right to refuse requests for bookings or actual bookings.
Rates are per room, per night based on two-person occupancy for all suites excluding Stratus Suite which is based on four-person occupancy.
Pets are not allowed.
Check in time is 3pm.
Check out time is 11am.

CHILDREN
Children aged 16 and under are not catered for and Lon Retreat reserves the right and full discretion to not accept bookings for children within this age bracket.

BOOKINGS
A booking confirmation email must be obtained. If a booking confirmation email is not obtained, the booking is not confirmed.
It is the responsibility of guests to review the booking confirmation email and promptly advise Lon Retreat if there are any errors or misunderstandings.
By providing credit card details, guests warrant they have the authority to use the credit card and they authorise Lon Retreat to charge the cost of their booking(s) to that credit card.
The liability of Lon Retreat arising from any cancellations of accommodation or extras by Lon Retreat or a third-party operator is limited to the amount paid for the cancelled booking.

FOOD & BEVERAGE
Following a stock take of the in-suite, honesty bar and makers & growers retail after guest check out, Lon Retreat reserve the right to charge any items not paid for by the guest at the time of check out to the guaranteed credit card for that suite.

SPA
It is highly recommended that Spa bookings are made well in advance of your stay. Spa charges for treatments and retail may be added to a guests suite account and will be automatically charged to the guests credit card on file prior to check out. Lon Retreat reserve the right to charge any services/items not paid for by the guest at the time of check out to the guaranteed credit card for that suite.

นโยบายการชำระเงิน

At the time of booking, Lon Retreat will request a valid credit card to secure the reservation and a deposit of 50% of the total reserved accommodation value will be charged onto this card.

The remaining balance of accommodation plus any extras including Spa Treatments, Honesty Bar, In-Suite, Makers & Growers and Retail will be charged onto the valid credit card used to secure the reservation on guest check-out.

นโยบายการยกเลิก

CANCELLATION, AMENDMENT & NO SHOW POLICY

Due to the boutique, small nature of our 7-suite property, we are limited in our flexibility to cancel or amend reservations. With this in mind, all reservations require a 50% deposit at the time of booking.

If you cancel or amend your reservation/s:

a) With more than 14 days notice prior to your arrival date, your 50% deposit will be refunded less a $50 administrative fee.

b) 7-14 days notice is given prior to your arrival date, a cancellation fee of 50% of the total reserved accommodation will be charged unless you transfer the full $value of your reservation to another date within 6 months of your original check-in date.

c) 7 days or less notice is given prior to your arrival date, you will be charged a cancellation fee equivalent to your total reserved stay less the deposit already paid.

ข้อเสนอพิเศษ!