ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน รูเปีย อินโดนีเซีย 27 พ.ค. 2019 28 พ.ค. 2019 29 พ.ค. 2019 พฤ 30 พ.ค. 2019 31 พ.ค. 2019 01 มิ.ย. 2019 อา 02 มิ.ย. 2019 03 มิ.ย. 2019 04 มิ.ย. 2019 05 มิ.ย. 2019 พฤ 06 มิ.ย. 2019 07 มิ.ย. 2019 08 มิ.ย. 2019 อา 09 มิ.ย. 2019

Standard Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 875,000 875,000 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

One Bedroom Bungalow

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000

Triple Bungalow

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,250,000 เต็ม เต็ม 1,250,000 1,250,000 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 1,250,000 1,250,000

Family Bungalow (4 Adults)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 1,550,000 1,550,000 เต็ม เต็ม 1,550,000

Family Bungalow (5 Adults)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

สอบถาม

  1. สอบถาม

Martas

Standard Room

Martas

One Bedroom Bungalow

Martas

Triple Bungalow

Martas

Family Bungalow (4 Adults)

Martas

Family Bungalow (5 Adults)

ข้อเสนอพิเศษ!