ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย 01 มี.ค. 2021 02 มี.ค. 2021 03 มี.ค. 2021 พฤ 04 มี.ค. 2021 05 มี.ค. 2021 06 มี.ค. 2021 อา 07 มี.ค. 2021 08 มี.ค. 2021 09 มี.ค. 2021 10 มี.ค. 2021 พฤ 11 มี.ค. 2021 12 มี.ค. 2021 13 มี.ค. 2021 อา 14 มี.ค. 2021
Luxury Suites

Luxury Suite

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 350 350 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

1 Night Escape

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม 495 เต็ม เต็ม เต็ม 495 เต็ม เต็ม 495 เต็ม เต็ม เต็ม

3 Night Midweek Escape

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

3 Night Weekend Decadence

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Signature Suites

The Berry Spa Suite

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 340 340 340 340 เต็ม เต็ม 340 340 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Big Blue

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

The Escarpment Suite

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม 520 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

สอบถาม

Please enter your query below and we will respond to you as soon as possible.

  1. สอบถาม

Mt Hay Retreat

Luxury Suite

Mt Hay Retreat

1 Night Escape

Mt Hay Retreat

3 Night Midweek Escape

Mt Hay Retreat

3 Night Weekend Decadence

Mt Hay Retreat

The Berry Spa Suite

Mt Hay Retreat

The Big Blue

Mt Hay Retreat

The Escarpment Suite

ข้อเสนอพิเศษ!