ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย 19 พ.ค. 2021 พฤ 20 พ.ค. 2021 21 พ.ค. 2021 22 พ.ค. 2021 อา 23 พ.ค. 2021 24 พ.ค. 2021 25 พ.ค. 2021 26 พ.ค. 2021 พฤ 27 พ.ค. 2021 28 พ.ค. 2021 29 พ.ค. 2021 อา 30 พ.ค. 2021 31 พ.ค. 2021 01 มิ.ย. 2021

Gardeners Quarters Studio

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 175 เต็ม 175 175 175 175 175 175 เต็ม 175 เต็ม 175

The Tocal Luxury Suite

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 200 180 180 180 180 200 เต็ม 200 เต็ม 180

Mansion Villa

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,250 1,250 เต็ม เต็ม 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 เต็ม 1,250 1,250 1,250

สอบถาม

  1. สอบถาม

The Regents Park

Gardeners Quarters Studio

The Regents Park

The Tocal Luxury Suite

The Regents Park

Mansion Villa

ข้อเสนอพิเศษ!