ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย 23 เม.ย. 2021 24 เม.ย. 2021 อา 25 เม.ย. 2021 26 เม.ย. 2021 27 เม.ย. 2021 28 เม.ย. 2021 พฤ 29 เม.ย. 2021 30 เม.ย. 2021 01 พ.ค. 2021 อา 02 พ.ค. 2021 03 พ.ค. 2021 04 พ.ค. 2021 05 พ.ค. 2021 พฤ 06 พ.ค. 2021

Gardeners Quarters Studio

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม 175 210 175 175 175 175 เต็ม เต็ม 175 175 175 175 175

The Tocal Luxury Suite

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 180 180 180 200 เต็ม 200 180 180 180 180

Mansion Villa

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 1,500 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

สอบถาม

  1. สอบถาม

The Regents Park

Gardeners Quarters Studio

The Regents Park

The Tocal Luxury Suite

The Regents Park

Mansion Villa

ข้อเสนอพิเศษ!