ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ริงกิตมาเลเซีย อา 22 ก.ค. 2018 23 ก.ค. 2018 24 ก.ค. 2018 25 ก.ค. 2018 พฤ 26 ก.ค. 2018 27 ก.ค. 2018 28 ก.ค. 2018 อา 29 ก.ค. 2018 30 ก.ค. 2018 31 ก.ค. 2018 01 ส.ค. 2018 พฤ 02 ส.ค. 2018 03 ส.ค. 2018 04 ส.ค. 2018

OTA Master SS - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 694.74 694.74 694.74 694.74 694.74 873.68 เต็ม 694.74 694.74 694.74 694.74 694.74 873.68 เต็ม

OTA Master SF - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 1,378.95 1,378.95 1,378.95 1,378.95 1,378.95 1,736.84 เต็ม 1,378.95 1,378.95 1,378.95 1,378.95 1,378.95 เต็ม เต็ม

OTA Master Hill Villa - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 863.16 863.16 863.16 863.16 863.16 1,105.26 เต็ม เต็ม 863.16 เต็ม 863.16 863.16 1,105.26 1,105.26

OTA Master GD - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM เต็ม เต็ม เต็ม 863.16 863.16 เต็ม เต็ม 863.16 863.16 863.16 863.16 863.16 1,105.26 1,105.26

OTA Master G1st - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 778.95 เต็ม 778.95 778.95 778.95 1,000 เต็ม 778.95 778.95 778.95 778.95 778.95 1,000 เต็ม

OTA Master GGround - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 778.95 778.95 778.95 778.95 778.95 1,000 เต็ม 778.95 778.95 778.95 778.95 778.95 1,000 เต็ม

OTA Master BK - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 442.10 442.10 442.10 442.10 442.10 เต็ม เต็ม 442.10 442.10 เต็ม 442.10 442.10 557.89 เต็ม

OTA Master BT - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 442.10 442.10 442.10 442.10 เต็ม เต็ม เต็ม 442.10 442.10 เต็ม 442.10 442.10 557.89 เต็ม

OTA Master BQ - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 442.10 442.10 442.10 442.10 442.10 เต็ม 557.89 442.10 442.10 442.10 442.10 442.10 557.89 เต็ม

Bamboo Villa - King Bed (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
เต็ม เต็ม
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
เต็ม
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
480
เต็ม

Bamboo Villa - Queen Bed (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
เต็ม
พิเศษ!
480
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
480
เต็ม

Bamboo Villa - Twin Bed (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
เต็ม เต็ม เต็ม
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
เต็ม
พิเศษ!
380
พิเศษ!
380
พิเศษ!
480
เต็ม

Glass Villa, Deluxe (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM เต็ม เต็ม เต็ม
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
เต็ม เต็ม
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
พิเศษ!
970
พิเศษ!
970

Glass Villa, First Floor (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
700
เต็ม
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
890
เต็ม
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
890
เต็ม

Glass Villa, Ground Floor (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
890
เต็ม
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
700
พิเศษ!
890
เต็ม

Hill Villa (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
พิเศษ!
970
เต็ม เต็ม
พิเศษ!
770
เต็ม
พิเศษ!
770
พิเศษ!
770
พิเศษ!
970
พิเศษ!
970

Stone Villa, Family Suite (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
1,240
พิเศษ!
1,240
พิเศษ!
1,240
พิเศษ!
1,240
พิเศษ!
1,240
พิเศษ!
1,550
เต็ม
พิเศษ!
1,240
พิเศษ!
1,240
พิเศษ!
1,240
พิเศษ!
1,240
พิเศษ!
1,240
เต็ม เต็ม

Stone Villa, Suite (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
620
พิเศษ!
620
พิเศษ!
620
พิเศษ!
620
พิเศษ!
620
พิเศษ!
770
เต็ม
พิเศษ!
620
พิเศษ!
620
พิเศษ!
620
พิเศษ!
620
พิเศษ!
620
พิเศษ!
770
เต็ม

Early Bird Special (Corner Suite)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,728
เต็ม
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,368
พิเศษ!
1,728
เต็ม

Early Bird Special (Corner View)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
พิเศษ!
1,350
เต็ม เต็ม เต็ม 1,080 1,080 1,080
พิเศษ!
1,350
เต็ม

Early Bird Special (Suite)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026
พิเศษ!
1,296
เต็ม เต็ม 1,026 1,026 1,026 1,026
พิเศษ!
1,296
เต็ม

Early Bird Special (Bamboo King)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
เต็ม เต็ม
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
เต็ม
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
450 เต็ม

Early Bird Special (Bamboo Queen)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
เต็ม
พิเศษ!
450
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
450
เต็ม

Early Bird Special (Twin)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
เต็ม เต็ม เต็ม
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
เต็ม
พิเศษ!
360
พิเศษ!
360
พิเศษ!
450
เต็ม

Early Bird Special (Deluxe)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM เต็ม เต็ม เต็ม
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
เต็ม เต็ม
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
900 900

Early Bird Special (First Floor)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
648
เต็ม
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
828 เต็ม
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
828 เต็ม

Early Bird Special (Ground)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
828 เต็ม
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
พิเศษ!
648
828 เต็ม

Early Bird Special (Hill)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
พิเศษ!
900
เต็ม เต็ม
พิเศษ!
720
เต็ม
พิเศษ!
720
พิเศษ!
720
พิเศษ!
900
พิเศษ!
900

Early Bird Special (Stone Family)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152
พิเศษ!
1,440
เต็ม 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 เต็ม เต็ม

Early Bird Special (Stone Suite)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
576
พิเศษ!
576
พิเศษ!
576
พิเศษ!
576
พิเศษ!
576
พิเศษ!
720
เต็ม
พิเศษ!
576
พิเศษ!
576
พิเศษ!
576
พิเศษ!
576
พิเศษ!
576
พิเศษ!
720
เต็ม

OTA rates - (BS)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,490 เต็ม เต็ม 1,170 1,170 1,170 1,170 1,490 เต็ม

OTA rates - (BQ)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 420 420 420 420 420 เต็ม 530 420 420 420 420 420 530 เต็ม

OTA rates - (BT)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 420 420 420 420 เต็ม เต็ม เต็ม 420 420 เต็ม 420 420 530 เต็ม
Bali Villa

Bali Villa, Corner View (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
1,160
พิเศษ!
1,160
พิเศษ!
1,160
พิเศษ!
1,160
พิเศษ!
1,160
พิเศษ!
1,450
เต็ม เต็ม เต็ม
พิเศษ!
1,160
พิเศษ!
1,160
พิเศษ!
1,160
พิเศษ!
1,450
เต็ม

Bali Villa, Corner Suite (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,860
เต็ม
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,470
พิเศษ!
1,860
เต็ม

OTA Master CS (Do Not Book)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 1,635.79 1,635.79 1,635.79 1,635.79 1,635.79 2,052.63 เต็ม 1,635.79 1,635.79 1,635.79 1,635.79 1,635.79 2,052.63 เต็ม

OTA Master CV (Do Not Book)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 1,294.74 1,294.74 1,294.74 1,294.74 1,294.74 1,631.58 เต็ม เต็ม เต็ม 1,294.74 1,294.74 1,294.74 1,631.58 เต็ม

OTA Master Balisuite - Do not book

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM 1,231.58 1,231.58 1,231.58 1,231.58 1,231.58 1,568.42 เต็ม เต็ม 1,231.58 1,231.58 1,231.58 1,231.58 1,568.42 เต็ม

Bali Villa, Suite (Direct)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง RM
พิเศษ!
1,100
พิเศษ!
1,100
พิเศษ!
1,100
พิเศษ!
1,100
พิเศษ!
1,100
พิเศษ!
1,390
เต็ม เต็ม
พิเศษ!
1,100
พิเศษ!
1,100
พิเศษ!
1,100
พิเศษ!
1,100
พิเศษ!
1,390
เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.
+60 3 3343 3888
PT 21564,Bt. 7,Jalan Kuala Lumpur Lama
Bukit Tinggi
Bentong Pahang 28750 มาเลเซีย

The Waterway Villa provides a desirable option with its invigorating cooler air and magnificent scenery of highland surroundings. For those looking to escape from hustle city life, the uniquely designed village houses embrace the beauty of the natural environment surrounding them. Their designs are intentionally kept basic and free from lavishness.

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. Free WiFi
 2. Special Retreats
 3. Free Parking
 4. Security Parking
 5. Outdoor Swimming Pool

รายละเอียดที่พัก

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master SS - Do not book

OTA Master SS - Do not book จอง

Standard rates for this room

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master SF - Do not book

OTA Master SF - Do not book จอง

Standard rates for this room

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master Hill Villa - Do not book

OTA Master Hill Villa - Do not book จอง

Standard rates for this room

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master GD - Do not book

OTA Master GD - Do not book จอง

Standard rates for this room

 1. 2 Queen Beds
 2. Balcony
 3. Mini Fridge

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master G1st - Do not book

OTA Master G1st - Do not book จอง

Standard rates for this room

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master GGround - Do not book

OTA Master GGround - Do not book จอง

Standard rates for this room

 1. Views
 2. Mini Bar

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master BK - Do not book

OTA Master BK - Do not book จอง

Standard rate for this room

 1. Air-conditioning
 2. Stairs
 3. Views
 4. Desk
 5. Double Bed
 6. Small Balcony

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master BT - Do not book

OTA Master BT - Do not book จอง

Standard rates for this room

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master BQ - Do not book

OTA Master BQ - Do not book จอง

Standard rates for this room

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Bamboo Villa - King Bed (Direct)

Bamboo Villa - King Bed (Direct) จอง

 1. Air-conditioning
 2. Stairs
 3. Views
 4. Desk
 5. Double Bed
 6. Small Balcony

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Bamboo Villa - Queen Bed (Direct)

Bamboo Villa - Queen Bed (Direct) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Bamboo Villa - Twin Bed (Direct)

Bamboo Villa - Twin Bed (Direct) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Glass Villa, Deluxe (Direct)

Glass Villa, Deluxe (Direct) จอง

 1. 2 Queen Beds
 2. Balcony
 3. Mini Fridge

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Glass Villa, First Floor (Direct)

Glass Villa, First Floor (Direct) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Glass Villa, Ground Floor (Direct)

Glass Villa, Ground Floor (Direct) จอง

 1. Views
 2. Mini Bar

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Hill Villa (Direct)

Hill Villa (Direct) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Stone Villa, Family Suite (Direct)

Stone Villa, Family Suite (Direct) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Stone Villa, Suite (Direct)

Stone Villa, Suite (Direct) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Corner Suite)

Early Bird Special (Corner Suite) จอง

 1. 2 Queen Beds
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Small Balcony
 4. Ceiling Fans
 5. Desk
 6. 2nd bathroom
 7. Heating

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Corner View)

Early Bird Special (Corner View) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Suite)

Early Bird Special (Suite) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Bamboo King)

Early Bird Special (Bamboo King) จอง

 1. Air-conditioning
 2. Stairs
 3. Views
 4. Desk
 5. Double Bed
 6. Small Balcony

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Bamboo Queen)

Early Bird Special (Bamboo Queen) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Twin)

Early Bird Special (Twin) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Deluxe)

Early Bird Special (Deluxe) จอง

 1. 2 Queen Beds
 2. Balcony
 3. Mini Fridge

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (First Floor)

Early Bird Special (First Floor) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Ground)

Early Bird Special (Ground) จอง

 1. Views
 2. Mini Bar

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Hill)

Early Bird Special (Hill) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Stone Family)

Early Bird Special (Stone Family) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Early Bird Special (Stone Suite)

Early Bird Special (Stone Suite) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA rates - (BS)

OTA rates - (BS) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA rates - (BQ)

OTA rates - (BQ) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA rates - (BT)

OTA rates - (BT) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Bali Villa, Corner View (Direct)

Bali Villa, Corner View (Direct) จอง

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Bali Villa, Corner Suite (Direct)

Bali Villa, Corner Suite (Direct) จอง

 1. 2 Queen Beds
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Small Balcony
 4. Ceiling Fans
 5. Desk
 6. 2nd bathroom
 7. Heating

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master CS (Do Not Book)

OTA Master CS (Do Not Book) จอง

 1. 2 Queen Beds
 2. Fridge - Bar Fridge
 3. Small Balcony
 4. Ceiling Fans
 5. Desk
 6. 2nd bathroom
 7. Heating

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master CV (Do Not Book)

OTA Master CV (Do Not Book) จอง

Standard rate for this room

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

OTA Master Balisuite - Do not book

OTA Master Balisuite - Do not book จอง

Standard rates for this room

THE WATERWAY VILLA SDN. BHD.

Bali Villa, Suite (Direct)

Bali Villa, Suite (Direct) จอง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

GENERAL

The following terms and conditions apply to your access and the use of this Site. You agree to be bound by these terms and conditions without limitation or qualifications by accessing any page of this Site.

Your contract is with The Waterway Villa Sdn Bhd who operate as a The Waterway Villa branded hotel (“Hotel”)

The general terms and conditions herein together with the Privacy Policy, Bookings & Cancellations Policy, Fee Schedule & Hotel Schedule and Add-Ons available on the The Waterway Villa Website (collectively, as may be varied, amended and/or supplemented from time to time, these “Terms and Conditions”) and the booking confirmation issued by The Waterway Villa confirming your booking (“Booking Confirmation”) shall constitute a legally binding contract between you and The Waterway Villa and shall be further supplemented by the internal rules and regulations that apply specifically to the Hotel where you have booked your stay.

In these Terms and Conditions, the words “we” or “us” means The Waterway Villa and its employees, officers, agents, suppliers and vendors, and use of the words “you” or “guest(s)/Guest(s)” means any and all persons for whom a Hotel room is booked.

BOOKINGS

Bookings may be made online at www.thewaterwayvilla.com
Full payment must be made at the time of booking. We accept payment by Visa or Mastercard credit/debit cards, Paypal for our Hotel. The available payment options are displayed during the booking process on our Website. A payment processing fee may apply. Additional USD1 will be charged via online booking by Paypal.*
At all times during the booking process, you will be advised to ensure the accuracy of your booking details (guest details, stay dates, room types, room rates, number of guest(s)). The Waterway Villa will not be responsible or liable for errors in booking details. Bookings are accepted subject to room availability.

ROOM RATES
Room rates shown on the The Waterway Villa Website are charged on a per room per night basis inclusive of Meals (tea break, dinner & breakfast) and Add-Ons.

Weekdays : Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday & Thursday
Weekends : Friday & Saturday
Surcharge applies for weekend, eve of public Holiday & public Holiday. Please refer to our website for our room rates.

Additional charge per guest will be applicable above the minimum number of guest listed to the respective villa/room
- RM160 for guest above 110cm & RM80 for guest 110cm and below

Room rates include service tax, service charge, VAT or GST (as applicable) and/or other similar charges or tax subject to the requirements of the country or location where the Hotel is located. These will be charged at the prevailing rates and are payable in the currency country where the Hotel is located.

Room rates and details are correct at the time of publication and are subject to change without notice.

ROOMS

The following amenities are not available in our rooms:

• Room service, in-room, telephone, radio, wardrobe, iron and ironing board, bathrobe, mini-bar
• Additional or extra beds, pillows or duvets

Transportation for Hill & Glass Villa is from 7.15am ~ 11.30pm everyday.

The Waterway Villa practices a strict NO SMOKING policy in all Hotel premises (“Non Smoking Policy”). Smoking is prohibited in any part of the Hotel premises including but not limited to Hotel rooms, except in any smoking area(s) designated by The Waterway Villa (if any). Failure to comply with this policy shall entitles us to terminate your booking and stay at the Hotel at our sole discretion and you must leave the Hotel immediately without compensation or reimbursement. You shall be liable for any costs, loss or damage to the Hotel room, premises or property, or incurred by Hotel guests or third party, arising from your failure to comply with this policy and The Waterway Villa reserves the right to charge you for any such costs, loss or damaged incurred by The Waterway Villa or any Hotel guests or third party.

RESTRICTIONS

You may not bring the following into our Hotels:

- pets
- any electrical appliances and/or equipment for heating and/or cooking purposes
- any form of firearm, fireworks and weapons
- Outside food & drinks to the lobby

Additional restrictions:

- No additional orders or special food preparation will be available at the restaurant
- Buffet dinner starts at 6.30pm ~ 8.30pm (Take away of food & drinks are not allowed)
- Strictly no fruit picking at the fruit farm
- Guests will have to park their vehicle in the designated parking area.
- Vehicle entry into the premise of the resort is strictly not allowed

The Waterway Villa reserves the right to remove and/or confiscate any of the above items found in any Hotel room immediately without notice to you and to charge you for any costs incurred for taking such action or for any loss or damage caused to the Hotel room, premises or property or to any Hotel guests or third party as a result of your failure to comply with this policy.

The Waterway Villa further reserves the right to ask you to leave the Hotel and remove your belongings from the room immediately if we shall, in our sole opinion, deem that you have used the Hotel room in an irresponsible manner or in a manner that will compromise the safety of, or cause damage and/or harm to the Hotel room, the Hotel premises, the other Hotel guests, our staff or any other persons or the reputation of The Waterway Villa, without any compensation and/or any reimbursement to you.

The Waterway Villa is committed to providing a smoke-free environment in all Hotel premises. Smoking is prohibited in any part of the Hotel premises including but not limited to Hotel rooms, except in any restricted smoking area(s) designated by The Waterway Villa (if any) (“Non Smoking Policy”).

CHECK-IN AND CHECK-OUT

The Waterway Villa operate a strict check-in and check-out policy, the times of Check-in is by 3.00pm & Check-out is by 12.00pm

Check-in
Booked rooms will be held for check-in until 9.00 am the following day of the scheduled check-in date, after which the booking will be deemed cancelled upon no-show and The Waterway Villa shall be entitled to release the booked room(s) for the remaining stay dates to other guests. No refunds will be provided for the cancelled booking.

A refundable key card deposit of RM100 is required upon check-in at The Waterway Villa to cover loss or damage of the key card issued.

Check-out
If you check-out beyond the stipulated time at the Hotel of your stay, The Waterway Villa reserves the right, without further notice to you, to charge you an additional one (1) night’s stay at the then prevailing room rate or remove your belongings into the luggage storage facility (luggage storage charges may apply) and deny you further access into the room. The Waterway Villa shall not be liable for any loss or damage to your belongings as a result of the action(s) taken.

CHANGES AND CANCELLATIONS

Payments made for bookings (including Add-Ons, if any) are strictly non-refundable.

Changes
Change of Guest name on your booking is allowed if made three (3) full days or more before check-in date subject to a Name Change Fee.

Cancellations
All bookings cannot be amended, modified or cancelled. Any booking cancellation or failure to arrive on the scheduled check-in date will be treated as a no-show in respect of a booking and will result in the total payment under that Booking Confirmation (including any applicable tax paid) non-refundable and will be forfeited.

Unless otherwise expressly stated, no changes or cancellation will be allowed for promotional bookings. Please read the terms and conditions of the relevant promotion carefully, which terms of promotion shall apply to the booking and shall be binding on you.

DAMAGE

You are liable for any damage howsoever caused to the allocated room(s) or to the Hotel premises or property caused by you or any persons in your party (whether or not staying at the Hotel) during your stay. The Waterway Villa reserves the right to retain your credit card and/or debit card details and charge or debit such amounts as it shall in its sole discretion deem fit on the said card(s) to compensate or make good the loss, damage, costs or expenses incurred or suffered by The Waterway Villa as a result of the aforesaid. Regardless, The Waterway Villa further reserves the right to commence legal proceedings against you without notice.

RIGHT TO REFUSE ACCOMMODATION

The Waterway Villa reserves the right to refuse accommodation to you or any person(s) without any notice and terminate any booking without being liable for any refund or compensation for the following reasons:

- the booking has been paid through fraudulent means
- as permitted under the provisions of these Terms and Conditions

LIMITATION OF LIABILITY

The Waterway Villa is responsible for providing the room(s) stated in the Booking Confirmation(s) and according to these Terms and Conditions. We do not accept any liability for failure to provide the services contracted or any of them due to circumstances beyond our control.

To the extent permitted by law, The Waterway Villa do not accept any liability arising out of any occurrences beyond its control including but not limited to acts of terrorism, acts of God, flood, war, strikes, riot, theft, delay, cancellation, civil disaster, government regulations or changes in itinerary or schedule (collectively, “Force Majeure”).

Without affecting any statutory consumer rights or other laws that cannot be lawfully excluded or limited, The Waterway Villa will not be liable for loss of any kind whatsoever arising out of, caused by, attributable to or resulting from your booking, use of the The Waterway Villa Website or stay at the relevant Hotel even if caused or contributed to by The Waterway Villa's negligence, wrongful act / omission or breach of these terms and conditions or breach of duty or otherwise.

All activities have inherent risks to health and safety and The Waterway Villa will not be responsible for any eventualities related to any activities or services booked through the The Waterway villa Website or during your stay at a Hotel.

The Waterway Villa will not be responsible for any loss or damage of property left in Guest’s room and/or the Hotel property at all times. Guests are advised to obtain insurance to cover curtailment, and loss of luggage, personal effects, damages, personal injury and money/valuable belongings.

NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION HEREIN, IN NO EVENT SHALL THE WATERWAY VILLA OR THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, AGENTS, REPRESENTATIVES OR LICENSORS BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOSS OR INJURY OR ANY DAMAGES, EITHER DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS OR LOST SAVINGS) RESULTING FROM OR IN ANY WAY CONNECTED TO THE SITE OR THESE TERMS & CONDITIONS, EVEN IF YOU HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

PRIVACY & DATA PROTECTION

You may visit this Site without revealing any personal information about yourself. However, in order to provide you with the requested information or other services e.g. booking, you may need to provide us with your personal information. Your privacy and trust are important to us. This Privacy Policy is served to inform you of the collection, use, disclosure and protection of your information.

This Site only collects personally identifiable information with your knowledge and express consent. You are entitled not to submit your personally identifiable information or to decide what communications you want to receive from us. However, incomplete information may affect or prevent the processing of certain transactions.

The Waterway Villa will retain all personal information you provide during booking. By making a booking with us or using the Website, you consent to our use and/or disclosure of your personal details to our franchisees, branches, related corporations, associates, subsidiaries, affiliates, assignees, proposed assignees, agents, commercial partners, service providers and/or any other parties engaged by us to enable or assist us in the provision of services or to exercise or enforce our rights hereunder and/or any other party as The Waterway Villa may, in our sole and absolute discretion, deem necessary for the following purposes:

- to process your booking and for other administrative purposes
- to provide you customer support and services
- to send you information on products and services, and special or promotional offers, newsletters or customer survey forms and questionnaires. You may unsubscribe from these at any time by clicking on the “unsubscribe link” on the relevant email communications.

CHANGES TO THE THESE TERMS & CONDITIONS

The Waterway Villa reserves the right to cancel, amend or vary the arrangements and content featured on the The Waterway Villa Website and/or change, amend, vary or add to these Terms and Conditions at any time without prior notice. Your continued use of the Website will constitute your acceptance of any such cancellation, amendment, or variation.

นโยบายการชำระเงิน

Full payment must be made at the time of booking. We accept payment by Visa or Mastercard credit/debit cards, Paypal for our Hotel. The available payment options are displayed during the booking process on our Website. A payment processing fee may apply. Additional USD1 will be charged via online booking by Paypal.*
At all times during the booking process, you will be advised to ensure the accuracy of your booking details (guest details, stay dates, room types, room rates, number of guest(s)). The Waterway Villa will not be responsible or liable for errors in booking details. Bookings are accepted subject to room availability.

นโยบายการยกเลิก

CHANGES AND CANCELLATIONS

Payments made for bookings (including Add-Ons, if any) are strictly non-refundable.

Changes
Change of Guest name on your booking is allowed if made three (3) full days or more before check-in date subject to a Name Change Fee.

Cancellations
All bookings cannot be amended, modified or cancelled. Any booking cancellation or failure to arrive on the scheduled check-in date will be treated as a no-show in respect of a booking and will result in the total payment under that Booking Confirmation (including any applicable tax paid) non-refundable and will be forfeited.

Unless otherwise expressly stated, no changes or cancellation will be allowed for promotional bookings. Please read the terms and conditions of the relevant promotion carefully, which terms of promotion shall apply to the booking and shall be binding on you.

สอบถาม

* Enquiry Only please do not to hesitate us tel : 012-722 6711

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!