ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ราคาเต็ม 21 ส.ค. 2017 22 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017 พฤ 24 ส.ค. 2017 25 ส.ค. 2017 26 ส.ค. 2017 อา 27 ส.ค. 2017 28 ส.ค. 2017 29 ส.ค. 2017 30 ส.ค. 2017 พฤ 31 ส.ค. 2017 01 ก.ย. 2017 02 ก.ย. 2017 อา 03 ก.ย. 2017

Chablis Small Studio (1 night)

รายละเอียด
จอง 325 $ เต็ม เต็ม 262.50 262.50 262.50 เต็ม เต็ม 262.50 262.50 262.50 เต็ม เต็ม 262.50 262.50
The Bordeaux

1 Studio + Guestroom & Bathroom

รายละเอียด
จอง 550 $ 299 299 299 299 เต็ม เต็ม 299 299 299 299 299 299 เต็ม เต็ม

1 Studio (Bordeaux)

รายละเอียด
จอง 300 $ 178 178 178 178 เต็ม เต็ม 190 178 178 178 178 190 เต็ม เต็ม

1 Studio + Guest + Sofa

รายละเอียด
จอง 600 $ 349 349 349 349 เต็ม เต็ม 349 349 349 349 349 349 เต็ม เต็ม

Chablis Small Studio & Sofa

รายละเอียด
จอง 325 $ เต็ม เต็ม 210 210 210 เต็ม เต็ม 210 210 210 เต็ม เต็ม 210 210
The Chablis

Chablis Small Studio

รายละเอียด
จอง 275 $ เต็ม เต็ม 155 155 155 เต็ม เต็ม 155 155 155 เต็ม เต็ม 165 160

1 Studio + Sofa (Bordeaux)

รายละเอียด
จอง 350 $ 240 240 240 240 เต็ม เต็ม 240 240 240 240 240 240 เต็ม เต็ม
The Avignon

2 rooms, 2 bathrooms

รายละเอียด
จอง 500 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

1 room, 1 bathroom

รายละเอียด
จอง 400 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

1 room, 1 Bathroom, 1 x Sofa

รายละเอียด
จอง 500 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

2 rooms, 2 Bathroom, 1 x Sofa

รายละเอียด
จอง 700 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

Le Chalet Waiheke Island
+64 2 040388579
23 Calais Terrace
Ostend Waiheke Island * นิวซีแลนด์

Please update description

รายละเอียดที่พัก

No image

Chablis Small Studio (1 night) จอง

No image

1 Studio + Guestroom & Bathroom จอง

No image

1 Studio (Bordeaux) จอง

No image

1 Studio + Guest + Sofa จอง

Standard rates for this room

No image

Chablis Small Studio & Sofa จอง

Standard rates for this room

No image

Chablis Small Studio จอง

No image

1 Studio + Sofa (Bordeaux) จอง

No image

2 rooms, 2 bathrooms จอง

No image

1 room, 1 bathroom จอง

No image

1 room, 1 Bathroom, 1 x Sofa จอง

No image

2 rooms, 2 Bathroom, 1 x Sofa จอง

Standard rates for this room

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Please update Term & Conditions

นโยบายการชำระเงิน

Please update payment policy

นโยบายการยกเลิก

Please update cancellation policy

สอบถาม

  1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!