ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 13 ธ.ค. 2017 พฤ 14 ธ.ค. 2017 15 ธ.ค. 2017 16 ธ.ค. 2017 อา 17 ธ.ค. 2017 18 ธ.ค. 2017 19 ธ.ค. 2017 20 ธ.ค. 2017 พฤ 21 ธ.ค. 2017 22 ธ.ค. 2017 23 ธ.ค. 2017 อา 24 ธ.ค. 2017 25 ธ.ค. 2017 26 ธ.ค. 2017
The Bordeaux

1 Studio (Bordeaux)

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 220 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

1 Studio + Sofa (Bordeaux)

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 270 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

1 Studio + Guestroom & Bathroom

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 389 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

1 Studio + Guest + Sofa

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 449 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
The Chablis

Chablis Small Studio

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม 230 240 230 210 210 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Chablis Small Studio (1 night)

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม 298.75 325 298.75 262.50 262.50 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Chablis Small Studio & Sofa

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม 239 260 239 210 210 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

Le Chalet Waiheke Island
+64 2 040388579
23 Calais Terrace
Ostend Waiheke Island * นิวซีแลนด์

Please update description

รายละเอียดที่พัก

No image

1 Studio (Bordeaux) จอง

No image

1 Studio + Sofa (Bordeaux) จอง

No image

1 Studio + Guestroom & Bathroom จอง

No image

1 Studio + Guest + Sofa จอง

Standard rates for this room

No image

Chablis Small Studio จอง

No image

Chablis Small Studio (1 night) จอง

No image

Chablis Small Studio & Sofa จอง

Standard rates for this room

No image

2 rooms, 2 bathrooms จอง

No image

1 room, 1 bathroom จอง

No image

1 room, 1 Bathroom, 1 x Sofa จอง

No image

2 rooms, 2 Bathroom, 1 x Sofa จอง

Standard rates for this room

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Please update Term & Conditions

นโยบายการชำระเงิน

Please update payment policy

นโยบายการยกเลิก

Please update cancellation policy

สอบถาม

  1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!