ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ราคาเต็ม 30 มิ.ย. 2017 01 ก.ค. 2017 อา 02 ก.ค. 2017 03 ก.ค. 2017 04 ก.ค. 2017 05 ก.ค. 2017 พฤ 06 ก.ค. 2017 07 ก.ค. 2017 08 ก.ค. 2017 อา 09 ก.ค. 2017 10 ก.ค. 2017 11 ก.ค. 2017 12 ก.ค. 2017 พฤ 13 ก.ค. 2017

Chablis Small Studio (1 night)

รายละเอียด
จอง 325 $ เต็ม เต็ม 262.50 262.50 262.50 300 300 เต็ม เต็ม 300 300 300 300 262.50
The Bordeaux

1 Studio + Guestroom & Bathroom

รายละเอียด
จอง 550 $ เต็ม เต็ม 349 349 349 375 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 375 375 375 เต็ม

1 Studio (Bordeaux)

รายละเอียด
จอง 300 $ เต็ม เต็ม 190 190 190 235 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 235 235 235 เต็ม

1 Studio + Guest + Sofa

รายละเอียด
จอง 600 $ เต็ม เต็ม 600 600 600 425 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 425 425 425 เต็ม

Chablis Small Studio & Sofa

รายละเอียด
จอง 325 $ เต็ม เต็ม 210 210 210 240 240 เต็ม เต็ม 240 240 240 240 210
The Chablis

Chablis Small Studio

รายละเอียด
จอง 275 $ เต็ม เต็ม 160 160 160 190 190 เต็ม เต็ม 190 190 190 190 160

1 Studio + Sofa (Bordeaux)

รายละเอียด
จอง 350 $ เต็ม เต็ม 240 240 240 285 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 285 285 285 เต็ม
The Avignon

2 rooms, 2 bathrooms

รายละเอียด
จอง 500 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

1 room, 1 bathroom

รายละเอียด
จอง 400 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

1 room, 1 Bathroom, 1 x Sofa

รายละเอียด
จอง 500 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

2 rooms, 2 Bathroom, 1 x Sofa

รายละเอียด
จอง 700 $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

Le Chalet Waiheke Island
+64 2 040388579
23 Calais Terrace
Ostend Waiheke Island * นิวซีแลนด์

Please update description

รายละเอียดที่พัก

No image

Chablis Small Studio (1 night) จอง

No image

1 Studio + Guestroom & Bathroom จอง

No image

1 Studio (Bordeaux) จอง

No image

1 Studio + Guest + Sofa จอง

Standard rates for this room

No image

Chablis Small Studio & Sofa จอง

Standard rates for this room

No image

Chablis Small Studio จอง

No image

1 Studio + Sofa (Bordeaux) จอง

No image

2 rooms, 2 bathrooms จอง

No image

1 room, 1 bathroom จอง

No image

1 room, 1 Bathroom, 1 x Sofa จอง

No image

2 rooms, 2 Bathroom, 1 x Sofa จอง

Standard rates for this room

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Please update Term & Conditions

นโยบายการชำระเงิน

Please update payment policy

นโยบายการยกเลิก

Please update cancellation policy

สอบถาม

  1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!