ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน รูเปีย อินโดนีเซีย 14 พ.ค. 2021 15 พ.ค. 2021 อา 16 พ.ค. 2021 17 พ.ค. 2021 18 พ.ค. 2021 19 พ.ค. 2021 พฤ 20 พ.ค. 2021 21 พ.ค. 2021 22 พ.ค. 2021 อา 23 พ.ค. 2021 24 พ.ค. 2021 25 พ.ค. 2021 26 พ.ค. 2021 พฤ 27 พ.ค. 2021

Standard Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000

One Bedroom Bungalow

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000

Triple Bungalow

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

Family Bungalow (4 Adults)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

Family Bungalow (5 Adults)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000

สอบถาม

  1. สอบถาม

Martas

Standard Room

Martas

One Bedroom Bungalow

Martas

Triple Bungalow

Martas

Family Bungalow (4 Adults)

Martas

Family Bungalow (5 Adults)

ข้อเสนอพิเศษ!