ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน รูเปีย อินโดนีเซีย พฤ 20 มิ.ย. 2019 21 มิ.ย. 2019 22 มิ.ย. 2019 อา 23 มิ.ย. 2019 24 มิ.ย. 2019 25 มิ.ย. 2019 26 มิ.ย. 2019 พฤ 27 มิ.ย. 2019 28 มิ.ย. 2019 29 มิ.ย. 2019 อา 30 มิ.ย. 2019 01 ก.ค. 2019 02 ก.ค. 2019 03 ก.ค. 2019

Standard Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม 845,000 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 875,000 875,000 1,080,000 เต็ม เต็ม

One Bedroom Bungalow

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 930,000 9,300,000 9,300,000 930,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000

Triple Bungalow

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 เต็ม

Family Bungalow (4 Adults)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เต็ม เต็ม 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 เต็ม เต็ม

Family Bungalow (5 Adults)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

สอบถาม

  1. สอบถาม

Martas

Standard Room

Martas

One Bedroom Bungalow

Martas

Triple Bungalow

Martas

Family Bungalow (4 Adults)

Martas

Family Bungalow (5 Adults)

ข้อเสนอพิเศษ!