ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน รูเปีย อินโดนีเซีย อา 11 เม.ย. 2021 12 เม.ย. 2021 13 เม.ย. 2021 14 เม.ย. 2021 พฤ 15 เม.ย. 2021 16 เม.ย. 2021 17 เม.ย. 2021 อา 18 เม.ย. 2021 19 เม.ย. 2021 20 เม.ย. 2021 21 เม.ย. 2021 พฤ 22 เม.ย. 2021 23 เม.ย. 2021 24 เม.ย. 2021

Standard Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000

One Bedroom Bungalow

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000

Triple Bungalow

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

Family Bungalow (4 Adults)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

Family Bungalow (5 Adults)

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000

สอบถาม

  1. สอบถาม

Martas

Standard Room

Martas

One Bedroom Bungalow

Martas

Triple Bungalow

Martas

Family Bungalow (4 Adults)

Martas

Family Bungalow (5 Adults)

ข้อเสนอพิเศษ!