ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน บาท ราคาเต็ม 29 เม.ย. 2017 อา 30 เม.ย. 2017 01 พ.ค. 2017 02 พ.ค. 2017 03 พ.ค. 2017 พฤ 04 พ.ค. 2017 05 พ.ค. 2017 06 พ.ค. 2017 อา 07 พ.ค. 2017 08 พ.ค. 2017 09 พ.ค. 2017 10 พ.ค. 2017 พฤ 11 พ.ค. 2017 12 พ.ค. 2017
4D3N Museflower Yoga Retreat PKG 2017

4D3N MFR Yoga Retreat - Triple Room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 10,220 ฿ เต็ม เต็ม 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 เต็ม เต็ม 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220

4D3N MFR Yoga Retreat - Standard Rm 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,973.33 ฿ เต็ม 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,580 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,580 ฿ เต็ม เต็ม 5,580 5,580 5,580 5,580 เต็ม เต็ม เต็ม 5,580 5,580 เต็ม เต็ม เต็ม

4D3N MFR Yoga Retreat - Superior Rm 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,580 ฿ เต็ม เต็ม 5,580 5,580 5,580 5,580 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,580 5,580
4D3N Museflower Spa Getaway PKG 2017

4D3N MFR Spa PKG - Triple Room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 10,220 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 10,220 10,220 10,220 10,220 เต็ม เต็ม 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220

4D3N MFR Spa PKG - Standard Room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,973.33 ฿ เต็ม 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33 4,973.33

4D3N MFR Spa PKG - Superior Room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,580 ฿ เต็ม เต็ม 5,580 5,580 5,580 5,580 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,580 5,580

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WoodenBed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,580 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,580 5,580 5,580 5,580 5,580

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WaterBed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,580 ฿ เต็ม เต็ม 5,580 5,580 5,580 5,580 เต็ม เต็ม เต็ม 5,580 5,580 เต็ม เต็ม เต็ม
6D5N Museflower Yoga Retreat PKG 2017

6D5N MFR Yoga Retreat - Triple Room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 9,480 ฿ เต็ม เต็ม 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 เต็ม เต็ม 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480

6D5N MFR Yoga Retreat - Standard Room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,610 ฿ เต็ม 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610

6D5N MFR Yoga Retreat - Superior Room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,212 ฿ เต็ม เต็ม 5,212 5,212 5,212 5,212 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,212 5,212

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,212 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,212 ฿ เต็ม เต็ม 5,212 5,212 5,212 5,212 เต็ม เต็ม เต็ม 5,212 5,212 เต็ม เต็ม เต็ม
6D5N Museflower Spa Getaway PKG 2017

6D5N MFR Spa PKG - Triple Rm 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 9,480 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 9,480 9,480 9,480 9,480 เต็ม เต็ม 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480

6D5N MFR Spa PKG - Standard Rm 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,610 ฿ เต็ม 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610 4,610

6D5N MFR Spa PKG - Superior Rm 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,212 ฿ เต็ม เต็ม 5,212 5,212 5,212 5,212 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,212 5,212

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,212 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,212 ฿ เต็ม เต็ม 5,212 5,212 5,212 5,212 เต็ม เต็ม เต็ม 5,212 5,212 เต็ม เต็ม เต็ม
8D7N Museflower Yoga Retreat PKG 2017

8D7N MFR Yoga Retreat - Triple Room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 10,320 ฿ เต็ม เต็ม 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 เต็ม เต็ม 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320

8D7N MFR Yoga Retreat - Standard room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,024.29 ฿ เต็ม 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29

8D7N MFR Yoga Retreat - Superior room 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,631.43 ฿ เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43 5,631.43 5,631.43 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,631.43 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43 5,631.43 5,631.43 5,631.43

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,631.43 ฿ เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43 5,631.43 5,631.43 เต็ม เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43 เต็ม เต็ม เต็ม
8D7N Museflower Spa Getaway PKG 2017

8D7N MFR Spa PKG - Triple Rm 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 10,320 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 10,320 10,320 10,320 10,320 เต็ม เต็ม 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320

8D7N MFR Spa PKG - Standard Rm 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,024.29 ฿ เต็ม 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29 5,024.29

8D7N MFR Spa PKG - Superior Rm 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,631.43 ฿ เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43 5,631.43 5,631.43 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,631.43 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43 5,631.43 5,631.43 5,631.43

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed 2017

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,631.43 ฿ เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43 5,631.43 5,631.43 เต็ม เต็ม เต็ม 5,631.43 5,631.43 เต็ม เต็ม เต็ม
Regular Room Rate - Single Occupancy

Standard Room-Single Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,160 ฿ เต็ม 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960

Superior Room - Single Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,110 ฿ เต็ม เต็ม 2,570 2,570 2,570 2,570 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 2,570 2,570

Deluxe Room with Wooden Bed - Single Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,110 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570

Deluxe Room with Water Bed - Single Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,110 ฿ เต็ม เต็ม 2,570 2,570 2,570 2,570 เต็ม เต็ม เต็ม 2,570 2,570 เต็ม เต็ม เต็ม
Regular Room Rate - Double Occupancy

Standard Room -Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,780 ฿ เต็ม 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380

Triple Room-Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,600 ฿ เต็ม เต็ม 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 เต็ม เต็ม 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

Superior Room - Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,860 ฿ เต็ม เต็ม 4,460 4,460 4,460 4,460 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,460 4,460

Deluxe Room with Wooden Bed- Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,860 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460

Deluxe Room with Water Bed - Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,860 ฿ เต็ม เต็ม 4,460 4,460 4,460 4,460 เต็ม เต็ม เต็ม 4,460 4,460 เต็ม เต็ม เต็ม
Regular Room Rate - Triple Occupancy

Triple Room- Triple Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,090 ฿ เต็ม เต็ม 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 เต็ม เต็ม 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดของโรงแรม

Museflower Retreat & Spa
+66931370414
+6652029823
159/1 Moo 1 Ban Samanmit, T. Donsila
Wiang Chai Chiang Rai 57210 ประเทศไทย

An all-inclusive vegetarian retreat and spa center in Chiang Rai that offers yoga, meditation, awakening retreats, as well as Spa packages. Suitable for all travelers who want a mindfully green, health-conscious place to stay while visiting and exploring Chiang Rai.

Clean and down-to-earth bungalows with wall fans, solar-heated warm water shower facing the private lake and organic farm. Room rate is inclusive of three organic vegetarian meals per day and one wellness class, such as yoga, guided walking tour, or meditation per day. Facilities include Museflower Spa, chemical-free Himalayan Crystal salt water swimming pool, herbal steam, floating room, bicycle for rent, aquaponics, and free Wi-Fi in all public areas.

Museflower also offers facilities for rental for groups up to 36 people.

ข้อมูลโรงแรม

 1. Free Parking
 2. Spa
 3. On Site Restaurant
 4. Daily Yoga Classes
 5. On-site undercover parking
 6. Library
 7. Organic Food Restaurant
 8. Meditation Halls
 9. Outdoor Swimming Pool
 10. DVD Library
 11. Free WiFi
 12. No TV policy
 13. Concierge
 14. Non-Smoking Property
 15. Pilates Classes
 16. Yoga Halls
 17. Pet friendly
 18. Games Room
 19. Gym
 20. Tour Desk
 21. Conference Facilities
 22. Non-Smoking Rooms
 23. In House Movies
 24. Fire Place
 25. Day Spa
 26. WiFi Internet
 27. Special Retreats
 28. Daily Meditation Classes
 29. Sauna / Steam Room
 30. Guest Laundry
 31. Steam Room
 32. Fresh linen supplied

รายละเอียดที่พัก

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Triple Room 2017

4D3N MFR Yoga Retreat - Triple Room 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Standard Rm 2017

4D3N MFR Yoga Retreat - Standard Rm 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed 2017

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed 2017

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Superior Rm 2017

4D3N MFR Yoga Retreat - Superior Rm 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG - Triple Room 2017

4D3N MFR Spa PKG - Triple Room 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Three nights of accommodation in our Deluxe Room with Water Bed with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 45 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG - Standard Room 2017

4D3N MFR Spa PKG - Standard Room 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Three nights of accommodation in our Deluxe Room with Water Bed with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration
~ Daily Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 45 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG - Superior Room 2017

4D3N MFR Spa PKG - Superior Room 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Three nights of accommodation in our Deluxe Room with Water Bed with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 45 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WoodenBed 2017

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WoodenBed 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Three nights of accommodation in our Deluxe Room with Water Bed with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 45 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WaterBed 2017

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WaterBed 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Three nights of accommodation in our Deluxe Room with Water Bed with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 45 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Triple Room 2017

6D5N MFR Yoga Retreat - Triple Room 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 10 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 4 x Meditation class 30 mins
~ 2 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner))
~ 1 x Herbal Steam Session 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado Counseling Demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Standard Room 2017

6D5N MFR Yoga Retreat - Standard Room 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 10 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 4 x Meditation class 30 mins
~ 2 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner))
~ 1 x Herbal Steam Session 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado Counseling Demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Superior Room 2017

6D5N MFR Yoga Retreat - Superior Room 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 10 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 4 x Meditation class 30 mins
~ 2 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner))
~ 1 x Herbal Steam Session 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado Counseling Demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed 2017

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 10 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 4 x Meditation class 30 mins
~ 2 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner))
~ 1 x Herbal Steam Session 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado Counseling Demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed 2017

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 10 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 4 x Meditation class 30 mins
~ 2 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner))
~ 1 x Herbal Steam Session 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado Counseling Demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Triple Rm 2017

6D5N MFR Spa PKG - Triple Rm 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body wrap 90 minutes, 1 x Thai massage 60 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Standard Rm 2017

6D5N MFR Spa PKG - Standard Rm 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body wrap 90 minutes, 1 x Thai massage 60 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Superior Rm 2017

6D5N MFR Spa PKG - Superior Rm 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body wrap 90 minutes, 1 x Thai massage 60 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed 2017

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body wrap 90 minutes, 1 x Thai massage 60 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed 2017

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body wrap 90 minutes, 1 x Thai massage 60 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Triple Room 2017

8D7N MFR Yoga Retreat - Triple Room 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Standard room 2017

8D7N MFR Yoga Retreat - Standard room 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Superior room 2017

8D7N MFR Yoga Retreat - Superior room 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed 2017

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed 2017

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed 2017 จองที่

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Triple Rm 2017

8D7N MFR Spa PKG - Triple Rm 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Standard Rm 2017

8D7N MFR Spa PKG - Standard Rm 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Superior Rm 2017

8D7N MFR Spa PKG - Superior Rm 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed 2017

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed 2017

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed 2017 จองที่

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

Standard Room-Single Occupancy

Standard Room-Single Occupancy จองที่

Our standard room is equipped with two beds, one private bathroom, with beautiful custom made Northern Thai style bedside tables and a cupboard to place your belongings. Suitable for single travellers or couples.

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

Superior Room - Single Occupancy

Superior Room - Single Occupancy จองที่

Our superior room is a more spacious room with two separate beds, a beautiful custom made closet with hangers and bedside tables, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

Deluxe Room with Wooden Bed - Single Occupancy

Deluxe Room with Wooden Bed - Single Occupancy จองที่

This deluxe room is a more spacious room with either custom made two separate traditional Northern Thai style wooden beds, a closet with hangers and bedside tables, a writer's desk, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. The room is decorated in a cozy sofa style to match a traditional Thai house feeling.

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

Deluxe Room with Water Bed - Single Occupancy

Deluxe Room with Water Bed - Single Occupancy จองที่

This deluxe room is a more spacious room with two separate temperature-controlled water beds, custom made Northern Thai style closet with hangers and bedside table, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. A water bed is the most beneficial way for total relaxation, It helps to relax the spinal muscles and is excellent for anyone who has stress symptoms and back problems.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

Standard Room -Double Occupancy

Standard Room -Double Occupancy จองที่

Our standard room is equipped with two beds, one private bathroom, with beautiful custom made Northern Thai style bedside tables and a cupboard to place your belongings. Suitable for single travellers or couples.

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

Triple Room-Double Occupancy

Triple Room-Double Occupancy จองที่

Our triple room is equipped with a raised “Thai style” platform that fits three mattresses with custom made Northern Thai style bedside tables, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. Suitable for small groups or single travellers who don’t mind to share.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

Superior Room - Double Occupancy

Superior Room - Double Occupancy จองที่

Our superior room is a more spacious room with two separate beds, a beautiful custom made closet with hangers and bedside tables, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

Deluxe Room with Wooden Bed- Double Occupancy

Deluxe Room with Wooden Bed- Double Occupancy จองที่

This deluxe room is a more spacious room with either custom made two separate traditional Northern Thai style wooden beds, a closet with hangers and bedside tables, a writer's desk, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. The room is decorated in a cozy sofa style to match a traditional Thai house feeling.

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

Deluxe Room with Water Bed - Double Occupancy

Deluxe Room with Water Bed - Double Occupancy จองที่

This deluxe room is a more spacious room with two separate temperature-controlled water beds, custom made Northern Thai style closet with hangers and bedside table, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. A water bed is the most beneficial way for total relaxation, It helps to relax the spinal muscles and is excellent for anyone who has stress symptoms and back problems.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

Triple Room- Triple Occupancy

Triple Room- Triple Occupancy จองที่

Our triple room is equipped with a raised “Thai style” platform that fits three mattresses with custom made Northern Thai style bedside tables, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. Suitable for small groups or single travellers who don’t mind to share.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

ข้อตกลงและเงื่อนไข

All reservations must be guaranteed with full pre-payment prior to arrival date. The retreat center reserves the right to release non-guaranteed reservations at anytime with notification given to our guests.

Check-in time: 14.00pm - 21.00pm
Check-out time: 12.00pm noon

นโยบายการชำระเงิน

We accept major credit cards, paypal, bank transfer or cash.

All rates are inclusive of government taxes.

Please note that Museflower Retreat & Spa does not impose any service charge. If you are happy with the service provided by our team members, kindly leave them a gratuity at our Reception.

นโยบายการยกเลิก

Cancellation charge is applied if the reservation is cancelled within 14 days of arrival date. 50% of stay is charged if reservation is cancelled more than 7 days but less than 14 days, and 100% of stay is charged if it is cancelled less than 7 days.

สอบถาม

Thank you for your inquiry. We will get back to you within 48 hours.

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!