ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน บาท ราคาเต็ม 23 ต.ค. 2018 24 ต.ค. 2018 พฤ 25 ต.ค. 2018 26 ต.ค. 2018 27 ต.ค. 2018 อา 28 ต.ค. 2018 29 ต.ค. 2018 30 ต.ค. 2018 31 ต.ค. 2018 พฤ 01 พ.ย. 2018 02 พ.ย. 2018 03 พ.ย. 2018 อา 04 พ.ย. 2018 05 พ.ย. 2018
Regular Room Rate - Single Occupancy

Standard Room-Single Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,160 ฿ เต็ม 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470

Superior Room - Single Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,110 ฿ เต็ม 2,930 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 2,930 2,930 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540

Deluxe Room with Wooden Bed - Single Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,110 ฿ เต็ม 2,930 เต็ม 2,930 เต็ม เต็ม เต็ม 2,930 2,930 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540

Deluxe Room with Water Bed - Single Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,110 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 2,930 2,930 2,930 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 3,540 3,540 3,540 3,540
Regular Room Rate - Double Occupancy

Standard Room -Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 3,780 ฿ เต็ม 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

Triple Room-Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,600 ฿ เต็ม 4,780 เต็ม เต็ม เต็ม 4,780 4,780 4,780 4,780 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240

Superior Room - Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,860 ฿ เต็ม 5,540 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540

Deluxe Room with Wooden Bed- Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,860 ฿ เต็ม 5,540 เต็ม 5,540 เต็ม เต็ม เต็ม 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540

Deluxe Room with Water Bed - Double Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 4,860 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 5,540 5,540 5,540 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 5,540 5,540 5,540 5,540
Regular Room Rate - Triple Occupancy

Triple Room- Triple Occupancy

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,090 ฿ เต็ม 6,240 เต็ม เต็ม เต็ม 6,240 6,240 6,240 6,240 6,930 6,930 6,930 6,930 6,930
4D3N Museflower Yoga Retreat PKG

4D3N MFR Yoga Retreat - Standard Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,800 ฿ เต็ม 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

4D3N MFR Yoga Retreat - Superior Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,493.33 ฿ เต็ม 6,493.33 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,493.33 ฿ เต็ม 6,493.33 เต็ม 6,493.33 เต็ม เต็ม เต็ม 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33

4D3N MFR Yoga Retreat - Triple Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 11,913.33 ฿ เต็ม 11,913.33 เต็ม เต็ม เต็ม 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,493.33 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 6,493.33 6,493.33 6,493.33 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33
4D3N Museflower Spa Getaway PKG

4D3N MFR Spa PKG - Standard Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,800 ฿ เต็ม 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

4D3N MFR Spa PKG - Superior Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,493.33 ฿ เต็ม 6,493.33 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WoodenBed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,493.33 ฿ เต็ม 6,493.33 เต็ม 6,493.33 เต็ม เต็ม เต็ม 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WaterBed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,493.33 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 6,493.33 6,493.33 6,493.33 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,493.33 6,493.33 6,493.33 6,493.33

4D3N MFR Spa PKG - Triple Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 11,913.33 ฿ เต็ม 11,913.33 เต็ม เต็ม เต็ม 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33 11,913.33
6D5N Museflower Yoga Retreat PKG

6D5N MFR Yoga Retreat - Standard Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,388 ฿ เต็ม 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388

6D5N MFR Yoga Retreat - Superior Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,080 ฿ เต็ม 6,080 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,080 ฿ เต็ม 6,080 เต็ม 6,080 เต็ม เต็ม เต็ม 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,080 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 6,080 6,080 6,080 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,080 6,080 6,080 6,080

6D5N MFR Yoga Retreat - Triple Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 11,084 ฿ เต็ม 11,084 เต็ม เต็ม เต็ม 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084
6D5N Museflower Spa Getaway PKG

6D5N MFR Spa PKG - Standard Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,388 ฿ เต็ม 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388

6D5N MFR Spa PKG - Superior Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,080 ฿ เต็ม 6,080 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,080 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 6,080 6,080 6,080 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,080 6,080 6,080 6,080

6D5N MFR Spa PKG - Triple Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 11,084 ฿ เต็ม 11,084 เต็ม เต็ม เต็ม 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,080 ฿ เต็ม 6,080 เต็ม 6,080 เต็ม เต็ม เต็ม 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080
8D7N Museflower Yoga Retreat PKG

8D7N MFR Yoga Retreat - Standard Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,871.43 ฿ เต็ม 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43

8D7N MFR Yoga Retreat - Superior Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,562.86 ฿ เต็ม 6,562.86 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,562.86 ฿ เต็ม 6,562.86 เต็ม 6,562.86 เต็ม เต็ม เต็ม 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,562.86 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 6,562.86 6,562.86 6,562.86 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86

8D7N MFR Yoga Retreat - Triple Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 12,048.57 ฿ เต็ม 12,048.57 เต็ม เต็ม เต็ม 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57
8D7N Museflower Spa Getaway PKG

8D7N MFR Spa PKG - Standard Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 5,871.43 ฿ เต็ม 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43 5,871.43

8D7N MFR Spa PKG - Superior Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,562.86 ฿ เต็ม 6,562.86 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,562.86 ฿ เต็ม 6,562.86 เต็ม 6,562.86 เต็ม เต็ม เต็ม 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86

8D7N MFR Spa PKG - Triple Rm

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 12,048.57 ฿ เต็ม 12,048.57 เต็ม เต็ม เต็ม 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57 12,048.57

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed

รูปภาพ รายละเอียด
จอง 6,562.86 ฿ เต็ม เต็ม เต็ม 6,562.86 6,562.86 6,562.86 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 6,562.86 6,562.86 6,562.86 6,562.86
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

Museflower Retreat & Spa
+66931370414
+6652029823
159/1 Moo 1 Ban Samanmit, T. Donsila
Wiang Chai Chiang Rai 57210 ประเทศไทย

An all-inclusive vegetarian retreat and spa center in Chiang Rai that offers yoga, meditation, awakening retreats, as well as Spa packages. Suitable for all travelers who want a mindfully green, health-conscious place to stay while visiting and exploring Chiang Rai.

Clean and down-to-earth bungalows with wall fans, solar-heated warm water shower facing the private lake and organic farm. Room rate is inclusive of three organic vegetarian meals per day and one wellness class, such as yoga, guided walking tour, or meditation per day. Facilities include Museflower Spa, chemical-free Himalayan Crystal salt water swimming pool, herbal steam, floating room, bicycle for rent, aquaponics, and free Wi-Fi in all public areas.

Museflower also offers facilities for rental for groups up to 36 people.

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. Free Parking
 2. Spa
 3. On Site Restaurant
 4. Daily Yoga Classes
 5. On-site undercover parking
 6. Library
 7. Organic Food Restaurant
 8. Meditation Halls
 9. Outdoor Swimming Pool
 10. DVD Library
 11. Free WiFi
 12. No TV policy
 13. Concierge
 14. Non-Smoking Property
 15. Pilates Classes
 16. Yoga Halls
 17. Pet friendly
 18. Games Room
 19. Gym
 20. Tour Desk
 21. Conference Facilities
 22. Non-Smoking Rooms
 23. In House Movies
 24. Fire Place
 25. Day Spa
 26. WiFi Internet
 27. Special Retreats
 28. Daily Meditation Classes
 29. Sauna / Steam Room
 30. Guest Laundry
 31. Steam Room
 32. Fresh linen supplied

รายละเอียดที่พัก

Museflower Retreat & Spa

Standard Room-Single Occupancy

Standard Room-Single Occupancy จอง

Our standard room is equipped with two beds, one private bathroom, with beautiful custom made Northern Thai style bedside tables and a cupboard to place your belongings. Suitable for single travellers or couples.

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

Superior Room - Single Occupancy

Superior Room - Single Occupancy จอง

Our superior room is a more spacious room with two separate beds, a beautiful custom made closet with hangers and bedside tables, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

Deluxe Room with Wooden Bed - Single Occupancy

Deluxe Room with Wooden Bed - Single Occupancy จอง

This deluxe room is a more spacious room with either custom made two separate traditional Northern Thai style wooden beds, a closet with hangers and bedside tables, a writer's desk, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. The room is decorated in a cozy sofa style to match a traditional Thai house feeling.

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

Deluxe Room with Water Bed - Single Occupancy

Deluxe Room with Water Bed - Single Occupancy จอง

This deluxe room is a more spacious room with two separate temperature-controlled water beds, custom made Northern Thai style closet with hangers and bedside table, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. A water bed is the most beneficial way for total relaxation, It helps to relax the spinal muscles and is excellent for anyone who has stress symptoms and back problems.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

Standard Room -Double Occupancy

Standard Room -Double Occupancy จอง

Our standard room is equipped with two beds, one private bathroom, with beautiful custom made Northern Thai style bedside tables and a cupboard to place your belongings. Suitable for single travellers or couples.

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

Triple Room-Double Occupancy

Triple Room-Double Occupancy จอง

Our triple room is equipped with a raised “Thai style” platform that fits three mattresses with custom made Northern Thai style bedside tables, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. Suitable for small groups or single travellers who don’t mind to share.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

Superior Room - Double Occupancy

Superior Room - Double Occupancy จอง

Our superior room is a more spacious room with two separate beds, a beautiful custom made closet with hangers and bedside tables, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

Deluxe Room with Wooden Bed- Double Occupancy

Deluxe Room with Wooden Bed- Double Occupancy จอง

This deluxe room is a more spacious room with either custom made two separate traditional Northern Thai style wooden beds, a closet with hangers and bedside tables, a writer's desk, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. The room is decorated in a cozy sofa style to match a traditional Thai house feeling.

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

Deluxe Room with Water Bed - Double Occupancy

Deluxe Room with Water Bed - Double Occupancy จอง

This deluxe room is a more spacious room with two separate temperature-controlled water beds, custom made Northern Thai style closet with hangers and bedside table, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. A water bed is the most beneficial way for total relaxation, It helps to relax the spinal muscles and is excellent for anyone who has stress symptoms and back problems.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

Triple Room- Triple Occupancy

Triple Room- Triple Occupancy จอง

Our triple room is equipped with a raised “Thai style” platform that fits three mattresses with custom made Northern Thai style bedside tables, one private bathroom, and a covered terrace where you can sit and relax outside. Suitable for small groups or single travellers who don’t mind to share.

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Standard Rm

4D3N MFR Yoga Retreat - Standard Rm จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Superior Rm

4D3N MFR Yoga Retreat - Superior Rm จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Triple Room

4D3N MFR Yoga Retreat - Triple Room จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed

4D3N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 3 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 2 x meditation classes 30 mins
~ 1 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG - Standard Room

4D3N MFR Spa PKG - Standard Room จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Three nights of accommodation in our Deluxe Room with Water Bed with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration
~ Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 60 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG - Superior Room

4D3N MFR Spa PKG - Superior Room จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 60 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WoodenBed

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WoodenBed จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Three nights of accommodation in our Deluxe Room with Wooden Bed with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration
~ Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 60 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WaterBed

4D3N MFR Spa PKG-Deluxe Room with WaterBed จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Three nights of accommodation in our Deluxe Room with Water Bed with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration
~ Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 60 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

4D3N MFR Spa PKG - Triple Room

4D3N MFR Spa PKG - Triple Room จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Package is inclusive of:
~ Two group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Spa Treatment include: 1 Signature massage 90 minutes, 1 Foot massage 60 minutes, 1 Body scrub 60 minutes, Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Demo Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Standard Room

6D5N MFR Yoga Retreat - Standard Room จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 10 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 4 x Meditation class 30 mins
~ 2 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner))
~ 1 x Herbal Steam Session 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado Counseling Demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Superior Room

6D5N MFR Yoga Retreat - Superior Room จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 5 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 4 x meditation classes 30 mins
~ 2 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling express session 60 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 5 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 4 x meditation classes 30 mins
~ 2 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling express session 60 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed

6D5N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 10 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 4 x Meditation class 30 mins
~ 2 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner))
~ 1 x Herbal Steam Session 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado Counseling Demo 30 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Yoga Retreat - Triple Room

6D5N MFR Yoga Retreat - Triple Room จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 5 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x Hatha yoga classes 60 mins daily
~ 4 x meditation classes 30 mins
~ 2 x Private wellness session 60 mins (a choice of Yoga, QiGong, or Reiki)
~ 1 x Herbal steam 30 mins
~ 1 x Signature Massage 60 mins at our Museflower Spa
~ 1 x Hado counseling express session 60 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Standard Rm

6D5N MFR Spa PKG - Standard Rm จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body scrub 60 minutes, 1 x Thai massage 90 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Superior Rm

6D5N MFR Spa PKG - Superior Rm จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body scrub 60 minutes, 1 x Thai massage 90 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body scrub 60 minutes, 1 x Thai massage 90 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Triple Rm

6D5N MFR Spa PKG - Triple Rm จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body scrub 60 minutes, 1 x Thai massage 90 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed

6D5N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 5 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 minutes, 1 x Foot massage 60 minutes, 1 x Body scrub 60 minutes, 1 x Thai massage 90 mins, 1 x Indian Head OR Back & Shoulder Massage 60 mins
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Express Session 30 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Standard Rm

8D7N MFR Yoga Retreat - Standard Rm จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Superior Rm

8D7N MFR Yoga Retreat - Superior Rm จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Woodbed จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed

8D7N MFR Yoga Retreat - Dlx Rm Waterbed จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Yoga Retreat - Triple Room

8D7N MFR Yoga Retreat - Triple Room จอง

Are you feeling stressed, exhausted, and burnt out from long office hours and crowded city life?

A little yoga escape in Chiang Rai’s green hills can do wonders to unwind your body and mind! Reboot your energy with twice daily Hatha yoga classes, daily organic vegetarian buffet picked fresh from the on-site farm, muscle soothing spa treatments, and rejuvenating swims in our Himalayan crystal salt pool. Catch up on restful sleep in our cozy cottages overlooking a lake and peaceful gardens. With our special short and long stay packages, you can stay as long as you like!

Highlights of the Museflower Yoga Retreat Package:
~ 7 nights of accommodation with 3 lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 14 x Hatha Yoga Class 60 minutes
~ 6 x meditation classes 30 mins
~ 3 x Private Wellness Session 60 mins (Choice of any 60 minute session with resident practitioner)
~ 2 x Herbal steam 30 mins
~ 2 x Signature Massage 60 mins
~ 1 x Hado counseling full session 120 mins
~ Roundtrip airport or bus terminal pickup
~ Complimentary spa gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Standard Rm

8D7N MFR Spa PKG - Standard Rm จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. King / 2 single beds
 2. Linen and Towels Provided
 3. Non-Smoking
 4. Hairdryer
 5. Ceiling Fans
 6. Shower - separate

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Superior Rm

8D7N MFR Spa PKG - Superior Rm จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. King / 2 single beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Woodbed จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Desk
 2. Linen and Towels Provided
 3. Hairdryer
 4. Verandah
 5. Air conditioned
 6. Shower - separate
 7. Non-Smoking
 8. Ceiling Fans
 9. 2 Single Beds

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Triple Rm

8D7N MFR Spa PKG - Triple Rm จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 3 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

Museflower Retreat & Spa

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed

8D7N MFR Spa PKG - Dlx Rm Waterbed จอง

Thailand’s gentle north is a traditional place to retreat to nature among peaceful green hills offering a lush bounty of fruits and flowers. Let Museflower Retreat & Spa be your place to nurture and refresh yourself with a relaxing spa holiday among Chiang Rai’s tranquil lakes and rice fields. Our special Spa Getaway Package will nourish you with fresh organic vegetarian food, daily spa treatments and gentle fitness classes gives you a complete, healthy getaway to help you relax and reboot your energy at any time of year.

Highlights of the Museflower Spa Thailand Getaway Package:
~ 7 nights of accommodation with three delicious lacto-ovo vegetarian meals per day
~ 2 x group wellness class daily (yoga / stretching / Qi Gong / tai chi guided cycling, body balancin, Food carving,Nature Mandala, Cooking Demonstration)
~ Daily Spa Treatment include: 1 x Signature massage 90 mins, 1 x Foot massage 60 mins, 1 x Body wrap 90 mins, 1 x Indian Head / Back & Shoulder Massage 60 mins, 1 x Thai Herbal / Cupping massage 90 mins, 1 x Body Scrubssage 60 mins, 1 x Holistic therapy 90 mins,
~ Daily Herbal Steam sessions 30 minutes
~ 1 Hado Counseling Full Session 120 minutes
~ Complimentary airport/bus terminal roundtrip pickup
~ Complimentary gift from The Museflower Boutique
~ 10% discount at The Museflower Boutique (except consignment products)
~ Complimentary wireless internet access at public areas
~ Complimentary access to Himalayan crystal salt water swimming pool
~ Additional spa treatments at 15% discount
~ Additional room night at special rate offer

 1. Shower - separate
 2. Non-Smoking
 3. Ceiling Fans
 4. 2 Single Beds
 5. Air conditioned
 6. Linen and Towels Provided
 7. Hairdryer
 8. Verandah

ข้อตกลงและเงื่อนไข

All reservations must be guaranteed with full pre-payment prior to arrival date. The retreat center reserves the right to release non-guaranteed reservations at anytime with notification given to our guests.

Check-in time: 14.00pm - 21.00pm
Check-out time: 12.00pm noon

นโยบายการชำระเงิน

We accept major credit cards, paypal, bank transfer or cash.

All rates are inclusive of government taxes.

Please note that Museflower Retreat & Spa does not impose any service charge. If you are happy with the service provided by our team members, kindly leave them a gratuity at our Reception.

นโยบายการยกเลิก

Cancellation charge is applied if the reservation is cancelled within 14 days of arrival date. 50% of stay is charged if reservation is cancelled more than 7 days but less than 14 days, and 100% of stay is charged if it is cancelled less than 7 days.

สอบถาม

Thank you for your inquiry. We will get back to you within 48 hours.

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!