ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย อา 21 เม.ย. 2024 22 เม.ย. 2024 23 เม.ย. 2024 24 เม.ย. 2024 พฤ 25 เม.ย. 2024 26 เม.ย. 2024 27 เม.ย. 2024 อา 28 เม.ย. 2024 29 เม.ย. 2024 30 เม.ย. 2024 01 พ.ค. 2024 พฤ 02 พ.ค. 2024 03 พ.ค. 2024 04 พ.ค. 2024

Hotel Room

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 175 175 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 175 175 185 175 185

Executive Apartment - 2 bedroom Standard

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม 390 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 390 390 390 390 390

Studio

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม 185 185 185 200 เต็ม เต็ม 190 185 185 185 190 185 185

Spa Studio

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 220 220 เต็ม เต็ม เต็ม 225 225 220 220 230 220 220

2 Bedroom Studio

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม 370 370 เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 355 เต็ม เต็ม 360 360

3 Bedroom Studio

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม 515 520

Disabled/Assisted Living Studio

รูปภาพ รายละเอียด
จอง เต็ม 185 185 185 เต็ม เต็ม เต็ม 185 185 185 180 190 185 185

สอบถาม

  1. สอบถาม

North Adelaide Boutique Stays Accommodation

Hotel Room

North Adelaide Boutique Stays Accommodation

Executive Apartment - 2 bedroom Standard

North Adelaide Boutique Stays Accommodation

Studio

North Adelaide Boutique Stays Accommodation

Spa Studio

North Adelaide Boutique Stays Accommodation

2 Bedroom Studio

North Adelaide Boutique Stays Accommodation

3 Bedroom Studio

North Adelaide Boutique Stays Accommodation

Disabled/Assisted Living Studio

ข้อเสนอพิเศษ!